با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن عصب روان‌شناسی
مقاله پژوهشی
تأثیر آموزش برنامۀ کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر ویژگی های الکتروانسفالوگرافی و عملکرد ورزشی بازیکنان گلبال

مهتا اسکندرنژاد؛ فهیمه رضائی

دوره 7، شماره 26 ، آبان 1400، صفحه 9-24

https://doi.org/10.30473/clpsy.2021.57666.1591

چکیده
  مقدمه: پژوهش حاضر باهدف بررسی اثر آموزش برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر ویژگی‌های الکتروانسفالوگرافی و عملکرد ورزشی بازیکنان گلبال انجام شد. روش: در یک طرح نیمه آزمایشی، 27 ورزشکار به‌روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و به‌طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. شرکت‌کنندگان گروه آزمایش طی 8 جلسه هفتگی 120 دقیقه‌ای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
پیش‌بینی کمبود توجهی و تکانشگری در کودکان مبتلا به ADHD به کمک تحلیل سیگنال مغزی و آزمون یکپارچه دیداری-شنیداری IVA

مجید قشونی؛ حسن غریبی؛ ایرج وثوق

دوره 7، شماره 26 ، آبان 1400، صفحه 25-54

https://doi.org/10.30473/clpsy.2021.61059.1626

چکیده
  مقدمه: هدف این تحقیق، استفاده از پارامترهای استخراج‌شده امواج مغزی و آزمون یکپارچه دیداری- شنیداری IVA به‌منظور تعیین سطح کمبود توجهی و تکانش‌گری است.روش: نمونه‌های تحقیق از بین کودکان مبتلا به ADHD مراجعه‌کننده به کلینیک‌های درمانی شهر مشهد به‌روش نمونه در دسترس انتخاب‌شده‌اند. 50 کودک (32 پسر و 18 دختر) با میانگین و انحراف استاندارد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ساخت و رواسازی پرسشنامه مهارتهای عصب_‌ روان‌شناختیِ (فرم معلم) کودکان پیش‌دبستانی شهراصفهان

بیتا هاشمی هشجین؛ طیبه شریفی؛ شهرام مشهدی زاده؛ رضا احمدی

دوره 7، شماره 26 ، آبان 1400، صفحه 55-78

https://doi.org/10.30473/clpsy.2021.60738.1622

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف ساخت و رواسازی پرسشنامه مهارت‌های عصب ‌روان‌شناختی فرم معلم کودکان پیش‌دبستانی شهراصفهان انجام شد. روش: روش این پژوهش توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه‌ی کودکان مقطع پیش‌دبستانی شهر اصفهان می باشد. حجم نمونه موردنظر با توجه به فرمول کوکران 374 کودک پیش دبستانی تعیین شد، که بدلیل آنلاین بودن پرسشنامه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
فراتحلیل اثربخشی مداخله‌های مبتنی بر واقعیت مجازی بر کارکردهای شناختی بیماران آسیب مغزی اکتسابی

الهام موسوی؛ حسین زارع؛ احمد علیپور؛ غلامرضا صرامی فروشانی

دوره 7، شماره 26 ، آبان 1400، صفحه 79-98

https://doi.org/10.30473/clpsy.2021.61014.1625

چکیده
  مقدمه: کارکردهای اجرایی، کارکردهای عالی شناختی هستند که سایر فعالیت‌های شناختی مغز را هدایت می‌کنند. کارکردهای اجرایی به فرد در انجام تکالیف یادگیری و کنش‌های هوشی کمک می‌کند. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی توان‌بخشی شناختی کارکردهای اجرایی بر ارتقا عملکرد تحصیلی دانشجویان مشروطی بود. روش: پژوهش حاضر نیمه آزمایشی و از نوع پیش‌آزمون- ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثربخشی برنامه توانبخشی شناختی مبتنی بر حافظه فعال بر درک زمان در کودکان دارای اختلال نقص توجه/بیش‌فعالی

نگین دارائی فرد؛ مهدیه عزیزی؛ فرنگیس دمهری

دوره 7، شماره 26 ، آبان 1400، صفحه 99-114

https://doi.org/10.30473/clpsy.2021.57462.1589

چکیده
  مقدمه: اختلال نقص‌توجه/ بیش‌فعالی از شایع‌ترین اختلالات عصب روانشناختی دوران کودکی است. این اختلال کودکان مبتلا را در معرض مشکلات زیادی در حوزه کارکردهای اجرایی از جمله نقص ادراک زمان قرار می‌دهد. هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی توانبخشی شناختی مبتنی بر حافظه فعال بر ادراک زمان کودکان دارای اختلال نقص‌توجه/ بیش‌فعالی بود. روش: ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی اثربخشی نرم‌افزار کاپیتان لاگ بر حافظه فعال‌‌‌‌‌‌‌‌، سرعت پردازش و انعطاف‌‌پذیری‌‌‌‌ شناختی در کودکان با اختلال نقص توجه/ بیش فعالی

زینب سام نیا؛ شعله لیوارجانی‌‌‌‌‌‌‌‌؛ لیلا حسن پاشایی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

دوره 7، شماره 26 ، آبان 1400، صفحه 115-130

https://doi.org/10.30473/clpsy.2021.58416.1598

چکیده
  مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش نرم‌افزار کاپیتان لاگ‌‌‌‌‌‌‌‌، بر سرعت پردازش‌‌‌‌‌‌‌‌، حافظه فعال و انعطاف‌پذیری‌‌‌‌ شناختی کودکان دارای نقص توجه/ بیش فعالی صورت گرفت. روش: از بین کودکان ۷ تا ۹ سال دارای نقص توجه/ بیش فعالی مراجعه کننده به مراکز بهداشت استان آذربایجان شرقی‌‌‌‌‌‌‌‌، 30 نفر با استفاده از ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی و مقایسه اثربخشی کاپیتان‌لاگ و نوروفیدبک بر بازداری پاسخ و اندوزش حافظه فعال در دانش‌آموزان دختر پایه چهارم ابتدایی

شادی ابراهیمی جوزانی؛ رویا کوچک انتظار؛ مژگان سپاه منصور؛ پروانه قدسی

دوره 7، شماره 26 ، آبان 1400، صفحه 131-142

https://doi.org/10.30473/clpsy.2021.59457.1605

چکیده
  مقدمه: نقش کارکردهای اجرایی در هوش، شخصیت و مهارت‌های اجتماعی و موفقیت تحصیلی اثبات‌شده است. از سوی دیگر، کژ کارکردی اجرایی شامل مشکلات حافظه فعال و سو بازداری پاسخ احتمالاً منجر به تکانش‌گری، بی‌توجهی، مشکلات رفتاری، مشکلات ارتباطی و عدم سازگاری اجتماعی است. بنابراین پژوهش کنونی باهدف تعین و ارزیابی اثربخشی نوروفیدبک و کاپیتان‌لاگ ...  بیشتر