با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن عصب روان‌شناسی
مقاله پژوهشی
ساخت و رواسازی آزمون عصب - روان شناختی تشخیص اختلال‌های یادگیری غیرکلامی برای کودکان دبستانی

ربابه موحدی پور؛ فریبرز درتاج؛ صادق نصری؛ حسن اسدزاده؛ خدیجه ابوالمعالی الحسینی

دوره 5، شماره 16 ، خرداد 1398، صفحه 9-36

https://doi.org/10.30473/clpsy.2019.43296.1381

چکیده
  مقدمه : نقص ودشواری درکارکردهای عصب-روان شناختی ، مهمترین مولفه درنشانگان اختلال­های یادگیری غیرکلامی است.هدف پژوهش حاضر،ساخت،اعتباریابی و رواسازی آزمون عصب-روان شناختی تشخیص اختلال­های یادگیری غیرکلامی بود. روش:روش پژوهش توصیفی – پیمایشی است.جامعه آماری شامل کلیه دانش­آموزان دختر و پسر دوره ابتدایی شهرستان­های استان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثرات یک جلسه تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمه‌ای بر چرخش ذهنی تصاویر دست و حافظه دیداری فضایی

یوسف مقدس تبریزی؛ میثم یاوری کاتب؛ شهناز شهربانیان

دوره 5، شماره 16 ، خرداد 1398، صفحه 37-54

https://doi.org/10.30473/clpsy.2019.43737.1389

چکیده
  مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثرات یک جلسه تحریک الکتریکی فرا جمجمه­ای بر چرخش ذهنی تصاویر دست و حافظه دیداری-فضایی انجام گردید.روش: 54 نفر از دانشجویان راست دست دانشکده تربیت‌بدنی دانشگاه تهران، به­ صورت در دسترس انتخاب و سپس به شکل تصادفی به دو گروه تحریک(27نفر) و شم(27نفر) تقسیم و هر کدام از این دو گروه نیز در دو زیرگروه F4 و P4 توزیع ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
نقش واسطه‌ای مشکلات تنظیم هیجانی در رابطه بین سیستم فعال‌ساز رفتاری با اعتیاد به تمرینات ورزشی در ورزشکاران پرورش اندام

حسن یعقوبی؛ سید قاسم سید هاشمی؛ احسان بدایت؛ امیر بابالو

دوره 5، شماره 16 ، خرداد 1398، صفحه 55-74

https://doi.org/10.30473/clpsy.2019.44188.1396

چکیده
  مقدمه: این مطالعه­ با هدف بررسی رابطه بین سیستم فعال­ساز رفتاری و اعتیاد به تمرینات ورزشی با واسطه­ گری مشکلات تنظیم هیجانی صورت گرفت. روش‌: این پژوهش از نوع توصیفی بود که 300 نفر  (181 پسر و 119 دختر) از ورزشکاران پرورش اندام شهرستان خوی در سال تحصیلی 97-1396 به شیوه نمونه­ گیری تصادفی خوشه­ ای چند مرحله­ ای بر اساس منطقه­ شهری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مقایسه کارکردهای اجرایی بیماران دوقطبی نوع I و افراد بهنجار با استفاده از آزمون های ویسکانسین و برج لندن

مسعود باقری؛ فرزانه پولادی؛ فهیمه سعادت

دوره 5، شماره 16 ، خرداد 1398، صفحه 75-88

https://doi.org/10.30473/clpsy.2019.36678.1266

چکیده
  مقدمه:عملکرد اجرایی،یک سیستم چند بعدی همراه با پردازش­های چندگانه است که در بیماران دوقطبی،صدمه دیده است، لذا هدف از مطالعه حاضر مقایسه کارکردهای اجرایی بیماران دوقطبی نوع I که به مدت 5 سال تحت درمان توانبخشی قرار داشتند و افراد بهنجار است.روش:پژوهش حاضر از نوع علی مقایسه­ ای است که روی دو گروه 30 نفره از بیماران مبتلا به اختلال ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثربخشی آموزش پردازش حسی بر بهبود مهارت‌های عصب‌روان شناختی دانش‌آموزان نارساخوان

عبدالرضا سرکانی؛ سالار فرامرزی

دوره 5، شماره 16 ، خرداد 1398، صفحه 89-102

https://doi.org/10.30473/clpsy.2019.39292.1315

چکیده
  مقدمه: پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی راهبردهای پردازش حسی بر بهبود مهارت‌های عصب‌روان‌شناختی دانش‌آموزان پایه چهارم نارساخوان انجام گرفت.روش: روش پژوهش نیمه­آزمایشی و از طرح پیش‌آزمون – پس‌آزمون با گروه کنترل استفاده شد. به این منظور از بین دانش‌آموزان نارسا خوان در شهر اصفهان در سال تحصیلی 96-1395 با استفاده از روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
پیش بینی خطای شناختی حافظه بر اساس خودکار آمدی تحصیلی، عاطفه منفی و افسردگی

