با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن عصب روان‌شناسی
مقاله پژوهشی
تأثیر موسیقی بر یادگیری الگوهای فضایی و زمانی هماهنگی دودستی

بهمن حسین زاده؛ سیده ناهید شتاب بوشهری؛ محمدرضا دوستان

دوره 6، شماره 22 ، آذر 1399، صفحه 9-26

https://doi.org/10.30473/clpsy.2020.38848.1306

چکیده
  مقدمه: هدف از این تحقیق بررسی تأثیر موسیقی بر یادگیری الگوهای فضایی و زمانی حرکات هماهنگی‌دودستی بود. روش: ابزار مورداستفاده در این پژوهش شامل: دستگاه ‌هماهنگی‌ دودستی، مترونوم و دستگاه‌ پخش‌کننده موسیقی بود. آزمودنی‌های پژوهش 60 دانشجوی راست‌دست پسر بدون سابقه نواختن ‌ساز انتخاب شدند و در شش‌گروه 10­نفری در قالب سه آزمایش قرار‌گرفتند. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثربخشی برنامه توانمندسازی عصب‌روان‌شناختی دانش‌آموزان کاشت حلزونی(NEPSCI) بر مشکلات حافظه فعال دانش‌آموزان ناشنوای کاشت حلزون‌شده: طرح تک‌آزمودنی

علیرضا محسنی اژیه؛ سالار فرامرزی؛ محمد حسینعلی زاده

دوره 6، شماره 22 ، آذر 1399، صفحه 27-40

https://doi.org/10.30473/clpsy.2019.43863.1391

چکیده
  مقدمه: کاشت حلزون شنوایی نتایج مثبتی را برای کودکان ناشنوا به ارمغان می‌آورد، اما تجربه ناشنوایی اولیه موجب محدودیت‌های مختلفی می‌شود که یکی از آن­ها، مشکلات حافظه فعال است. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف تدوین برنامه توانمندسازی عصب‌روان‌شناختی دانش‌آموزان کاشت حلزونی(NEPSCI) و ارزیابی اثربخشی آن بر مشکلات حافظه فعال دانش‌آموزان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مقایسه تاثیر درمان فراشناختی و تحریک مغناطیسی فراجمجمهای(tms)بر کارکردهای اجرایی، حافظه کاری در مبتلایان به افسردگی

محمد اورکی؛ مهین فکرتی؛ حسین زارع؛ احمد علیپور

دوره 6، شماره 22 ، آذر 1399، صفحه 41-56

https://doi.org/10.30473/clpsy.2021.56003.1574

چکیده
  مقدمه: این پژوهش با هدف بررسی مقایسه تاثیر درمان فراشناختی و تحریک مغناطیسی فراجمجمه­ ای(TMS) بر کارکردهای اجرایی و حافظه کاری در مبتلایان به افسردگی اساسی انجام گرفت، روش: این پژوهش به روش نیمه ­تجربی با طرح پیش ­آزمون و پس ­آزمون با دوره سه ماهه بود.  آزمودنی ­ها به سه گروه آزمایشی تقسیم شدند، متغیرهای مستقل در گروه آزمایشی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تاثیرپسخوراند عصبی بر بهبود نشانه های مصرف، بهزیستی و حالت روان شناختی مردان مصرف کننده مورفین

علی توکلی بنیزی؛ حسن اسدزاده دهرائی؛ شهناز نوحی

دوره 6، شماره 22 ، آذر 1399، صفحه 57-70

https://doi.org/10.30473/clpsy.2020.51726.1519

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی پسخوراند عصبی بر بهبود نشانه­ های مصرف، بهزیستی و حالت روان­شناختی مردان مصرف­کننده مورفین بود. روش: برای انجام این پژوهش40 نفر از مراجعه­ کنندگان به چهارمرکز مشاوره حومه شهر تهران که طبق ملاک­ های تشخیصی اختلال مصرف مورفین داشتند(در دو گروه پسخوراندعصبی و کنترل) در دو مرحله پیش و پس­ آزمون از ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تعیین اثر ترکیبی توانبخشی شناختی رایانه‌یار و tDCS قشر پره فرونتال بر کارکردهای اجرایی و حافظه کاری در نوجوانان مبتلا به دیابت نوع 1

غلامحسین جوانمرد

دوره 6، شماره 22 ، آذر 1399، صفحه 71-92

https://doi.org/10.30473/clpsy.2020.51910.1528

چکیده
  مقدمه: مطالعه حاضر، به­ صورت نیمه­ آزمایشی با طرح پیش­ آزمون- پس­ آزمون با گروه کنترل- شم، با هدف بررسی تاثیر توانبخشی شناختی رایانه­ یار، همزمان با تحریک قشر پره فرونتال بر کارکردهای اجرایی و حافظه کاری در نوجوانان مبتلا به دیابت، انجام گرفت. روش: 20 نوجوان 15 تا 18 ساله مبتلا به دیابت از انجمن دیابت شهرستان بناب انتخاب و به­ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثربخشی برنامه آموزش توانبخشی شناختی(باشگاه مغز) بر سرعت پردازش درونداد و سرعت واکنش عصبی به درونداد کودکان با اختلال هماهنگی رشدی

سعید رضایی

دوره 6، شماره 22 ، آذر 1399، صفحه 91-104

https://doi.org/10.30473/clpsy.2020.52619.1539

چکیده
  مقدمه: پژوهش حاضر با هدف مطالعه اثربخشی توانبخشی شناختی(باشگاه مغز) بر سرعت پردازش درونداد و سرعت واکنش عصبی به درونداد درکودکان با اختلال هماهنگی رشدی انجام شده است. روش: روش پژوهش از جهت گردآوری اطلاعات، از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش­ آزمون و پس­ آزمون همراه با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه کودکان با اختلال هماهنگی حرکتی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مقایسه کارکرهای اجرایی و توانش نظریه ذهن در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی، اختلال شخصیت مرزی و افراد بهنجار

راضیه زاهدی؛ امین رفیعی پور؛ صفیه بهزادی؛ ناهید خانبابائی

دوره 6، شماره 22 ، آذر 1399، صفحه 105-122

https://doi.org/10.30473/clpsy.2020.52636.1540

چکیده
  هدف: از آن­ جایی که مشکلات بین­فردی و نقایص شناختی تاثیر قابل توجهی بر زندگی مبتلایان به اختلال اسکیزوفرنی و اختلال شخصیت مرزی ایفا می­ کند، هدف پژوهش حاضر مقایسه کارکردهای اجرایی و توانش نظریه ذهن در این بیماران با افراد بهنجاراست. روش: این مطالعه یک پژوهش توصیفی- مقایسه­ ای است که طی آن عملکرد اجرایی و توانش نظریه ذهن در بین ...  بیشتر