با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن عصب روان‌شناسی
مقایسه مؤلفه‌های خلاقیت بین دانش‌آموزان راست‌دست، چپ‌دست و دوسو توان

احمد علیپور؛ فاطمه امینی؛ حسن ذکاوت

دوره 1، شماره 2 ، آذر 1394، ، صفحه 88-102

چکیده
  مقدمه: جانبی شدن مغز با کارکردهای شناختی در ارتباط است. لذا انتظار می‌رود که دست برتری به‌عنوان یکی از نتایج جانبی شدن با عملکرد شناخت خلاق در ارتباط باشد. این پژوهش به‌منظور مقایسه مؤلفه‌های خلاقیت بین دانش‌آموزان راست‌دست، چپ‌دست و دوسو توان انجام شد. روش: در این مطالعه علی- مقایسه‌ای، جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان ...  بیشتر