اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 660
تعداد پذیرش 220

مقالات منتشر شده (از سال 1393)
تعداد دوره‌ها 7
تعداد شماره‌ها 27
تعداد مقالات 216
تعداد مشاهده مقاله 242784
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 207738
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 0 روز
متوسط زمان داوری 17 روز
متوسط زمان پذیرش 212 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 87 روز
درصد پذیرش 33 %