با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن عصب روان‌شناسی
مقاله پژوهشی
اثربخشی توانبخشی شناختی کارکردهای اجرایی بر ارتقا عملکرد تحصیلی دانشجویان مشروطی دانشگاه رازی

امیر سنجابی؛ جهانگیر کرمی؛ سیما عیوضی

دوره 7، شماره 24 ، خرداد 1400، صفحه 23-36

https://doi.org/10.30473/clpsy.2020.46459.1445

چکیده
  مقدمه: کارکردهای اجرایی، کارکردهای عالی شناختی هستند که سایر فعالیت‌های شناختی مغز را هدایت می‌کنند. کارکردهای اجرایی به فرد در انجام تکالیف یادگیری و کنش‌های هوشی کمک می‌کند. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی توانبخشی شناختی کارکردهای اجرایی بر ارتقا عملکرد تحصیلی دانشجویان مشروطی بود. روش: پژوهش حاضر نیمه آزمایشی و از نوع پیش آزمون- ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثربخشی نرم‌افزار توانمندسازی شناختی "کاپیتان لاگ" بر حافظه فعال دیداری، مهارت‌های توجه، سرعت پردازش و استدلال سیال دانش آموزان 8-12 ساله شهر اصفهان

سیده فاطمه حسینی؛ منصوره بهرامی پور اصفهانی

دوره 7، شماره 24 ، خرداد 1400، صفحه 37-58

https://doi.org/10.30473/clpsy.2021.56386.1578

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف بررسی" اثربخشی نرم‌افزار توانمندسازی شناختی "کاپیتان لاگ" بر حافظه فعال دیداری، مهارت‌های توجه، سرعت پردازش و استدلال سیال دانش آموزان 8-12 ساله شهر اصفهان" انجام شد. روش پژوهش نیمه آزمایشی با پیش‌آزمون- پس‌آزمون- پیگیری و گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان 8-12 ساله شهر اصفهان در سال تحصیلی 98-99 بود. به ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثربخشی نوروفیدبک بر کیفیت خواب و اضطراب افراد در دوران کرونا

علیرضا شکرگزار؛ یاسمین نکونام؛ فرخنده نیکخواه

دوره 7، شماره 24 ، خرداد 1400، صفحه 59-70

https://doi.org/10.30473/clpsy.2021.58021.1595

چکیده
  هدف: این مطالعه به دنبال تعیین اثربخشی نوروفیدبک برکیفیت خواب و اضطراب افراد در دوران کرونا بود. روش: جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه مراجعه کنندگان مراکز مشاوره وروانشناسی منطقه 5 تهران در سال 1399 بود. در پژوهش حاضر، جهت انجام نمونه‌گیری، تعداد 18 نفر به صورت دردسترس از مرکز مشاوره روانشناسی ندای درون انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مقایسه کارکردهای اجرایی بیماران اسکیزوفرنیا و وسواس فکری عملی با افراد عادی

سمانه جاسبی؛ علیرضا پیر خائفی

دوره 7، شماره 24 ، خرداد 1400، صفحه 71-84

https://doi.org/10.30473/clpsy.2020.54528.1560

چکیده
  هدف: هدف از مطالعه‌ی حاضر مقایسه‌ کارکردهای اجرایی بیماران اسکیزوفرنیا و وسواس با افراد عادی بود. روش: پژوهش در قالب یک مطالعه علی‌مقایسه‌ای اجرا گردید. نمونه پژوهش شامل 32 بیمار مبتلا به اسکیزوفرنی، 31 بیمار مبتلا به اختلال وسواس بود که به شکل هدفمند از بین بیماران بیمارستان شهید لواسانی و 30 فرد عادی برای مقایسه انتخاب شدند. از آزمون‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر هم افزایی تن آرامی و تنفس آگاهی مبتنی بر ذهن آگاهی (MBMR) و تحریک الکتریکی فراجمجمه ای (CES) بر بهبود کیفیت خواب مبتلایان به دیابت نوع 2

رقیه محمدی؛ احمد علیپور؛ کاظم حاجی

دوره 7، شماره 24 ، خرداد 1400، صفحه 85-102

https://doi.org/10.30473/clpsy.2021.56178.1577

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش، تعیین اثر خالص و اثر ترکیبی دو تکنیک تن آرامی و تنفس آگاهی مبتنی بر ذهن اگاهی (MBMR) و تکنیک تحریک الکتریکی فراجمجمه ای (CES) بر بهبود کیفیت خواب بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 بود. روش: مطالعه حاضر، یک کــارآزمــایی بــالینی تصــادفی سه گروهـــی دو ســر کور و از نوع طرح بین-درون آزمودنی های آمیخته است. نمونه این پژوهش، شامل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مقایسه تأثیر تعداد محرک-پاسخ و ناهمزمانی آغاز دو محرک بر دوره بی‌پاسخی روانشناختی در افراد ورزشکار و غیرورزشکار

محمدرضا دوستان؛ محمد رحیمی نیا؛ سیده ناهید شتاب بوشهری

دوره 7، شماره 24 ، خرداد 1400، صفحه 103-130

https://doi.org/10.30473/clpsy.2020.46115.1438

چکیده
  مقدمه: یکی از موضوعاتی که در بسیاری از مهارت‌های ورزشی اهمیت فراوانی دارد دوره بی‌پاسخی روانشناختی است که تاخیر در پاسخ به محرک‌هایی است که با فاصله کوتاهی از هم ارائه می‌شوند. هدف این پژوهش مقایسه تأثیر تعداد محرک-پاسخ و فاصله بین دو محرک بر دوره بی‌پاسخی روانشناختی در افراد ورزشکار و غیرورزشکار است. روش‌شناسی: تحقیق حاضر از نوع ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثربخشی بازی‌های ویدئویی فعال بر کارکردهای شناختی اجرایی مغز در کودکان مبتلا به اوتیسم چاق

محمد عسگری؛ فاطمه جنیدی جعفری؛ حامد صالحی؛ احمد احمدی

دوره 7، شماره 24 ، خرداد 1400، صفحه 131-144

https://doi.org/10.30473/clpsy.2020.53249.1550

چکیده
  هدف: وجود رفتارهای نامناسب و داشتن مشکلاتی در خوردن غذا سبب می‌شود که برخی کودکان اوتیسم به چاقی مبتلا شوند. هدف این تحقیق بررسی اثربخشی بازی‌های ویدئویی فعال بر کارکردهای شناختی اجرایی مغز در کودکان مبتلا به اوتیسم چاق بود. روش‌شناسی‌: روش اجرای این تحقیق از نوع نیمه آزمایشی و کاربردی می‌باشد. تعداد 20 کودک اوتیسم با عملکرد بالا ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مقایسه مؤلفه های ERP در افراد ماهر و غیرماهر در بازی های کامپیوتری

مریم زمانی؛ حسین زارع؛ احمد علیپور؛ مهدیه رحمانیان؛ وحید ملکیان

دوره 7، شماره 24 ، خرداد 1400، صفحه 145-160

https://doi.org/10.30473/clpsy.2020.53159.1548

چکیده
  مقدمه: بازی‌های کامپیوتری با توجه به گسترش و محبوبیتی که دارند امروزه به یکی از موضوعات مورد علاقه پژوهشگرانی در زمینه مغز و عملکرد آن تحقیق می‌کنند بدل شده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی مهارت در پاسخ به بازی‌های کامپیوتری صورت گرفته و دو شبکه توجه قدامی و خلفی را مورد بررسی قرار می‌دهد. روش: پژوهش حاضر به شیوه شبه آزمایشی است و دو ...  بیشتر