با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن عصب روان‌شناسی
اثربخشی تحریک مستقیم فراجمجمه‌ای بر تاب‌آوری، توجه انتخابی، تمرکز و تلاشمندی در مبتلایان به بی‌خوابی

محسن جرجانی؛ پرویز صباحی؛ محمود نجفی

دوره 7، شماره 27 ، اسفند 1400، ، صفحه 9-19

https://doi.org/10.30473/clpsy.2021.61630.1636

چکیده
  مقدمه: بی‌خوابی یک نگرانی عمده بهداشت عمومی و رایج‎ترین اختلال خواب محسوب می‎شود که درمان آن در راستای ارتقای بهزیستی و عملکرد فرد جایگاه ویژه‌ای دارد. یکی از روش‌های درمانی نوین در مداخلات خواب استفاده از تحریک مستقیم فراجمجمه‌ای است. پژوهش حاضر به منظور تعیین اثربخشی تحریک مستقیم فراجمجمه‌ای بر تاب‌آوری، توجه انتخابی، تمرکز ...  بیشتر