با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن عصب روان‌شناسی
مقاله پژوهشی
بررسی همزمان رفتاری و عصب شناختی یادگیری و انتقال تکلیف ترسیم دودستی نامتقارن.

محمدرضا دوستان؛ زهرا باقرنژاد

دوره 4، شماره 12 ، خرداد 1397، صفحه 9-30

چکیده
  : هدف از پژوهش حاضر‌ بررسی همزمان رفتاری و عصب­ شناختی یادگیری و انتقال تکلیف ترسیم دودستی نامتقارن بود. روش­: پژوهش حاضر از نوع پژوهش­­های نیمه­ تجربی است. ابزار مورد استفاده شامل EEG چهارکاناله، قلم نوری با حسگر ویژه،  لپ­ تاپ، دستکش ویژه و مترونوم بود. شرکت­ کنندگان تحقیق حاضر را دانش­ آموزان پایه هشتم (با میانگین ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مقایسه کنترل‌شده سیستم‌های مغزی- رفتاری بین افراد واجد تشخیص اختلال مصرف مواد افیونی تثبیت شده با متادون، وابسته به متادون و وابسته ترکیبی

زهرا ابراهیم زاده؛ سید عباس حقایق

دوره 4، شماره 12 ، خرداد 1397، صفحه 31-44

چکیده
  مقدمه: هدف پژوهش حاضر،مقایسه کنترل شده سیستم­های مغزی رفتاری گری-ویلسون (شامل فعال ساز رفتاری، بازداری رفتاری و جنگ - گریز) بین افراد واجد تشخیص اختلال مصرف مواد افیونی تثبیت شده(درمان شده) با متادون، وابسته به متادون و وابسته ترکیبی(همزمان مصرف متادون و سایر مواد)بوده است.روش: پژوهش حاضر یک پژوهش مقایسه­ ای بوده و جامعه آن را کلیه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مدل یابی رابطه بین نقص در کارکرد اجرایی با حل مسئله ناکارآمد در افراد مبتلا به افسردگی اساسی: نقش واسطه ای حافظه سرگذشتی بیش کلی گرآ

معصومه اسماعیلی؛ حسین زارع؛ احمد علی پور؛ محمد اورکی

دوره 4، شماره 12 ، خرداد 1397، صفحه 45-60

چکیده
  پژوهش حاضر با تاکید بر مدل CaR-FA-X ویلیامز ، در قالب یه مدل علی به بررسی نقش واسطه ای حافظه سرگذشتی بیش کلی گرا در رابطه بین نقص در کارکردهای اجرایی با حل مساله ناکارآمد در افراد افسرده می­پردازد. روش: نمونه پژوهش شامل 56 فرد مبتلا به افسردگی اساسی که به روش نمونه گیری زمانی در دسترس در فاصله زمانی اردیبهشت 96 تا مهر96 انتخاب شدند، بودند. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی ارتباط بین فعالیت نورون‌های آینه‌ای و فعالیت الکتریکی عضلات در بازخورد ویدیویی مقایسه اجتماعی ضربه پات گلف

نرجس یاوری؛ معصومه شجاعی؛ افخم دانشفر

دوره 4، شماره 12 ، خرداد 1397، صفحه 61-76

چکیده
  بررسی ارتباط فعالیت نورون­های آینه­ای و  EMGدر بازخورد ویدیویی مقایسه اجتماعی پات گلف در دختران جوان بود. روش: 18 نفر از دختران غیر ورزشکار دانشگاه تصادفی در3 گروه بازخورد ویدیویی مقایسه اجتماعی مثبت، منفی، و واقعی قرار گرفتند. در روز اول، آموزش ضربه پات گلف و یک دسته 6 کوششی به عنوان پیش آزمون، روز دوم 60 ضربه با 5 دقیقه استراحت بین ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
درمان فراشناخت و آموزش نوروفیدبک بر علائم اضطراب، نظم جویی هیجان و فعالیت امواج مغزی دانشجویان دختر دارای اختلال اضطراب اجتماعی (تک‌آزمودنی)

فاطمه غیورکاظمی؛ زهره سپهری شاملو؛ علی مشهدی؛ علی غنائی چمن آباد؛ فروزان پاسالار

دوره 4، شماره 12 ، خرداد 1397، صفحه 77-100

چکیده
  مقدمه: هدف این پژوهش مقایسه اثربخشی درمان فراشناخت و آموزش نوروفیدبک بر علائم اضطراب، نظم‌جویی هیجان و فعالیت امواج مغزی دانشجویان دختر دارای تشخیص اختلال اضطراب اجتماعی بود. روش:پژوهش حاضر از نوع تک آزمودنی است. 5‌ دانشجوی دختر با تشخیص اختلال اضطراب اجتماعی از دانشگاه فردوسی و دانشگاه فرهنگیان مشهد با استفاده از شیوه نمونه­گیری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مقایسه فعالیت مکانیزم های مغزی فعال‌سازی-بازداری رفتاری (BAS/BIS) و کارکرد انعطاف‌پذیری شناختی در زنان مبتلابه اختلال مصرف مواد و زنان سالم

