با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن عصب روان‌شناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی ، گروه روانشناسی، واحد تربت جام، دانشگاه آزاد اسلامی، تربت جام، ایران.

2 دانشیار، گروه روان شناسی،واحد تربت جام، دانشگاه آزاد اسلامی، تربت جام، ایران.

3 استادیار، گروه روانشناسی، واحد تربت جام، دانشگاه آزاد اسلامی، تربت جام، ایران.

10.30473/clpsy.2023.65547.1681

چکیده

مقدمه:مطالعات متعدد نشان می‌دهد ابتلا به ویروس کرونا که باعث سندرم زجر تنفسی حاد و بیماری کووید-19 می‌شود، می­تواند منجر به تغییراتی در سیستم عصبی مرکزی (CNS) شود و  برخی از افراد مبتلا به این بیماری ممکن است تا مدت­ها پس از بهبودی، علائم اختلالات نوروپسیکولوژیک را نشان دهند. هدف: پژوهش حاضر با هدف مقایسه کارکردهای نوروپسیکولوژیک بیماران بهبود یافته از بیماری و جمعیت سالم انجام شد. روش شناسی: این پژوهش در قالب طرح علی‌مقایسه‌ای انجام شد. نمونه­ پژوهش متشکل از 65 بیمار بهبود یافته از کووید-19 بود که به روش هدفمند از میان افرادی که در پاییز و زمستان 1400 در مراکز درمانی شهر مشهد مورد پذیرش و درمان قرارگرفته بودند انتخاب و با 65 فرد سالم مقایسه شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از آزمون‌های رایانه‌ای N-Back ، استروپ رنگی ، طبقه‌بندی کارت‌های ویسکانسین  و تکلیف برو/ نرو استفاده شد. داده­ها به وسیله آزمون کالموگروف-اسمیرنف و من­ویتنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج: نتایج نشان داد کارکردهای نوروسایکولوژیک شامل حافظه فعال، بازداری‌شناختی ، بازداری رفتاری (به­جز شاخص خطای حذف در تکلیف برو/نرو) و انعطاف‌پذیری شناختی میان بیماران بهبودیافته از کرونا و افراد غیرمبتلا از تفاوت معناداری برخوردار است. نتیجه­گیری: این یافته‌ها نشان می‌دهند که بدکارکردی‌های نوروپسیکولوژیک در میان بهبودیافته­گان از بیماری کرونا بیشتر از افراد غیرمبتلا است و این نقایص ممکن است تأثیرات منفی طولانی‌مدت بر عملکرد مبتلایان بهبودیافته داشته باشد، لذا می‌توانند به عنوان اهداف مهمی در درمان و توانبخشی این بیماران مورد توجه قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Neuropsychological functions of patients recovered from covid-19, compared with the healthy population

نویسندگان [English]

  • alireza Lotfi 1
  • Alireza Rajaei 2
  • mahdi Nayyeri 3

1 1. Ph.D. Student in Psychology, Department of Psychology, Torbat-e Jam Branch, Islamic Azad University, Torbat-e Jam, Iran.

2 Associate Professor, Department of Psychology, Torbat-e Jam Branch, Islamic Azad University, Torbat-e Jam, Iran

3 Assistant Professor, Department of Psychology, Torbat-e Jam Branch, Islamic Azad University, Torbat-e Jam, Iran

چکیده [English]

