با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن عصب روان‌شناسی

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 736
تعداد پذیرش 257

مقالات منتشر شده (از سال 1393)
تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 34
تعداد مقالات 255
تعداد مشاهده مقاله 344946
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 260678
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 16 روز
متوسط زمان پذیرش 219 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 95 روز
درصد پذیرش 35 %