با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن عصب روان‌شناسی

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 713
تعداد پذیرش 239

مقالات منتشر شده (از سال 1393)
تعداد دوره‌ها 8
تعداد شماره‌ها 31
تعداد مقالات 237
تعداد مشاهده مقاله 317269
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 238754
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 16 روز
متوسط زمان پذیرش 218 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 88 روز
درصد پذیرش 34 %