با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن عصب روان‌شناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی و زبان شناسی، دانشگاه کردستان، سنندج، کردستان، ایران.

2 دکترای تخصص آموزش زبان انگلیسی و زبان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.

چکیده

مقدمه: فرایند بازنگری در گفتمان به‌مثابۀ یکی از رایج‌ترین نشانه‌های اختلال گفتمان سالمندان مبتلابه زوال عقل نوع آلزایمر پرداخته شد. ازاین‌رو، هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی بازنگری در گفتمان سالمندان دارای زوال عقل نوع آلزایمر بر اساس دیدگاه اشگلُف، جفرسون و ساکس است. روش: این پژوهش کمی و از نوع علّی-مقایسه‌ای است که در سرای سالمندان شهر کرمانشاه در سال 1398 انجام شده است. جامعۀ آماری این پژوهش شامل 20 آزمودنی (10 سالمند بیمار مبتلابه زوال عقل نوع آلزایمر و 10 سالمند سالم) بودند که پس از بررسی پرونده‌های پزشکی آن‌ها، به لحاظ سن (75-63)، جنسیت (مرد و زن)، بی‌سواد‌بودن و گویش‌ور بودن زبان کٌردی (گویش کلهری) همتا شدند. برای تعیین میزان زوال عقل، آزمون تعیین سطح کارکرد حافظه برگزار شد و افراد با نمرات (2>نمره≥5/0) انتخاب شدند. سپس، به مدت 10 دقیقه به پرسش‌های مربوط به خانواده، روز خود، زندگی و چگونگی برگزاری جشن عید نوروز پاسخ دادند و گفتگوها ثبت و آوانگاری شدند. در ادامه، بر اساس مدل دایکسترا کدگذاری و نتایج آماری با استفاده از آزمون تی مستقل تعیین شد. یافته‌ها: تفاوت بین دو گروه بیمار و سالم را به لحاظ منبع مشکل با (003/0=P)، بازنگری ‌کننده در همۀ موارد (به‌غیراز امکان درک تصحیح توسط شنونده) با 05/0P< و نوع بازنگری در همۀ موارد (به‌غیراز جایگزینی) با 05/0P<، معنا‌دار بود. نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که جنبۀ گفتمانی منبع مشکل از فراوانی قابل توجهی برخوردار بود و بیشترین فراوانی در مورد مقوله‌های بازنگری و انواع بازنگری به ترتیب مربوط به درخواست کمک و حذف بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Discourse Impairing in Elderly with Alzheimer's : Neurolinguistics Approach

نویسندگان [English]

  • Masoud Dehghan 1
  • Nima Moshtaghi 2

1 Associate Professor, Department of English and Linguistics, University of Kurdistan, Sanandaj, Kurdistan, Iran.

2 PhD in English Language Teaching and Linguistics, Islamic Azad University, Kermanshah Branch, Kermanshah, Iran.

چکیده [English]

Aim: The process of revision in speech is one of the most common symptoms of discourse impairing in patients with dementia of the Alzheimer's type. The purpose of this study is to investigate Revision in the discourse of senile dementia of the Alzheimer’s type based on Schegloff, Jefferson, and Sacks. Method: This study was a quantitative and ex post facto type that has been done in one of nursing homes in Kermanshah in 2019. The statistic population of this study included 20 subjects (10 senile dementia of the Alzheimer’s’ type and 10 normal elderly subjects) who were matched based on age (63-75), gender (male and female), illiteracy, and Kurdish speaker (Kalhori dialect) after studying their medical documents. To determine the severity of dementia, the Clinical Dementia Rating Scale was administered and subjects with a score (0.5 ≤ score< 2) were selected. The subjects answered the questions about their families, daily activities, lives, and celebrating Eid Nowruz. Their interviews were recorded and transcribed and then they were coded based on Dijkstra model. Independent t-test was used to show the statistic results. Results Independent t-test showed a significant difference between two groups of patients and healthy elderly. In doing so, trouble source (P=0.003), repair initiator (p<0.05) (all cases except possible repair understanding by listener) and repairs (p<0.05) (all cases except substitution) were reported. Conclusions: The results showed that the discourse aspect of trouble source has remarkable frequency, and the most frequency about two categories including repair initiator and repairs were respectively

کلیدواژه‌ها [English]

  • Neurolinguistics
  • Discourse Impairing
  • Elderly
  • Alzheimer's disease
  • Revision