با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن عصب روان‌شناسی
مقایسه اثربخشی واقعیت‌درمانی و آموزش نوروفیدبک بر بهبود کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان سینه

ساناز الهی نژاد؛ شاهرخ مکوند حسینی؛ پرویز صباحی

دوره 6، شماره 20 ، خرداد 1399، ، صفحه 63-82

https://doi.org/10.30473/clpsy.2020.46216.1439

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر به منظور مقایسه­ اثربخشی دو روش درمانی واقعیت­ درمانی و نوروفیدبک بر بهبود کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان سینه انجام گرفت. روش: در طرحی نیمه­ آزمایشی تعداد 45 بیمار سرطان سینه با شیوه نمونه­ گیری در دسترس در سال 1398 از شهر آمل انتخاب و به‌ صورت تصادفی به سه گروه مساوی تقسیم شدند. رضایت آگاهانه از بیماران اخذ ...  بیشتر