با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن عصب روان‌شناسی
تأثیر مشاهده و تصویرسازی عمل بر سرکوب ریتم میو در پرتاب آزاد بسکتبال

فرزانه حاتمی؛ فرشید طهماسبی؛ الهام حاتمی شاه میر

دوره 3، شماره 8 ، خرداد 1396، ، صفحه 85-102

چکیده
  مقدمه: هدف از اجرای پژوهش حاضر، تعیین تأثیر مشاهده و تصویرسازی پرتاب آزاد بسکتبال بر واکنش نورون‌های آینه­ای بود. روش: 10 دانشجوی پسر مبتدی (میانگین سنی؛ 5/1 ±2/23 سال) به‌صورت داوطلبانه در این تحقیق شرکت کردند. ترتیب مشاهده­ و تصویرسازی به‌صورت موازنه متقابل کنترل شد. امواج مغزی شرکت­کنندگان در چهار حالت استراحت با چشمان باز، ...  بیشتر

بررسی تأثیر تحریک سیستم نورون‌های آینه‌ای بر رشد مهارت‌ درک دستوری کودکان اوتیستیک 5 تا 8 ساله دختر فارسی‌زبان

هانیه یارمند؛ حسن عشایری؛ ارسلان گلفام؛ حیات عامری

دوره 2، شماره 5 ، شهریور 1395، ، صفحه 9-24

چکیده
  مقدمه: این پژوهش، از نوع نیمه تجربی، کاربردی و به­صورت انتخاب نمونه در دسترس، انجام شد. هدف از این پژوهش، بررسی رابطه تحریک سیستم نورون‌های آینه‌ای از طریق تقلید حرکات قصدمند تقلید کلامی با رشد مهارت‌ درک دستوری کودکان اوتیستیک است. روش: به همین منظور ابتدا یک مدل کاربردی برای توان‌بخشی آزمودنی‌ها بر مبنای تحریک سیستم نورون­های ...  بیشتر