با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن عصب روان‌شناسی
مقاله پژوهشی
پیش‌بینی راهبردهای تنظیم شناختی هیجان با استفاده از انعطاف‌پذیری ذهن، بازداری و توجه پیوسته در نوجوانان دختر

سوران رجبی؛ محسن نظرپور؛ فاطمه تابناک

دوره 3، شماره 9 ، شهریور 1396، صفحه 9-24

چکیده
  مقدمه: هدف از پژوهش حاضر تعیین نقش کارکردهای اجرایی (انعطاف‌پذیری ذهن، بازداری و توجه پیوسته) در پیش­بینی راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در نوجوانان دختر است. روش: جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دانش­آموزان دختر متوسطه شهرستان خورموج هستند که در سال 94 – 95 تحصیل کرده‌اند. نمونه پژوهش شامل 117 نوجوان دختر مقطع متوسطه دوم است که با استفاده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی تأثیر تمرین‌های ادراکی ـ حرکتی بر مهارت‌های حرکتی درشت و ظریف دانش‌آموزان دبستانی مبتلا به فلج مغزی

جعفر بهادری خسروشاهی

دوره 3، شماره 9 ، شهریور 1396، صفحه 25-40

چکیده
  مقدمه: هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر تمرین­های ادراکی ـ حرکتی بر مهارت‌های حرکتی درشت و ظریف دانش­آموزان دبستانی مبتلا به فلج مغزی بود. روش: طرح پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش­آزمون ـ پس­آزمون با گروه کنترل بود. جامعه­ی آماری پژوهش مشتمل بر کودکان فلج مغزی 7 تا 15 سال دبستان­های استثنایی شهر تبریز بودند که تعداد 20 نفر که شرایط ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
برآورد مقدماتی ساخت و تعیین ویژگی‌های روان‌سنجی پرسش‌نامه حافظه

کریم سواری

دوره 3، شماره 9 ، شهریور 1396، صفحه 41-52

چکیده
  مقدمه: هدف از تحقیق حاضر برآورد مقدماتی ساخت و تعیین پایایی و روایی پرسش‌نامه حافظه بوده است. روش: کلیه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور مرکز اهواز در سال تحصیلی 1396 جامعه آماری تحقیق حاضر را تشکیل داده‌اند که از بین آن دانشجویان 250 نفر (200 دختر و 50 پسر) به‌صورت داوطلبانه انتخاب شدند. جهت سنجش متغیر حافظه از پرسش‌نامه تحلیل عاملی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر هشت هفته تمرینات ثبات دهنده مرکزی بر میزان انگیزه درونی بیماران پارکینسون

زهرا هژبرنیا؛ سعید اشرف پور نوائی؛ غلامرضا علی نژاد؛ رضا گودینی

دوره 3، شماره 9 ، شهریور 1396، صفحه 53-66

چکیده
  مقدمه: شیوع بیماری پارکینسون در سال­های اخیر به‌خصوص در میان سالمندان افزایش یافته است. هدف از پژوهش حاضر، تعیین تأثیر 8 هفته تمرینات ثبات دهنده مرکزی بر میزان انگیزه درونی بیماران پارکینسون بود. روش: طرح تحقیق، نیمه تجربی و میدانی بود که آزمودنی­­ها در دامنه سنی 55-75 سال و با سطح بیماری خفیف تا متوسط از مقیاس هون و یار (H&Y) به‌صورت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی اثربخشی بسته آموزشی بازی‌های شناختی بر عملکرد مهارت‌های عصب روان‌شناختی دانش‌آموزان نارساخوان

