با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن عصب روان‌شناسی
مقاله پژوهشی عصب روانشناسی
اثربخشی آموزش خودتنظیمی رفتار توجهی بر حافظه کاری و اختلال نارسایی توجه/ بیش‌‌فعالی کودکان (ADHD)

فهیمه حمزه نژادی؛ فریبرز باقری؛ محمد حاتمی؛ فریبرز درتاج

دوره 9، شماره 32 ، اردیبهشت 1402

https://doi.org/10.30473/clpsy.2022.62836.1651

چکیده
  مقدمه: پژوهش حاضر با هدف اثربخشی خودتنظیمی رفتارتوجهی بر حافظه کاری، نارسایی توجه و بیش‌‌فعالی کودکان انجام شد. روش: این پژوهش به روش آزمایشی با طرح پیش‌‌آزمون– پس‌‌آزمون با گروه آزمایش و یک گروه کنترل انجام شد. جامعه آماری، شامل کلیه کودکان 7 تا 12 ساله مبتلا به نارسایی توجه و بیش‌‌فعالی بود که در سال تحصیلی 99-1398 به مراکز مشاوره ...  بیشتر

مقاله پژوهشی عصب روانشناسی
بررسی اثر خالص و اثر ترکیبی tDCS آندی ناحیه M1 و ناحیه F3 بر بهبود وضعیت روانشناختی مبتلایان به دیابت نوع 2 دارای دردهای نوروپاتیک

احمد علیپور؛ رقیه محمدی

دوره 9، شماره 32 ، اردیبهشت 1402

https://doi.org/10.30473/clpsy.2023.65367.1680

چکیده
  هدف: دردهای نوروپاتی از عوارض شایع دیابت مزمن هستند که تأثیر منفی بر خلق و خوی بیماران دارند. بنابراین، این پژوهش با هدف تعیین اثر خالص و ترکیبی tDCS آندی ناحیه M1 و ناحیه F3 در کاهش پریشانی روانشناختی در مبتلایان به دیابت نوع 2 دارای دردهای نوروپاتیک انجام گرفت. روش: پژوهش حاضر، یک کــار آزمــایی بــالینی تصــادفی چهار گروهـــی دو ســر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی عصب روانشناسی
تأثیر الگوی شنیداری و دیداری بر سرکوب ریتم میو در شوت سه‌گام بسکتبال

فرزانه حاتمی؛ اکرم کاویانی

دوره 9، شماره 32 ، اردیبهشت 1402

https://doi.org/10.30473/clpsy.2023.58826.1697

چکیده
  هدف: هدف از اجرای پژوهش حاضر، تعیین تأثیر الگوی شنیداری و دیداری بر سرکوب ریتم میو در شوت سه‌گام بسکتبال بود. روش: 13 نفر از دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه شهید رجایی تهران به صورت داوطلبانه در این پژوهش شرکت کردند. ترتیب مشاهده الگوی بینایی و الگوی شنیداری، در بین شرکت‌کنندگان به صورت موازنه متقابل کنترل شد. شرکت‌کنندگان به طور تصادفی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی عصب روانشناسی
اثربخشی یادگیری سازگار با‌ مغز بر شایستگی تحصیلی و تفکر‌ارجاعی دانش‌آموزان

پریوش خاورزمینی؛ رامین حبیبی کلیبر؛ جواد مصرآبادی

دوره 9، شماره 32 ، اردیبهشت 1402

https://doi.org/10.30473/clpsy.2023.67169.1698

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش یادگیری‌ سازگار با مغز بر شایستگی تحصیلی و تفکر ارجاعی دانش‌آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر تبریز در سال1401-1400 بود. روش پژوهش نیمه تجربی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون و گروه کنترل بود. جامعه‌آماری این پژوهش شاملکلیه دانش‌آموزان دختر متوسطه دوم ناحیه دوم شهر تبریز بود که در سال تحصیلی1401-1400 مشغول ...  بیشتر

مقاله پژوهشی عصب روانشناسی
تاثیر توانبخشی شناختی مبتنی بر تکالیف تعادلی-شناختی از راه دور بر بهبود کارکردهای اجرایی و کاهش علائم رفتاری کودکان دارای اختلال نقص توجه و بیش فعالی

سارا رهنما؛ محسن سعید منش؛ فرنگیس دمهری

دوره 9، شماره 32 ، اردیبهشت 1402

https://doi.org/10.30473/clpsy.2023.67776.1703

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر توانبخشی شناختی مبتنی بر تکالیف تعادلی-شناختی از راه دور بر بهبود کارکردهای اجرایی و کاهش علائم رفتاری کودکان دارای ADHD بود. طرح نیمه آزمایشی، از نوع پیش آزمون- پس آزمون همراه با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش کلیه کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه و بیش فعالی 8 تا 12 سال بودند که با روش نمونه گیری در دسترس 30 ...  بیشتر

مقاله پژوهشی عصب روانشناسی
طراحی، ساخت و اعتبارسنجی بسته آموزشی توان‌بخشی شناختی نوشتارپریش "همراه"

سیما عیوضی؛ جهانگیر کرمی؛ کامران یزدانبخش

دوره 9، شماره 32 ، اردیبهشت 1402

https://doi.org/10.30473/clpsy.2023.68358.1709

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف طراحی، ساخت و اعتبارسنجی بسته آموزشی توان‌بخشی شناختی نوشتارپریش "همراه" صورت گرفت. روش پژوهش شامل 6 مرحله بود. در مرحله اول اطلاعات لازم جهت ساخت بسته از طریق کتاب‌ها و پیشینه پژوهشی بر پایه رویکرد شناختی جهت بهبود مهارت نوشتن و کارکردهای اجرای گردآوری شدند. در مرحله دوم بر اساس پیشینه پژوهش عمده مشکلات نوشتن در ...  بیشتر