با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن عصب روان‌شناسی
تأثیر مشاهده الگوی زنده و ویدئویی بر فعال‌سازی نورون‌های آینه‌ای در مهارت روپایی فوتبال

فرزانه حاتمی؛ فرشید طهماسبی؛ علی یوسف پور

دوره 5، شماره 17 ، شهریور 1398، ، صفحه 109-122

https://doi.org/10.30473/clpsy.2019.44196.1397

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر،تعیین تأثیر مشاهده الگوی زنده و ویدئویی بر فعال­سازی نورون­های آینه­ای در مهارت روپایی فوتبال بود. روش:24 شرکت­کننده در المپیادهای دانش­آموزی به­طور داوطلبانه در این تحقیق شرکت کرده و به­صورت تصادفی و جفت شده در دو گروه مشاهده الگوی زنده و ویدئویی قرارگرفتند. امواج مغزی در حالت استراحت، مشاهدۀ الگوی ...  بیشتر