با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن عصب روان‌شناسی
اختلال گفتمان در سالمندان مبتلا به آلزایمر : رویکرد عصب شناسی زبان

مسعود دهقان؛ نیما مشتاقی

دوره 8، شماره 28 ، اردیبهشت 1401، ، صفحه 21-39

https://doi.org/10.30473/clpsy.2021.57103.1588

چکیده
  مقدمه: فرایند بازنگری در گفتمان به‌مثابۀ یکی از رایج‌ترین نشانه‌های اختلال گفتمان سالمندان مبتلابه زوال عقل نوع آلزایمر پرداخته شد. ازاین‌رو، هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی بازنگری در گفتمان سالمندان دارای زوال عقل نوع آلزایمر بر اساس دیدگاه اشگلُف، جفرسون و ساکس است. روش: این پژوهش کمی و از نوع علّی-مقایسه‌ای است که در سرای سالمندان ...  بیشتر