با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن عصب روان‌شناسی
مقاله پژوهشی
مقایسه سبک تسلط ربع های مغزی و سبک های پردازش اطلاعات در دانش آموزان تیزهوش و عادی

منیره پیرمحمدی؛ سعید رضایی

دوره 8، شماره 30 ، آبان 1401، صفحه 21-28

https://doi.org/10.30473/clpsy.2023.62231.1645

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی مقایسه سبک تسلط ربع‌های مغزی و سبک-های پردازش اطلاعات در دانش آموزان تیزهوش و عادی، از نظر شیوه گردآوری داده‌ها از نوع علی- مقایسه است. روش: جامعه آماری این پژوهش را تمامی دانش آموزان دختر تیزهوش و عادی مقطع متوسطه دوم شهر ارومیه در سال تحصیلی 1401- 1400 بود. با توجه به حجم جامعه دانش آموزان دختر متوسطه دوم تیزهوش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ثأثیر تمرین عصبی- روانی دلاکاتو بر تبحرحرکتی دانش‌آموزان فلج مغزی اسپاستیک

فاطمه جوکار؛ غلامحسین ناظم زادگان؛ مجید چهارده چریک

دوره 8، شماره 30 ، آبان 1401، صفحه 29-36

https://doi.org/10.30473/clpsy.2021.56304.1580

چکیده
  هدف: هدف از مطالعه حاضر، بررسی تاثیر تمرینات عصبی- روانی دلاکاتو بر هماهنگی دانش‌آموزان فلج مغزی اسپاستیک بود. روش پژوهش، نیمه تجربی با طرح پیش و پس آزمون همراه با گروه کنترل بود. جامعه مورد مطالعه دانش آموزان مدرسه گل‌ها ویژه فلج مغزی بودند. روش: شرکت‌کنندگان در این پژوهش، 16 نفر دانش‌آموز فلج مغزی اسپاستیک رده سنی 7 تا 10 سال بودند ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
کارکردهای نوروپسیکولوژیک بیماران بهبودیافته از کووید-19 ، مقایسه با جمعیت سالم

علیرضا لطفی؛ علی رضا رجائی؛ ،مهدی نیری

دوره 8، شماره 30 ، آبان 1401، صفحه 37-49

https://doi.org/10.30473/clpsy.2023.65547.1681

چکیده
  مقدمه:مطالعات متعدد نشان می‌دهد ابتلا به ویروس کرونا که باعث سندرم زجر تنفسی حاد و بیماری کووید-19 می‌شود، می­تواند منجر به تغییراتی در سیستم عصبی مرکزی (CNS) شود و  برخی از افراد مبتلا به این بیماری ممکن است تا مدت­ها پس از بهبودی، علائم اختلالات نوروپسیکولوژیک را نشان دهند. هدف: پژوهش حاضر با هدف مقایسه کارکردهای نوروپسیکولوژیک ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تاثیر بازی های توجهی در تحکیم حافظه حرکتی و کنترل مهاری کودکان با اختلال کارکردهای اجرایی

علی مصطفائی؛ محمد اورکی؛ سالار اسدی

دوره 8، شماره 30 ، آبان 1401، صفحه 51-67

https://doi.org/10.30473/clpsy.2023.65160.1691

چکیده
  مقدمه: هدف پژوهش حاضر تاثیر بازی های توجهی در تحکیم حافظه حرکتی و کنترل مهاری کودکان با اختلال کارکردهای اجرای می باشد. روش: این مطالعه از نوع نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه گواه است. جامعه آماری این پژوهش، شامل تمامی کودکان پسر9تا11 ساله مدارس ابتدایی شهر کلیبر در سال تحصیلی 1400-401 بود که با روش نمونه گیری تصادفی در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر القاء عاطفه مثبت و منفی بر ناقرینگی پیشانی و خلفی امواج آلفا مغز در افراد با سیستم های مغزی رفتاری بالا و پایین

زهرا جهانگیری؛ جواد ملازاده؛ چنگیز رحیمی؛ حبیب هادیان فرد

دوره 8، شماره 30 ، آبان 1401، صفحه 90-20

https://doi.org/10.30473/clpsy.2022.63140.1655

چکیده
  مقدمه: سیستم های مغزی رفتاری، با رفتارهای اجتنابی و روی آوری مرتبط هستند. دیویدسون مدل ناقرینگی پیشانی و هیجان را مطرح کرد. هدف پژوهش، بررسی اثر القاء عاطفه بر ناقرینگی پیشانی و خلفی امواج آلفا مغز در افراد با سیستم های فعال سازی و بازداری رفتاری بالا و پایین است. روش:‌ فعال سازی/ بازداری رفتاری توسط پرسشنامه کارور و وایت، ارزیابی شد. ...  بیشتر