با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن عصب روان‌شناسی

نشریه "عصب روان‌شناسی" از محققان گرامی برای ارائه ایده‌ها و دیدگاه‌های جدید که می‌تواند مجموعه دانش موجود را در حوزه‌های زیر گسترش دهد، استقبال می‌کند. زمینه‌های مورد علاقه شامل موضوعات زیر است، اما محدود به موارد زیر نیست:

 

حوزههای فعالیت تخصصی نشریه عصب روانشناسی

تعامل مغز، کارکردهای شناختی، هیجانی و رفتاری

تحقیقات آزمایشی، شناختی، رفتاری و تصویربرداری مغزی با تأکید بر تئوری‌های عصب روان‌شناختی

عصب روان‌شناسی تحولی

سنجش عصب روان‌شناختی

توان‌بخشی عصب روان‌شناسی شناختی

روش های آزمایشی و مدل ها در عصب روان شناسی

پیامدهای عصب روان‌شناختی اختلالات جسمی و روانی

روان درمانی و مغز

عصب روان‌شناسی تطبیقی

مغز، فرهنگ، زبان