Background: Several studies show that SARS-CoV-2 viruses, which cause acute respiratory distress syndrome and covid-19 disease, can cause changes in the central nervous system (CNS). Some people infected with SARS-CoV-2 may show symptoms of neuropsychological diseases long after the disease has recovered. Objective: This research was conducted to compare the improved neuropsychological functions of the diseased and healthy populations. Method: The statistical population of this research consists of those who have recovered from Covid-19, who were diagnosed and treated in the medical centers of Mashhad in the fall and winter of 2021, and at least 14 days had passed since they recovered. A sample consisting of 80 recovered patients from covid-19 and 80 healthy individuals were selected and screened with the Beck Depression Questionnaire(BDI-II). In each group, 65 people who scored less than 19 were selected by purposive sampling. N-Back, GO/NO GO, Wisconsin Card Sorting (WCST), and Color Stroop computer tests are used to collect data. The data were analyzed by the "Y-Man-Whitney" test. Results: The results showed that the neuropsychological function includes active, cognitive, and behavioral memory and is acceptable in patients with non-diseased treatments. It has long-term improved performance of patients, and it can be used to rehabilitate these patients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Computerized neuropsychological tests
  • neuropsychological functions
  • covid-19
  • long covid
اسماعیلی، ل؛ رمضانپور، ع. (1401). اثربخشی تحریک مستقیم فراجمجه ای مغز(tDCS) بر شدت نشانگان افسردگی در بهبودیافتگان کووید-19. عصب روانشناسی,8(2).
برقی ایرانی،ز؛ علی­پور، ا. (1393). تعامل سبک­های شناختی با دست برتری در دانشجویان پیام­نور: تلویحاتی برای طراحی روش تدریس در نظام آموزش از راه دور. دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی شناخت اجتماعی. ویژه نامه زمستان 140:1393-126
بزرگمهر،ع؛ بزرگمهر، م . (1394). تأثیر سطح تحصیلات بر عملکرد حافظه کاری. فصلنامه علمی- پژوهشی عصب روانشناسی. سال اول شماره سوم(پیاپی3): 78-67
پروندی, ع ؛ یعقوبی, ح؛ احمدی, ع. (1400). مقایسه نواقص عصب روان‌شناختی افراد با نشانگان اختلال شخصیت مرزی، خودشیفته و افراد عادی. عصب روانشناسی7(4) : 58-47
خرم آبادی، ر؛ سپهری شاملو، ز؛ صالحی فدردی، ج؛ اله بیگدلی، ا. (1397). روانشناسی شناختی. 6(1): 57-46
 زرقی، ا؛ زالی، ع؛ تهرانی دوست، م؛ زرین دست، م؛ خدادادی، س. (1390). کاربرد تست کامپیوتری شناختی در ارزیابی حوزه عصبی شناختی. (1390). پژوهنده . 83 : 245 - 241 
عطارد، ن؛ عطادخت، ا. (1396). ارزیابی کارکردهای نوروپسیکولوژیک در ابعاد متفاوت نشانه­های اختلال وسواس فکری- عملی. مجله پزشکی ارومیه، 28(3): ١٧٢-١٦٢
علی­پور، ا؛  شقاقی، ف؛ برقی ایرانی، ز . (1391). توزیع متفاوت مولفه­های کارآفرینی در دانش آموزان چپ دست و راست دست. روان شناسی مدرسه. شماره3: 81-63
علیپور،ا ؛  اورکی، م ؛ خرامان، آ. (1398). مروری بر اثرات عصبی و شناختی کووید – 19. فصلنامه علمی- پژوهشی عصب روانشناسی.سال پنجم شماره 4(پیاپی19) : 146-135
قدیری ف؛ جزایری ع؛ عشایری ح؛ قاضی طباطبائی، م. (1385). نقائص کارکردهای اجرایی در بیماران اسکیزو– وسواسی . تازه­های علوم شناختی. ۸ (۳) :۲۴-۱۱
کسائیان، ک؛ کیامنش، ع؛ بهرامی، ه. (1393). مقایسه‌ی عملکرد حافظه‌ی فعال و نگهداری توجه دانش‌آموزان با و بدون ناتوانی‌های یادگیری. ناتوانی های یادگیری. 3(4) 123-112.
میردورقی ف؛ قنبری هاشم آبادی ب. ع؛ مشهدی ع. (1391). بازداری شناختی و رفتاری در جانبازان با و بدون اختلال تنیدگی پس از سانحه. مجله طب نظامی. ۱۴ (۱) :۴۷-۴۱
Aghagoli, G., Gallo Marin, B., Katchur, N. J., Chaves-Sell, F., Asaad, W. F. & Murphy, S. A. (2020) .Neurological Involvement in COVID-19 and Potential Mechanisms: A Review. Neurocritical Care.34: 1062–1071
Alam , S. B. ; Willows, S. ; Kulka, M.& Sandhu, J. K. (2020).Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 may be an underappreciated pathogen of the central nervous system. European Journal of Neurology, 27: 2348–2360.
Almeria, J.C. Cejudo, J. Sotoca, J. Deus, J. Krupinski,( 2020).Cognitive profile following COVID-19 infection: Clinical predictors leading to neuropsychological impairment. Brain, Behavior, & Immunity – Health. 9, 100163
