با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن عصب روان‌شناسی
دوره 8 (1401)
دوره 7 (1400)
دوره 6 (1399)
دوره 5 (1398)
دوره 4 (1397)
دوره 3 (1396)
دوره 2 (1395)
دوره 1 (1394)

 همکاری با انجمن عصب روانشناسی ایران

      

شبکه های اجتماعی

 

 

 

   

  
  

«عصب روان‌شناسی» نشریه‌ای است با رویکرد علمی که با رسالت توسعه دانش و انتشار نتایج تحقیقات حاصل از پژوهش‌های بنیادی، کاربردی و توسعه‌ای در موضوعات مختلف مربوط به نوروسایکولوژی را به صورت  فصلنامه با صاحب امتیازی دانشگاه پیام نور منتشر می‌کند. سایر اطلاعات این نشریه به شرح زیر می‌باشد:

 • نشریه علمی عصب روان‌شناسی با همکاری مشترک انجمن عصب روان‌شناسی ایران در قالب تفاهم نامه همکاری منتشر می‌شود.
 • فلودیاگرام مراحل داوری و پذیرش مقاله در قسمت فرایند پذیرش مقالات شرح داده شده‌است.
 • حقوق معنوی: کلیه حقوق معنوی اثر متعلق به نویسنده است؛
 • این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.
 • نوع نشریه: نشریه علمی
 • شیوه انتشار: الکترونیکی و چاپی
 • نوع مقالات قابل انتشار: علمی-پژوهشی
 • توالی انتشار: فصلنامه
 • زبان نشریه: فارسی و علاوه بر آن چکیده و منابع مقالات به انگلیسی
 • متوسط زمان داوری مقالات: 6 هفته
 • سرقت ادبی: جهت پیشگیری از سرقت ادبی از سامانه مشابه‌یاب متون علمی همیاب استفاده می‌شود.
 • دسترسی رایگان و آزاد به مقالات
 • چنانچه مقاله از حامی یا تامین‌کننده اعتبار پژوهشی برخوردار باشد، درج آن در مقاله توسط نویسنده الزامی می‌باشد.
 • کشور محل انتشار: ایران
 • ناشر: دانشگاه پیام نور، معاونت پژوهش و فناوری
 • حوزه فعالیت تخصصی:  نوروسایکولوژی
 • شروع انتشار: زمستان 1394
 • هزینه بررسی و پذیرش مقاله: در حال حاضر سه میلیون ریال تا مرحله پذیرش قطعی و سه میلیون ریال هزیه انتشار
 • نوع داوری: فرایند داوری تخصصی به صورت داوری بسته و دوسو ناشناس و حداقل دو  داور و یک داور تطبیقی
 • بازه زمانی بررسی اولیه: یک هفته کاری
 • نحوه انتشار: چاپی و الکترونیکی
 • شماره و تاریخ مجوز کمیسیون نشریات وزارت عتف: 14/01/1396 شماره 1359/18/3
 • شماره و تاریخ مجوز هیات نظارت بر مطبوعات (وزارت ارشاد): 26/11/94 شماره 75208
 • شاپای چاپی: 5023-2476
 • شاپای الکترونیکی: 5623-2538
 • ایمیل نشریه: Clpsy.journals@pnu.ac.ir

در صورت وجود هرگونه سوال، برای نشریه ایمیل ارسال فرمائید. به ایمیل شما در 48 ساعت کاری پاسخ داده خواهد شد.

مقاله پژوهشی عصب روانشناسی
اثربخشی درمان گروهی سایکودراما و بازی‌درمانی شناختی رفتاری بر روی کارکردهای اجرایی (حافظه فعال، بازداری پاسخ، انعطاف‌پذیری شناختی و خودتنظیمی هیجانی) در دانش آموزان پسر دارای اختلال اضطراب اجتماعی

محمدرضا نوروزی همایون؛ محمد حاتمی نژاد؛ اسماعیل صدری دمیرچی

دوره 9، شماره 35 ، بهمن 1402

https://doi.org/10.30473/clpsy.2024.68482.1710

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف اثربخشی درمان گروهی سایکودراما و بازی‌درمانی شناختی رفتاری بر روی کارکردهای اجرایی (حافظه فعال، بازداری پاسخ، انعطاف‌پذیری شناختی و خودتنظیمی هیجانی) در دانش آموزان دارای اختلال اضطراب اجتماعی انجام شد. روش: پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی با پیش‌آزمون - پس‌آزمون و گروه کنترل می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه‌ی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی عصب روانشناسی
تأثیر تمرینات بادی پرکاشن بر عملکرد اجرایی و مهارت‌های حرکتی بنیادی کودکان کم‌توان ذهنی شهرستان چادگان

