با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن عصب روان‌شناسی
مقاله پژوهشی
بررسی اثربخشی توانبخشی شناختی پاول بر بهبود کارکرد های اجرایی، حافظه و توجه جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه

مهدی صحراگرد؛ احمد علی پور؛ حسین زارع؛ رسول روشن

دوره 6، شماره 21 ، شهریور 1399، صفحه 9-26

https://doi.org/10.30473/clpsy.2020.31762.1145

چکیده
  هدف: هدف از این مطالعه اثربخشی توانبخشی شناختی به شیوه پاول بر بهبود کارکردهای اجرایی، حافظه و توجه جانبازان مبتلاء به اختلال PTSD است. روش: این مطالعه بر روی 24 جانباز مبتلا به اختلال PTSD در قالب دو گروه آزمایش و کنترل انجام شد. جهت اجرای این پژوهش از آزمون­های PSSI، آزمون کارت­ های ویسکانسین، آزمون استروپ و آزمون حافظه فعال استفاده گردید. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مطالعه اثربخشی تمرین تکالیف دوگانه شناختی- حرکتی بر حافظه فضایی بیماران ام اس

آرش عباس نیا؛ شهزاد طهماسبی بروجنی؛ راضیه هژبرنیا

دوره 6، شماره 21 ، شهریور 1399، صفحه 17-30

https://doi.org/10.30473/clpsy.2020.50154.1488

چکیده
  مقدمه: یکی از مشکلات شایع در افراد مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس(ام­اس) ‌اختلال در حافظه است. با وجود تأیید تأثیر تمرینات تکالیف دوگانه شناختی حرکتی بر عملکرد شناختی بیماران ام­اس، تاکنون، پژوهش­ های اندکی در این زمینه صورت گرفته است. بنابراین هدف از پژوهش حاضر بهبود حافظه فضایی بیماران ام­اس در نتیجه تمرینات تکالیف دوگانه بود. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مقایسه فعالیت قشری مغز در بیماران اسکیزوفرن دارا و فاقد اختلال تفکر صوری

غلامرضا چلبیانلو؛ مهسا مقراضی؛ زهرا کشتگر

دوره 6، شماره 21 ، شهریور 1399، صفحه 31-46

https://doi.org/10.30473/clpsy.2020.50251.1492

چکیده
  مقدمه: اختلال اسکزوفرنیا یکی از شایع­ ترین اختلالات شدید روانی است که طیف گسترده­ ای از علایم شناختی، هیجانی و رفتاری را شامل می­ شود که اختلال در تفکر صوری، یکی از عوامل تعیین­ کننده پیش­ آگهی آن است. مقایسه فعالیت­ های قشری در مبتلایان به اسکیزوفرن­ های دارای تفکر صوری و فاقد آن، هدف اصلی پژوهش حاضر بود. روش: تعداد 60 بیمار ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثربخشی نوروفیدبک بر نقایص شناختی و ادراک دیداری حرکتی در دانش‌آموزان مبتلا به نارساخوانی

ساناز زارع نژاد؛ سکینه سلطانی کوهبنانی؛ سمیه زارع نژاد

دوره 6، شماره 21 ، شهریور 1399، صفحه 47-66

https://doi.org/10.30473/clpsy.2020.47676.1453

چکیده
  مقدمه: یکی از شایع­ ترین اختلالات یادگیری نارساخوانی است. هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی نوروفیدبک بر نقایص شناختی و ادراک دیداری حرکتی دانش ­آموزان نارساخوان است. روش: پژوهش حاضر شبه­ آزمایشی از نوع     پیش­ آزمون – پس­ آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل دانش­ آموزان 8 تا 11 ساله دارای اختلال نارساخوانی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثربخشی توان‌بخشی دوسا بر حافظه شنیداری و حل مسئله‌ کودکان دارای اختلال یادگیری همراه با مشکل تمییز شنیداری

فرنگیس دمهری؛ لعیا خیام باشی؛ محسن سعیدمنش

دوره 6، شماره 21 ، شهریور 1399، صفحه 67-80

https://doi.org/10.30473/clpsy.2020.46348.1441

چکیده
  مقدمه: پژوهش حاضر باهدف بررسی اثربخشی توان‌بخشی دوسا بر حافظه فعال شنیداری و حل مسئله‌ کودکان مبتلابه اختلال یادگیری خواندن دارای مشکل تمییز شنیداری بود. روش: برای این منظور از روش مطالعه شبه­آزمایشی از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل استفاده شد. جامعه‌ مورد نظر عبارت است از کلیه‌ کودکان مبتلابه اختلال یادگیری خواندن شهر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مقایسه اثربخشی شناخت درمانی گروهی مبتنی بر ذهن آگاهی و تحریک الکتریکی مستقیم مغز از روی جمجمه بر کاهش افسردگی در جمعیت غیر بالینی

اکبر مهدیلو؛ نعیمه محب؛ سید محمود طباطبائی؛ مرضیه علیوندی وفا

دوره 6، شماره 21 ، شهریور 1399، صفحه 81-98

https://doi.org/10.30473/clpsy.2020.48603.1464

چکیده
  مقدمه:افسردگی شایع­ ترین اختلال روانی در دنیا است. شناخت­ درمانی گروهی مبتنی بر ذهن­ آگاهی یکی از درمان­ های مؤثر، و تحریک با جریان الکتریکی مستقیم مغز از روی جمجمه یکی از درمان­ های جدید برای افسردگی است. این مطالعه با هدف مقایسه اثربخشی این دو شیوه درمانی بر کاهش افسردگی انجام شده است. روش‌: این پژوهش از نوع نیمه­ آزمایشی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
روابط ساختاری کارکرد اجرایی مغز با نشانه‌های نقص توجه و بیش‌فعالی دانشجویان

نسرین گنجه ای؛ تورج هاشمی

دوره 6، شماره 21 ، شهریور 1399، صفحه 99-110

https://doi.org/10.30473/clpsy.2020.51485.1514

چکیده
  مقدمه: این پژوهش در جهت تعیین رابطه کارکردهای اجرایی مغز با     نشانه­ های نقص توجه و بیش­ فعالی انجام شد. روش: در راستای این هدف و در قالب طرح همبستگی ازجامعه دانشجویان دانشگاه تبریز در سال تحصیلی 99-98 تعداد ۸۰ نفر به شیوه تصادفی خوشه­ ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از سیاهه نشانه­ های مرضی کانرز ، آزمون استروپ، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثربخشی آموزش ایمن سازی روانی بر مهارت های عصب روانشناختی و نشانگان رفتاری(کمبود توجه و تکانشگری) کودکان دارای اختلال کمبود توجه/بیش فعالی براساس مدل مایکنبام

علی مصطفائی؛ محمد اورکی

دوره 6، شماره 21 ، شهریور 1399، صفحه 111-130

https://doi.org/10.30473/clpsy.2020.48949.1470

چکیده
  مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر مداخلات ایمن­ سازی روانی بر  مهارت­ های عصب روانشناختی و نشانگان رفتاری از جمله(کمبود توجه و تکانشگری) براساس مدل مایکنیام انجام گرفت. روش: این پژوهش از نوع       شبه­ آزمایشی است که در آن از طرح پیش­آزمون پس­ آزمون با گروه کنترل استفاده شد. به این منظور با استفاده از روش نمونه­ ...  بیشتر