کریم سواری؛ فاطمه فرزادی

دوره 5، شماره 16 ، خرداد 1398، صفحه 103-116

https://doi.org/10.30473/clpsy.2019.44872.1407

چکیده
  مقدمه:خطای شناختی حافظه، موضوع مهمی است که در سال­های اخیر مورد توجه قرار گرفت و در این زمینه بررسی­ های خوبی صورت گرفته است.هدف از پژوهش حاضر، پیش­ بینی خطای شناختی حافظه بر اساس خودکارآمدی تحصیلی، عاطفه منفی و افسردگی بود.روش: مطالعه حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را دانشجوبان دانشگاه پیام­ نور اهواز ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثربخشی توانبخشی شناختی بر بهبود حافظه‌کاری در کودکان مبتلا به نارسایی توجه/بیش فعالی

سیما عیوضی؛ کامران یزدانبخش؛ آسیه مرادی

دوره 5، شماره 16 ، خرداد 1398، صفحه 117-130

https://doi.org/10.30473/clpsy.2019.42568.1372

چکیده
  مقدمه:در کودکان دارای اختلال نارسایی توجه/بیش­ فعالی، نقص­هایی در کارکردهای اجرایی بخصوص حافظه­ کاری دیده می­شود. با توجه به اهمیت اثربخشی توانبخشی شناختی بر بهبود کارکردهای اجرایی در این کودکان، پژوهش حاضر با هدف سنجش اثربخشی توانبخشی شناختی در بهبود حافظه­ کاری در کودکان دارای اختلال نارسایی توجه/بیش­ فعالی انجام شد.روش­:پژوهش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثربخشی تحریک فراجمجمه‌ای مغز با استفاده از جریان مستقیم الکتریکی(tDCS) برتعاملات اجتماعی و انتقال توجه در کودکان دارای اختلالات طیف اوتیسم

محسن سعیدمنش؛ مهدیه عزیزی؛ بهناز ابویی

دوره 5، شماره 16 ، خرداد 1398، صفحه 131-144

https://doi.org/10.30473/clpsy.2019.39450.1316

چکیده
  مقدمه: اختلالات طیف اوتیسم اختلالاتی رشدی­عصبی هستندکه به وسیله نقص در تعاملات اجتماعی و ارتباطات و رفتارهای تکراری مشخص می شوند. هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر تحریک الکتریکی مستقیم مغز برتعاملات اجتماعی و انتقال توجه در کودکان دارای اختلالات طیف اوتیسم بود. روش: پژوهش حاضر نیمه آزمایشی بود. در این مطالعه 20 کودک مبتلا به اختلالات ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثربخشی مداخله بازی‌های فعال بر حافظه کاری دانش‌آموزان با اختلال خواندن

حسین اکبری فر؛ پرویز شریفی درآمدی؛ حسین رحیم زاده؛ شهلا پزشک

دوره 5، شماره 16 ، خرداد 1398، صفحه 149-162

https://doi.org/10.30473/clpsy.2019.43859.1390

چکیده
  مقدمه: اختلال خواندن یکی از انواع رایج اختلال یادگیری است که به نقص در اکتساب مهارت خواندن اشاره دارد. هدف این تحقیق بررسی اثربخشی مداخله بازی­های فعال برحافظه کاری دانش­آموزان با اختلال خواندن بود. روش:این پژوهش نیمه تجربی با طرح پیش­آزمون-پس­آزمون همراه با گروه کنترل انجام شد. 30 کودک 7 تا 9 ساله با اختلال خواندن در شهرستان اهواز ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثربخشی مداخله توانبخشی شناختی رایانه‌محور بر بهبود حافظه فعال بیماران مبتلا به سکته مغزی در شهر تبریز

الهام قربانیان؛ مرضیه علیوندی وفا؛ مهدی فرهودی؛ محمدعلی نظری

دوره 5، شماره 16 ، خرداد 1398، صفحه 157-172

https://doi.org/10.30473/clpsy.2019.44834.1406

چکیده
  مقدمه:امروزه سکته مغزی از شایع­ترین بیماری­ های نورولوژیک ناتوان کننده در جهان است.بروز عوارض شناختی یکی از مشکلات شایع در افراد مبتلا به سکته مغزی است.از این رو این مطالعه با هدف بررسی تاثیر توانبخشی شناختی رایانه ­محور بر عملکرد حافظه فعال بیماران مبتلا به سکته مغزی انجام گرفت.روش: مطالعه حاضر یک پژوهش نیمه­ تجربی با طرح پیش ...  بیشتر