فصلنامه علمی پژوهشی عصب روانشناسی

گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور و انجمن عصب روانشناسی ایران در سال 1394 با هدف توسعه و گسترش علم روانشناسی به ویژه در حوزه نوروسایکولوژی مجوز انتشار نشریه عصب روانشناسی را براساس مجوز شماره3/18/1359   از کمسیون نشریات علمی کشور با رتبه علمی پژوهشی دریافت نموده و از سال 1394 در پایگاه استنادی جهان اسلام(ISC) نمایه شده است.

این نشریه پذیرای مقالات پژوهشی اصیل و گزارش موردی پژوهشگران در محورهای زیر می باشد:

 پژوهش‌های مرتبط با نشانه شناسی، تشخیص و درمان اختلال های روانشناختی و عصب شناختی

 • تعامل مغز، کارکردهای شناختی، هیجانی و رفتاری
 • تحقیقات آزمایشی، شناختی، رفتاری و تصویربرداری مغزی با تاکید بر تئوری های عصب روانشناختی
 • عصب روانشناسی تحولی
 • سنجش عصب روانشناختی
 • توانبخشی عصب روانشناسی شناختی
 • روش های آزمایشی و مدل ها در عصب روان شناسی
 • پیامدهای عصب روانشناختی اختلالات جسمی و روانی
 • روان درمانی و مغز
 • عصب روان شناسی تطبیقی
 • مغز، فرهنگ، زبان
 • و سایر موضوعات مرتبط

 بنابراین از کلیه پژوهشگران، اعضای هیئت علمی دانشگاهها و صاحبنظران که در موضوعات و محور های فوق پزوهش و مطالعه می نماینددعوت می شود مقالات علمی و ارزشمند خود را از طریق ثبت نام در سامانه فصلنامه ارسال فرمایند.

 

 

 

دانلود مقاله از سایت فصلنامه رایگان است.

 

این نشریه سرقت ادبی را بررسی می کند.

 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی
شاپا چاپی
2476-5023
شاپا الکترونیکی
2538-5623