با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن عصب روان‌شناسی
بررسی تأثیر تحریک سیستم نورون‌های آینه‌ای بر رشد مهارت‌ درک دستوری کودکان اوتیستیک 5 تا 8 ساله دختر فارسی‌زبان

هانیه یارمند؛ حسن عشایری؛ ارسلان گلفام؛ حیات عامری

دوره 2، شماره 5 ، شهریور 1395، ، صفحه 9-24

چکیده
  مقدمه: این پژوهش، از نوع نیمه تجربی، کاربردی و به­صورت انتخاب نمونه در دسترس، انجام شد. هدف از این پژوهش، بررسی رابطه تحریک سیستم نورون‌های آینه‌ای از طریق تقلید حرکات قصدمند تقلید کلامی با رشد مهارت‌ درک دستوری کودکان اوتیستیک است. روش: به همین منظور ابتدا یک مدل کاربردی برای توان‌بخشی آزمودنی‌ها بر مبنای تحریک سیستم نورون­های ...  بیشتر