با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن عصب روان‌شناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری تخصصی روان‌شناسی، گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی و تربیتی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

2 دانشیار گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی و تربیتی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

3 دانشیار گروه روا‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی و تربیتی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

10.30473/clpsy.2023.68358.1709

چکیده

پژوهش حاضر با هدف طراحی، ساخت و اعتبارسنجی بسته آموزشی توان‌بخشی شناختی نوشتارپریش "همراه" صورت گرفت. روش پژوهش شامل 6 مرحله بود. در مرحله اول اطلاعات لازم جهت ساخت بسته از طریق کتاب‌ها و پیشینه پژوهشی بر پایه رویکرد شناختی جهت بهبود مهارت نوشتن و کارکردهای اجرای گردآوری شدند. در مرحله دوم بر اساس پیشینه پژوهش عمده مشکلات نوشتن در اختلال نوشتارپریشی شناسایی شدند. در مرحله سوم و چهارم، بازی‌های مربوطه طراحی و ساخته شدند. در مرحله پنجم، بسته جهت اعتبارسنجی در اختیار متخصصان حوزه روان‌شناسی شناختی و اختلالات یادگیری خاص (1 روان‌شناس حوزه شناختی، 2 روان‌شناس حوزه اختلالات یادگیری و 2 معلم پایه ابتدایی باتجربه در حوزه اختلال یادگیری خاص) قرار گرفت. به این منظور از پرسشنامه با طیف 4 درجه‌ای استفاده شد. نتیجه اعتبارسنجی نشان داد که بسته از اعتبار قابل قبول (85/0 =CVI ) برخوردار است. در آخر، بسته که شامل 40 تمرین بازی محور بود جهت کارآزمایی مقدماتی در اختیار 3 دانش‌آموز عادی و 2 دانش‌آموز نوشتارپریش دوره ابتدایی قرار گرفت. از این طریق مشکلاتی که در هنگام اجرای بازی‌ها وجود داشتند شناسایی و برطرف شدند. بسته پیشنهاد می‌شود بسته آموزشی توان‌بخشی شناختی نوشتارپریش همراه در مراکز درمانی توسط متخصصین حوزه اختلالات یادگیری، در کنار روش‌های درمانی دیگر به منظور بهبود مهارت نوشتن و ارتقا کارکردهای اجرایی برای دانش‌آموزان نوشتارپریش استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Designing, Building and Validating the Educational Package of Cognitive Rehabilitation of Dysgraphia "Hamrah"

نویسندگان [English]

  • Sima Aivazy 1
  • Jahangir Karami 2
  • Kamran Yazdanbakhsh 3

1 1. Ph.D. Student in General Psychology, Department of Psychology, Faculty of Social and Educational Sciences, Razi University, Kermanshah, Iran.

2 Associate Prof., Department of Psychology, Faculty of Social and Educational Sciences, Razi University, Kermanshah, Iran.

3 Associate Prof., Department of Psychology, Faculty of Social and Educational Sciences, Razi University, Kermanshah, Iran.

چکیده [English]

The present study was conducted with the aim of designing, building and validating the educational package of cognitive rehabilitation of dysgraphia "Hamrah". The research method included 6 steps. In the first stage, the necessary information for making the package was collected through books and research background based on the cognitive approach to improve writing skills and executive functions. In the second step, based on the background of the research, major writing problems in dysgraphia were identified. In the third and fourth stages of the research, relevant games were designed and made. In the fifth stage, the validation package was provided to experts in the field of cognitive psychology and specific learning disorders (1 psychologist in the cognitive field, 2 psychologists in the field of specific learning disorders, and 2 experienced primary school teachers in the field of specific learning disorders). For this purpose, a questionnaire with a 4-point spectrum was used. The validation result showed that the package has acceptable validity (CVI=0.85). Finally, the package containing 40 game-based exercises was given to 3 normal students and 2 dysgraphia elementary school students for preliminary testing. In this way, the problems that existed during the execution of the games were identified and resolved. It is suggested that the educational package of cognitive rehabilitation of dysgraphia, along with other treatment methods, should be used in medical centers by experts in the field of learning disorders in order to improve writing skills and improve executive functions for students with dysgraphia

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive Rehabilitation
  • Executive Functions
  • Writing Skills
  • Dysgraphia