Alonso-Lana S, Marquié M, Ruiz A and Boada M (2020) Cognitive and Neuropsychiatric Manifestations of COVID-19 and Effects on Elderly Individuals With Dementia.Front. Aging Neurosci. 12:588872.
Batty, G. D., Deary, I. J., Luciano, M., Altschul, D. M., Kivimaki, M., and Gale, C. R.(2020). Psychosocial factors and hospitalisations for COVID-19: prospective cohort study based on a community sample. Brain Behav. Immun. 89: 569-578
Becker, J. H., Lin, J. J., Doernberg, M., Stone, K., Navis, A., Festa, J. R., & Wisnivesky, J. P. (2021). Assessment of Cognitive Function in Patients After COVID-19 Infection. JAMA network open4(10), e2130645.
Charnley, M., Islam, S., Bindra, G.K. et al. (2022). Neurotoxic amyloidogenic peptides in the proteome of SARS-COV2: potential implications for neurological symptoms in COVID-19. Nat Commun. 13, 3387
Dinakaran, D., Manjunatha, N., Naveen Kumar, C., and Suresh, B. M. (2020). Neuropsychiatric aspects of COVID-19 pandemic: a selective review. Asian J.Psychiatr. 53:102188.
Egbert AR., Cankurtaran S, Karpiak S.( 2020). Brain abnormalities in COVID-19 acute/subacute phase: a rapid systematic review. Brain Behav Immun. 89: 543-554.
Frontera, J. A., Yang, D., Lewis, A., Patel, P., Medicherla, C., Arena, V., Fang, T., Andino, A., Snyder, T., Madhavan, M., Gratch, D., Fuchs, B., Dessy, A., Canizares, M., Jauregui, R., Thomas, B., Bauman, K., Olivera, A., Bhagat, D., Sonson, M., … Galetta, S. (2021). A prospective study of long-term outcomes among hospitalized COVID-19 patients with and without neurological complications. Journal of the neurological sciences. 426, 117486.
Hampshire, A., Chatfield, D. A., MPhil, A. M., Jolly, A., Trender, W., Hellyer, P. J., Giovane, M. D., Newcombe, V., Outtrim, J. G., Warne, B., Bhatti, J., Pointon, L., Elmer, A., Sithole, N., Bradley, J., Kingston, N., Sawcer, S. J., Bullmore, E. T., Rowe, J. B., Menon, D. K., Cambridge NeuroCOVID Group, the NIHR COVID-19 BioResource, and Cambridge NIHR Clinical Research Facility (2022). Multivariate profile and acute-phase correlates of cognitive deficits in a COVID-19 hospitalised cohort. EClinicalMedicine. 47, 101417.
Hopkins, R. O., Weaver, L. K., Collingridge, D., Parkinson, R. B., Chan, K. J., and Orme, J. F. Jr. (2005). Two-year cognitive, emotional, and quality-of-life outcomes in acute respiratory distress syndrome. Am. J. Respir. Crit. Care Med. 171: 340–347.
Huang C., Wang Y, Li X, et al.( 2020) Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. Lancet. 395(10223):497– 506.
Hughes, C. Graham A.(2002). Measuring Executive Functions in Childhood: Problems and Solutions?  Child and Adolescent Mental Health. 7(3): 131-142
Jasti, M., Nalleballe, K., Dandu, V., & Onteddu, S. (2021). A review of pathophysiology and neuropsychiatric manifestations of COVID-19. Journal of neurology, 268(6): 2007–2012.
Kane, M. J., Conway, A. R., Miura, T. K. & Colflesh, G. J. (2007). Working memory, Attention control, and the N-back task: a question of construct validity. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory and Cognition, 33(3): 615-622.
Kumar, S., Veldhuis, A., & Malhotra, T. (2021). Neuropsychiatric and Cognitive Sequelae of COVID-19. Frontiers in psychology, 12, 577529.
Liu, Y. H., Chen, Y., Wang, Q. H., Wang, L. R., Jiang, L., Yang, Y., Chen, X., Li, Y., Cen, Y., Xu, C., Zhu, J., Li, W., Wang, Y. R., Zhang, L. L., Liu, J., Xu, Z. Q., & Wang, Y. J. (2022). One-Year Trajectory of Cognitive Changes in Older Survivors of COVID-19 in Wuhan, China: A Longitudinal Cohort Study. JAMA neurology, 79(5): 509–517.
Łojek, E., Egbert, A. R., Gambin, M., Gawron, N., Gorgol, J.,  & Hansen, K. et al. (2021). Neuropsychological disorders after COVID-19. Urgent need for research and clinical practice. Advances in Psychiatry and Neurology/Postępy Psychiatrii i Neurologii, 30(2): 104-112.
Lu, Y., Li, X., Geng, D., Mei, N., Wu, P. Y., Huang, C. C., Jia, T., Zhao, Y., Wang, D., Xiao, A., & Yin, B. (2020). Cerebral Micro-Structural Changes in COVID-19 Patients - An MRI-based 3-month Follow-up Study. EClinicalMedicine, 25,  100484.