نجمه دهقان؛ سالار فرامرزی؛ محمدعلی نادی؛ مژگان عارفی

دوره 3، شماره 9 ، شهریور 1396، صفحه 67-86

چکیده
  مقدمه: علوم اعصاب شناختی و خواندن ارتباط بسیار نزدیکی با یکدیگر دارند. با نگاهی به چالش‌های عصب‌شناختی نارساخوانی و مزایای کارکرد شناختی و عصب روان‌شناختی بازی هدف کلی پژوهش اثربخشی بسته آموزشی بازی‌های شناختی بر مهارت‌های عصب روان‌شناختی دانش‌آموزان نارساخوان بود. روش: طرح پژوهش از نوع نیمه تجربی با پیش‌آزمون و پس‌آزمون و ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر انتخاب محصول مورد علاقه مشتری ازنظر شکل و رنگ بر موج آلفا

محمد محمودی میمند؛ علی اصغر عیوضی حشمت؛ علیرضا آقایوسفی؛ زهرا استادیان خانی

دوره 3، شماره 9 ، شهریور 1396، صفحه 87-102

چکیده
  مقدمه: هدف اصلی پژوهش حاضر مطالعه تأثیر انتخاب محصول مورد علاقه مشتری برحسب شکل و رنگ بر موج آلفا است. برای انجام تحقیق چهار مجموعه تصاویر با اشکال (گِرد و تیز) و با رنگ‌های (سرد و گرم) برای محصولات بیسکویت و پاستا طراحی گردید. با استفاده از دستگاه QEEG، امواج الکتریکی باند آلفای افراد با نمایش تصاویر چهارگانه ثبت گردید. سپس از افراد خواسته ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر تمرین نوروفیدبک و تحت‌فشار بر عملکرد ورزشکاران ماهر تیر و کمان در شرایط رقابتی

معصومه فغفوری آذر؛ مهدی شهبازی؛ شهزاد طهماسبی بروجنی

دوره 3، شماره 9 ، شهریور 1396، صفحه 103-116

چکیده
  مقدمه: یکی از مهم‌ترین اهداف هر ورزشکاری اجرای عملکرد بهینه در حین مسابقات است، اما گاهی ورزشکاران، تحت‌فشار روانی ناشی از شرایط رقابت، عملکردشان به‌طور ناگهانی تخریب می‌شود. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر تمرین نوروفیدبک و تحت‌فشار بر عملکرد ورزشکاران ماهر تیر و کمان در شرایط رقابتی بود. روش: شرکت‌کنندگان 30 ورزشکار زن ماهر تیر و ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مقایسه اثربخشی آموزش خودتعلیمی کلامی و نوروفیدبک بر کاهش نشانه‌های اختلال نقص‌توجه/ بیش‌فعالی

حسن غریبی؛ زلیخا قلی زاده؛ عیسی حکمتی؛ چنگیز رستمی

دوره 3، شماره 9 ، شهریور 1396، صفحه 117-132

چکیده
  مقدمه: هدف مطالعه حاضر مقایسه اثربخشی آموزش خودتعلیمی کلامی و نوروفیدبک بر کاهش نشانه­های اختلال نقص‌توجه/بیش‌فعالی بود. روش: بدین منظور 60 دانش‌آموز مبتلا به اختلال نقص‌توجه/ بیش‌فعالی از بین مراجعین مراکز درمانی و مشاوره شهر سنندج انتخاب شده و به‌صورت تصادفی در سه گروه 20 نفری جایگزین شدند. گروه اول و دوم به‌عنوان گروه آزمایش، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
روابط ساختاری فعالیت سیستم‌های مغزی رفتاری، راهبردهای فرایندی نظم‌جویی هیجان و رفتارهای پرخطر

جعفر حسنی؛ زهرا خلجی

دوره 3، شماره 9 ، شهریور 1396، صفحه 133-146

چکیده
  مقدمه: رفتارهای پرخطر یکی از دلایل مهم مرگ‌ومیر در دوره نوجوانی است. هدف پژوهش حاضر بررسی الگوی روابط ساختاری فعالیت سیستم­های مغزی رفتاری، راهبردهای فرایندی نظم­جویی هیجان و رفتارهای پرخطر بود. روش: 410 نفر (210 دختر و 200 نفر پسر) از دانش­آموزان شهر کرج با استفاده از نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله­ای انتخاب شدند و توسط پرسشنامه ...  بیشتر