با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن عصب روان‌شناسی
مقاله پژوهشی
اثر نقش و زمینه بر ادراک تبلیغات محصول: مطالعه مبتنی بر الکتروانسفالوگرافی کمی

یزدان موحدی؛ سعید کاوه

دوره 4، شماره 15 ، اسفند 1397، صفحه 9-20

https://doi.org/10.30473/clpsy.2019.42561.1371

چکیده
  مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان تاثیر اثر قانون نقش و زمینه در نظریه گشتالت بر ادراک محصول انجام شد. روش: مطالعه حاضر از نوع علی - مقایسه ای بود. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دانشجویان پسر دانشگاه هنر اسلامی تبریز در سالتحصیلی 1397 بودند. ابتدا به صورت تصادفی ساده از افرادی که واجد شرایط آزمایش بودند 30 نفر انتخاب شد، سپس یک کلیپ ویدیوئی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثربخشی الگوی بالینی خلاقیت درمانی بر ارتقای کارکردهای اجرائی و کاهش افسردگی بیماران افسرده

علیرضا پیر خایفی

دوره 4، شماره 15 ، اسفند 1397، صفحه 21-40

https://doi.org/10.30473/clpsy.2019.43289.1380

چکیده
  هدف : پژوهش حاضر به منظور بررسی اثربخشی الگوی بالینی خلاقیت‌درمانی بر ارتقای کارکرد اجرائی و کاهش افسردگی بیماران افسرده انجام شد. روش : روش پژوهش به صورت نیمه آزمایشی بود و مطالعه در قالب طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل و دوره پیگیری اجرا گردید. جامعه آماری شامل بیماران افسرده ای بود که در سال 1394 به یکی از مراکز روان‌پزشکی شهر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تاثیر روش درمانی نوروفیدبک بر درمان و ارتقای بهزیستی روان شناختی زنان دارای اختلال اضطراب فراگیر

مریم جلالی؛ سید ابولقاسم مهری نژاد؛ حکیمه آقایی

دوره 4، شماره 15 ، اسفند 1397، صفحه 41-54

https://doi.org/10.30473/clpsy.2019.42381.1368

چکیده
  هدف:  به دلیل افزایش اضطراب در جامعه حاضر، هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی آموزش نوروفیدبک بر درمان و ارتقای بهزیستی        روان­شناختی زنان مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر بود.روش:  برای انجام این تحقیق 40 نفر از مراجعه­ کنندگان به چهارمرکز مشاوره حومه شهر تهران که طبق تایید روانپزشک اختلال اضطراب فراگیر داشتند ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تاثیر توانبخشی شناختی رایانه‌یار بر کارکردهای اجرایی و توانایی‌های شناختی دانش‌آموزان مبتلا به دیابت

احمد علیپور؛ رقیه محمدی

دوره 4، شماره 15 ، اسفند 1397، صفحه 55-74

https://doi.org/10.30473/clpsy.2019.32731.1172

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر، تحقیقی شبه آزمایشی با طرح پیش­آزمون- پس­آزمون با گروه کنترل است که با هدف بررسی تاثیر توانبخشی شناختی رایانه­یار بر کارکردهای اجرایی و توانایی­های شناختی دانش­آموزان مبتلا به دیابت، انجام یافت. روش: 18   دانش­آموز مبتلا به دیابت از انجمن دیابت شهرستان بناب انتخاب شدند و به­طور تصادفی در دو گروه 9 نفری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تاثیر تحریک فراجمجمه‌ای مغز با استفاده از جریان مستقیم الکتریکی(TDCS) بر حافظه کاری و شدت نشانه‌های افسردگی

محمد اورکی؛ سپیده شاهمرادی

دوره 4، شماره 15 ، اسفند 1397، صفحه 75-88

https://doi.org/10.30473/clpsy.2019.5568

چکیده
  مقدمه: هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر تحریک فراجمجمه­ای مغز با استفاده از جریان مستقیم الکتریکی(tDCS) بر حافظه کاری و شدت نشانه­های  افسردگی بود.روش: پژوهش حاضر در قالب  یک طرح نیمه­آزمایشی پیش آزمون _پس آزمون با گروه گواه اجرا شد.نمونه پژوهش شامل ۳۲ نفر از افرادی که به یکی از کلینیک­های شهر تهران برای درمان افسردگی مراجعه کرده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تاثیر محدودسازی زمانی و سطح حرکتی بر دقت فضایی تکلیف سرعت-دقت فیتز هنگام حرکت با بخش‌های دیستال و پروگزیمال دست

مهتاب فلاح؛ محمدرضا دوستان؛ ناهید شتاب بوشهری

دوره 4، شماره 15 ، اسفند 1397، صفحه 89-106

https://doi.org/10.30473/clpsy.2019.43501.1383

چکیده
  مقدمه: ­هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر محدودسازی زمانی و سطح­حرکتی بر دقت­فضایی تکلیف سرعت-دقت فیتز هنگام حرکت با بخش­های دیستال و پروگزیمال دست بود. روش: روش اجرای این پژوهش از نوع نیمه­تجربی واز لحاظ هدف بنیادی بود. جامعه آماری دانشجویان دختر راست­دست 19 تا 28 سال بودند. نمونه به روش نمونه­گیری در دسترس 20 نفر انتخاب شد. داده­های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مقایسه مهارت‌های عصب‌شناختی و اجتماعی دانش‌آموزان با و بدون نارسایی حساب

ابراهیم رهبر کرباسدهی؛ عباس ابوالقاسمی؛ عباسعلی حسین‌خانزاده؛ فاطمه رهبر کرباسدهی

دوره 4، شماره 15 ، اسفند 1397، صفحه 107-122

https://doi.org/10.30473/clpsy.2019.43615.1385

چکیده
  مقدمه: دانش‌آموزان نارساحساب با عوامل تنش‌زای متعدد جسمی و روانی مواجه هستند که منجر به کاهش کیفیت زندگی آنان می‌شود. با توجه به ارتباط    مهارت­های عصب‌شناختی و اجتماعی با نارسایی حساب، هدف پژوهش حاضر مقایسه مهارت­های عصب‌شناختی و اجتماعی دانش‌آموزان با و بدون نارسایی حساب بود. روش: طرح پژوهش حاضر علی-مقایسه­ای بود ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
آموزش حافظه فعال بر بازداری و عملکرد خواندن دانش‌آموزان دارای ناتوانی یادگیری خاص (نارساخوان)

یوسف دهقانی؛ نزهت الزمان مرادی

دوره 4، شماره 15 ، اسفند 1397، صفحه 123-142

https://doi.org/10.30473/clpsy.2019.43389.1382

چکیده
  مقدمه: پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش حافظه فعال بر بازداری و عملکرد خواندن دانش­آموزان دارای ناتوانی یادگیری نارساخوان صورت گرفت. روش: روش این پژوهش شبه­آزمایشی با طرح پیش­آزمون-پس­آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل ۳۷۲ دانش‌آموزان با ناتوانی یادگیری خواندن پایه سوم، چهارم و پنجم ابتدایی ارجاع داده‌شده ...  بیشتر