دوره و شماره: دوره 3، شماره 10، پاییز 1396، صفحه 1-150 
6. رابطه سمت شکایات جسمانی و علائم افسردگی با دست برتری

صفحه 81-92

ندا حسینیان؛ احمد علی پور؛ علیرضا آقایوسفی؛ شهناز نوحی؛ مریم خلیلی نژاد؛ حکیمه آقایی


8. اثربخشی نوروفیدبک بر تصمیم‌گیری پرخطر

صفحه 109-120

حمید سورنی؛ زلیخا قلی زاده؛ مریم ارشاد