سلیمه عباسی؛ فرزانه داوری

دوره 9، شماره 35 ، بهمن 1402

https://doi.org/10.30473/clpsy.2024.69811.1729

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر تمرینات بادی پرکاشن بر عملکرد اجرایی و مهارت‌های حرکتی بنیادی کودکان کم‌توان ذهنی بود. جامعه آماری شامل کودکان مبتلابه کم‌توانی ذهنی شهرستان چادگان بود که از بین آن‌ها 30 نفر (15 نفر گروه تجربی، 15 نفر گروه کنترل) با دامنه سنی 8 تا 10 سال انتخاب و با انجام آزمون‌ عملکرد پیوسته (توجه پایدار)، رنگ- واژه استروپ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی عصب روانشناسی
پیش‌بینی اختلال بازی اینترنتی بر اساس ناگویی هیجانی و سیستم‌های مغزی رفتاری (BAS/BIS) در نوجوانان

حلیمه کچرانلویی؛ پریا جنگی

دوره 9، شماره 35 ، بهمن 1402

https://doi.org/10.30473/clpsy.2024.69548.1726

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف پیش‌بینی اختلال بازی اینترنتی براساس ناگویی هیجانی و سیستم‌های مغزی رفتاری در نوجوانان انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه‌آماری پژوهش شامل دانش آموزان شهر بجنورد در سال تحصیلی 1402-1401 بود. از این بین 320 نفر با توجه به ملاک‌های ورود به شیوه نمونه‌گیری خوشه‌ای دو مرحله‌ای انتخاب شدند. ابزارهای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مقایسه‌ی اثربخشی تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمه‌ای در دو ناحیۀ پشتی- جانبیِ پیش پیشانی و گیجگاهی‌-آهیانه‌ای بر نظریه ذهن درکودکان مبتلا به نقص توجه - بیش فعالی

محیا عبدیان؛ حسین ابراهیمی مقدم؛ هائیده صابری

دوره 9، شماره 35 ، بهمن 1402

https://doi.org/10.30473/clpsy.2024.69331.1720

چکیده
  هدف: اختلال نقص توجه-بیش‌فعالی اختلالی شایع در کودکان است که با بی‌توجهی و تکانشگری مشخص می‌شود. هدف این پژوهش مقایسه‌ی اثربخشی تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمه‌ای در دو ناحیه‌ی پشتی-جانبی پیش پیشانی و گیجگاهی-آهیانه‌ای بر نظریه ذهن درکودکان مبتلا به نقص توجه– بیش‌فعالی بود. روش: این پژوهش به روش نیمه آزمایشی و طرح آن پیش آزمون ...  بیشتر

مقاله پژوهشی عصب روانشناسی
مقایسه فعالیت نظام‌های مغزی/ رفتاری، سوگیری توجه در افراد مبتلا به افسردگی، اضطراب و عادی

راحله یزدانی؛ بهرام ﻣﯿﺮزاﺋﯿﺎن

دوره 9، شماره 35 ، بهمن 1402

https://doi.org/10.30473/clpsy.2024.67749.1701

چکیده
  پژوهش حاضر به ‌منظور مقایسه فعالیت نظام‌های مغزی/رفتاری، سوگیری توجه در افراد مبتلا به افسردگی، اضطراب و عادی انجام‌شده است. پژوهش حاضر، یک مطالعه علی مقایسه‌ای است که جامعه آماری آن ۴۸۰ نفر از دانشجویان رشته روانشناسی دانشگاه آزاد ساری که از طریق جدول کرجسی و مورگان تعداد ۲۱۴ نفر به روش طبقه‌ایی انتخاب می‌شوند. روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

