اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 689
تعداد پذیرش 230

مقالات منتشر شده (از سال 1393)
تعداد دوره‌ها 8
تعداد شماره‌ها 29
تعداد مقالات 228
تعداد مشاهده مقاله 290412
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 222829
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 0 روز
متوسط زمان داوری 16 روز
متوسط زمان پذیرش 219 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 86 روز
درصد پذیرش 33 %