Luciana, M., Sullivan, J., & Nelson, C. A. (2001). Associations between Phenylalanine to Tyrosine ratios and performance on tests of neuropsychological function in adolescents treated early and continuously for Phenylketonuria. Child Development, 72 (6): 1637–1652.
Mao L, Jin H, Wang M, et al. (2019) Neurologic manifestations of hospitalized patients with coronavirus disease 2019 in Wuhan, China. JAMA Neurology.77(6):683-690..
Mukaetova-Ladinska, E. B., Kronenberg, G., & Raha-Chowdhury, R. (2021). COVID-19 and neurocognitive disorders. Current opinion in psychiatry, 34(2): 149–156.
Nakao, T., Okada, K., & Kanba, S. (2014). Neurobiological model of obsessive-compulsive disorder: Evidence from recent neu­ropsychological and neuroimaging findings. Psychiatry and Clinical Neurosciences, 68(8): 587–605.
Pinna, P., Grewal, P., Hall, J. P., Tavarez, T., Dafer, R. M., and Garg, R. (2020). Neurological manifestations and COVID-19: experiences from a tertiary care center at the Frontline. J. Neurol. Sci. 415:116969.
Rogers, J. P., Chesney, E., Oliver, D., Pollak, T. A., Mcguire, P., Fusar-Poli, P., et al. (2020). Psychiatric and neuropsychiatric presentations associated with severe  coronavirus infections: a systematic review and meta-analysis with comparison to the COVID-19 pandemic. Lancet Psychiatry. 7: 611–627.
Saremi, A. A., Nazari, M. A.,Shariat, S. V., Dolatshahi, B. (2016). The Effectiveness of Psychoneurotherapy on Reducing Symptoms Severity in Treatment Naïve Patients With Obsessive-Compulsive Washing. Journal of Practice in Clinical Psychology, 4(4): 263-274.
Sasannejad, C., Ely, E. W., and Lahiri, S. (2019). Long-term cognitive impairment after acute respiratory distress syndrome: a review of clinical impact and pathophysiological mechanisms. Crit. Care, 23:352.
Sheng, B., Cheng, S.K., Lau, K.K., Li, H.L., Chan, E.L., 2005. The effects of disease severity, use of corticosteroids and social factors on neuropsychiatric complaints in severe acute respiratory syndrome (SARS) patients at acute and convalescent phases. Eur. Psychiatr. : J. Assoc. Eur. Psychiatr. 20, 236–242.
Sundermann, E. E., Fields, A., Saloner, R., Gouaux, B., Bharti, A., Murphy, C., & Moore, D. J. (2021). The utility of olfactory function in distinguishing early-stage Alzheimer's disease from HIV-associated neurocognitive disorders. AIDS (London, England)35(3): 429–437.
Toscano, G., Palmerini, F., Ravaglia, S., Ruiz, L., Invernizzi, P., Cuzzoni, M. G., Franciotta, D., Baldanti, F., Daturi, R., Postorino, P., Cavallini, A., & Micieli, G. (2020). Guillain-Barré Syndrome Associated with SARS-CoV-2. The New England journal of medicine382(26): 2574–2576.
Tronson ,N. ;(2020 ). How COVID-19 might increase risk of memory loss and cognitive decline. Retrieve from https://theconversation.com/ August 7, 2020 1.37pm BS
Troyer, E. A., Kohn, J. N., and Hong, S. (2020). Are we facing a crashing wave of neuropsychiatric sequelae of COVID-19? Neuropsychiatric symptoms and potential immunologic mechanisms. Brain Behav. Immun. 87:34–39.
Tsang, H.W., Scudds, R.J., Chan, E.Y.(2004). Psychosocial impact of SARS. Emerg. Infect. Dis. 10: 1326–1327.
Varatharaj, A., Thomas, N., Ellul, M. A., Davies, N. W. S., Pollak, T. A., and Tenorio, E. L. (2020). Neurological and neuropsychiatric complications of COVID-19 in 153 patients: a UK-wide surveillance study. Lancet Psychiatry. 7,875–882.
Wu, Z. ;  McGoogan ,J.M.(2020). Characteristics of and Important Lessons From the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Outbreak in China Summary of a Report of 72 314 Cases From the Chinese Center for Disease Control and Prevention. ) JAMA Volume 323, Number 13:1239-1242
Xu Z, Shi L, Wang Y, et al.( 2020). Pathological findings of COVID-19 associated with acute respiratory distress syndrome. Lancet Respir Med; 8: 420–422.
Zhou, H., Lu, S., Chen, J., Wei, N., Wang, D., Lyu, H., Shi, C., & Hu, S. (2020). The landscape of cognitive function in recovered COVID-19 patients. Journal of psychiatric research, 129, 98–102.
Zhu N, Zhang D, Wang W, et al.( 2020). A novel coronavirus from patients with pneumonia in China, 2019. N Engl J Med; 382: 727–733.