تأثیر بازخورد هنجاری بر اجرا و یادگیری تکلیف پرتابی: نقش شایستگی ادراک‌شده

رسول عابدان زاده؛ منصور هیلاوی نیسی؛ سعید اشرف پور نوایی

دوره 2، شماره 5 ، شهریور 1395، ، صفحه 83-96

چکیده
  مقدمه: هدف از پژوهش حاضر تعیین تأثیر بازخورد هنجاری با توجه به سطح شایستگی ادراک‌شده بر اجرا و یادگیری تکلیف پرتابی در دانش آموزان پسر شهر اهواز بود. روش: به این منظور، 60 نفر به‌صورت در دسترس و هدفمند انتخاب و در دو گروه شایستگی ادراک‌شده بالا (15 نفر بازخورد هنجاری و 15 نفر کنترل) و پایین (15 نفر بازخورد هنجاری و 15 نفر کنترل) قرار گرفتند. ...  بیشتر

رابطه سیستم‌های مغزی بازداری و فعال‌سازی رفتاری (BIS/BAS) با سبک‌های تصمیم‌گیری: نقش تعدیل‌کننده دست‌برتری

علیرضا اقایوسفی؛ محمد اورکی؛ رقیه محمدی قره قوزلو

دوره 1، شماره 2 ، آذر 1394، ، صفحه 17-31

چکیده
  مقدمه: طبق مطالعات، عوامل زیستی و درون‌زاد می‌توانند فرآیندهای شناختی را تحت تأثیر قرار دهند. هدف این پژوهش بررسی ارتباط سبک‌های تصمیم‌گیری با سیستم‌های بازداری و فعال‌سازی رفتاری و دست‌برتری بود. روش: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی ـ همبستگی به شیوه رگرسیون است. شرکت‌کنندگان پژوهش، 269 دانشجو بودند که به روش تصادفی چندمرحله‌ای ...  بیشتر

تأثیر مشاهده الگوی زنده و ویدئویی بر فعال‌سازی نورون‌های آینه‌ای در مهارت روپایی فوتبال

فرزانه حاتمی؛ فرشید طهماسبی؛ علی یوسف پور

دوره 5، شماره 17 ، شهریور 1398، ، صفحه 109-122

https://doi.org/10.30473/clpsy.2019.44196.1397

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر،تعیین تأثیر مشاهده الگوی زنده و ویدئویی بر فعال­سازی نورون­های آینه­ای در مهارت روپایی فوتبال بود. روش:24 شرکت­کننده در المپیادهای دانش­آموزی به­طور داوطلبانه در این تحقیق شرکت کرده و به­صورت تصادفی و جفت شده در دو گروه مشاهده الگوی زنده و ویدئویی قرارگرفتند. امواج مغزی در حالت استراحت، مشاهدۀ الگوی ...  بیشتر

بررسی نقش بازی بر سرعت یادگیری و میزان انتقال اطلاعات در بین دو نیمکره مغز

سید یونس محمدی؛ میترا گلزاری؛ محمد اورکی

دوره 1، شماره 3 ، اسفند 1394، ، صفحه 57-67

چکیده
  مقدمه: هدف از انجام این پژوهش تعیین تأثیر بازی بر سرعت یادگیری و میزان انتقال اطلاعات در بین دو نیمکره مغز است. روش: روش آزمایش در این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی است و به‌منظور برآورد حجم نمونه از جدول کوهن استفاده شد که حجم نمونه معادل 15 نفر در هر گروه (گروه آزمایش و گروه گواه) است که به شکل داوطلبانه وارد پژوهش شدند و به شکل پیش‌آزمون ...  بیشتر

اثر توان‌بخشی شناختی حافظه کاری بر بهبود نشانگان رفتاری (کم‌توجهی و تکانشگری) کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه بیش‌فعالی

مریم نجارزادگان؛ وحید نجاتی؛ نسرین امیری

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1394، ، صفحه 52-45

چکیده
  مقدمه: اختلال نقص توجه/ بیش­فعالی با ناکارآمدی عملکردهای اجرایی ازجمله حافظه کاری همراه است. حافظه کاری می‌تواند با استفاده از تمرینات توان‌بخشی شناختی موردترمیم قرار گیرد. مطالعه حاضر باهدف نشان دادن تأثیر توان‌بخشی شناختی حافظه کاری بر بهبود نشانگان رفتاری کودکان مبتلا به اختلال نقص­توجه / بیش­فعالی صورت گرفته است. روش­: ...  بیشتر

ابر واژگان