با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن عصب روان‌شناسی

ملاحظات کلی برای داوران

  • در این نشریه برای بررسی مقالات از روش داوری دو سو ناشناس استفاده می‌شود. 
  • محرمانه بودن اطلاعات مقاله باید در تمامی زمینه ها رعایت شود و فرآیند بررسی مقاله باید به صورت ناشناس انجام شود.
  • داوران باید مقالات را در زمان مناسب قضاوت کنند و تیم تحریریه را در تصمیم گیری در مورد پذیرش یا عدم پذیرش مقاله یاری نمایند.
  • پیشنهادات داوران در خصوص مقالات منتشر شده به صورت فرم داوری و در قسمت نظرات برای نویسنده و ویراستار ارائه شود.
  • داوران باید از قضاوت مقالات دارای تضاد منافع خودداری کنند و هرگونه تضاد منافع را در اسرع وقت گزارش کنند.
  • قضاوت داوران در مورد کیفیت و محتوای مقالات باید بر اساس نظرات تخصصی و عینی باشد.

 

ثبت داوری نشریه در پایگاه داوری Web of Science (publons)

در راستای ارتقا و استانداردسازی فعالیت‌ها و سوابق داوری این نشریه از شما داور گرامی خواهشمند است لینک صفحه پروفایل Web of Science خود را برای مدیر نشریه ارسال نمایید. در صورتی که در این پایگاه عضو نیستید لطفا از طریق لینک زیر در پایگاه ثبت نام نموده و آدرس (URL) پروفایل خود در این پایگاه را ارسال نمایید.

لینک ثبت نام در Web of Science (publons)

ضمناً از شما داور گرامی درخواست می شود که ایمیل تکمیل داوری را که پس از انجام داوری برای شما ارسال می شود، به ایمیل  reviews@webofscience.com   فوروارد نمایید. قابل ذکر است که سوابق داوری های پیشین خود را نیز می توانید از طریق ایمیل مذکور در پایگاه پابلونز ثبت نمایید.

 

فهرست داوران نشریه عصب روان‌شناسی

 

نام داور رشته تخصصی وابستگی سازمانی
حسین ابراهیمی مقدم روانشناسی دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، رودهن، ایران.
علیرضا آقایوسفی روانشناسی دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور، قم، ایران.
محمد اورکی عصب روانشناسی استاد گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
علیرضا پیر خائفی عصب روانشناسی دانشیار گروه روان شناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار. گرمسار، ایران.
مرتضی ترخان روانشناسی دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور، رامسر، ایران.
غلامحسین جوانمرد عصب روانشناسی شناختی استادیار گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
غلامرضا چلبیانلو عصب روانشناسی دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران.
جعفر حسنی عصب روانشناسی دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
حمید خانی پور روانشناسی استادیار گروه روانشناسی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
محمدرضا دوستان تعامل مغز، کارکردهای شناختی، هیجانی و رفتاری استادیار گروه رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
علی رضا رجائی روانشناسی دانشیار گروه روان شناسی،واحد تربت جام، دانشگاه آزاد اسلامی، تربت جام، ایران.
سوران رجبی روانشناسی دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران.
مهدیه رحمانیان عصب روانشناسی دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
فریدون رمضانی عصب روانشناسی مربی گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
حسین زارع
سمیه زارع توانبخشی عصب روانشناسی شناختی مربی گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
مریم زمانی عصب روانشناسی دکترا روانشناسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
کریم سواری روانشناسی دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
حسن شفیعی توانبخشی عصب روانشناسی شناختی استادیار گروه روان شناسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
سیدکاوس صالحی تعامل مغز، کارکردهای شناختی، هیجانی و رفتاری استادیار گروه رفتار حرکتی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران.
ناصر صبحی قراملکی روانشناسی دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.
زهرا کرمی روانشناسی استادیار گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
هیمن محمود فخه عصب روانشناسی استادیار گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
پروین میرزایی روانشناسی استادیار گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
مهناز مغانلو استادیار گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
شاهرخ مکوند روانشناسی دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.
محمدعلی نظری عصب روانشناسی استاد علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.