سید رضا میرمهدی؛ الهام کاظمی مهیاری

دوره 4، شماره 12 ، خرداد 1397، صفحه 101-124

چکیده
  مقدمه: یکی از آسیب‌های جدی به دنبال سوءمصرف مواد، آسیب مغزی و نقص‌های شناختی است که اهمیت نظری و بالینی اساسی دارد. این پژوهش باهدف مقایسه فعالیت مکانیزم های مغزی فعال‌سازی-بازداری رفتاری و کارکرد انعطاف‌پذیری شناختی در زنان مبتلابه اختلال مصرف مواد و زنان سالم انجام شد. روش: پژوهش حاضر از نوع علّی-مقایسه‌ای بود. جامعه آماری شامل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مقایسه اثربخشی درمان نوروفیدبک و دارودرمانی در درمان اختلال کمبود توجه و بیش فعالی در کودکان شهر اصفهان

سید یونس محمدی؛ مریم حسینی

دوره 4، شماره 12 ، خرداد 1397، صفحه 125-140

چکیده
  مقدمه: این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی درمان نوروفیدبک و دارودرمانی در درمان اختلال کمبود توجه و بیش­فعالی در کودکان مبتلا به ADHD و مقایسه میزان اثربخشی این دو روش درمان انجام گرفت.روش: با توجه به هدف پژوهش 45 نفر از کودکان مبتلا به اختلال کمبود توجه و بیش فعالی به شیوه نمونه­گیری در دسترس انتخاب شد و در سه گروه (آزمایش و گواه) قرار گرفتند. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تاثیر توانبخشی نوروسایکولوژیکی از طریق نرم افزار بر عملکرد توجه مستمر در دانش آموزان با ناتوانی یادگیری خواندن

منصور بیرامی؛ یزدان موحدی؛ هاشم عبدیان؛ سودابه اسماعیلی

دوره 4، شماره 12 ، خرداد 1397، صفحه 141-152

چکیده
  مقدمه: مشکلات خواندن یکی از اساسی ترین مشکلاتی است که کودکان دچار ناتوانی یادگیری با آن مواجه هستند. پژوهش حاضر نیز با هدف بررسی تاثیر درمان توانبخشی نوروسایکولوژیکی از طریق نرم افزار بر عملکرد توجه مستمر در دانش آموزان با ناتوانی خواندن انجام شد. روش: طرح پژوهش حاضر به صورت نیمه آزمایشی با دو گروه آزمودنی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مقایسه اثربخشی مداخلات عصب روان‌شناختی و روش دیویس بر عملکرد خواندن دانش‌آموزان نارساخوان پایه اول و دوم ابتدایی

فرزانه مومنی؛ مختار ملک پور؛ احمد عابدی؛ سالار فرامرزی

دوره 4، شماره 12 ، خرداد 1397، صفحه 153-174

چکیده
  مقدمه: در پژوهش حاضر، مقایسه اثربخشی مداخلات عصب­روان­شناختی و روش دیویس برعملکرد خواندن دانش آموزان نارساخوان پایة اول و دوم ابتدایی مورد بررسی قرار گرفت. روش: طرح پژوهش آزمایشی و از نوع پیش­آزمون – پس­آزمون – پیگیری با گروه کنترل است. جامعة آماری پژوهش شامل تمامی دانش­آموزان نارسا­خوان پایه اول و دوم ابتدایی است ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر بخشی تحریک فراجمجمه‌ای مغز با استفاده از جریان مستقیم الکتریکی(tDCS) بر بازداری رفتاری در تیپ شخصیتی A و فعال‌سازی رفتاری در تیپ شخصیتی B

سپیده حسنی؛ مژگان سپاه منصور

دوره 4، شماره 12 ، خرداد 1397، صفحه 175-186

چکیده
  مقدمه: هدف پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی تحریک فراجمجمه­ای مغز با استفاده از جریان مستقیم الکتریکی(tDCS) بر فعال­سازی و بازداری در تیپ شخصیتی A و B انجام شده است. روش: این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی بود که بصورت تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. جامعه پژوهش حاضر شامل کلیه دانشجویان دانشگاه    پیام­نور واحد تهران ­جنوب ...  بیشتر