با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن عصب روان‌شناسی
اختلال گفتمان در سالمندان مبتلا به آلزایمر : رویکرد عصب شناسی زبان

مسعود دهقان؛ نیما مشتاقی

دوره 8، شماره 28 ، اردیبهشت 1401، ، صفحه 21-39

https://doi.org/10.30473/clpsy.2021.57103.1588

چکیده
  مقدمه: فرایند بازنگری در گفتمان به‌مثابۀ یکی از رایج‌ترین نشانه‌های اختلال گفتمان سالمندان مبتلابه زوال عقل نوع آلزایمر پرداخته شد. ازاین‌رو، هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی بازنگری در گفتمان سالمندان دارای زوال عقل نوع آلزایمر بر اساس دیدگاه اشگلُف، جفرسون و ساکس است. روش: این پژوهش کمی و از نوع علّی-مقایسه‌ای است که در سرای سالمندان ...  بیشتر

تدوین یک برنامه توان‌بخشی شناختی و بررسی تأثیر آن بر عملکردهای شناختی و رضایت از زندگی در سالمندان ایرانی با آلزایمر خفیف

لیلی سیه جانی؛ حسین زارع؛ محمد اورکی؛ مهدی شریف‌الحسینی

دوره 6، شماره 23 ، اسفند 1399، ، صفحه 70-98

https://doi.org/10.30473/clpsy.2020.51920.1524

چکیده
  هدف: این پژوهش با هدف تدوین یک برنامه توان­بخشی شناختی و بررسی تأثیر آن بر عملکردهای شناختی و رضایت از زندگی در سالمندان مبتلا به آلزایمر خفیف انجام گرفت. روش: در این پژوهش از روش نیمه­آزمایشی پیش­آزمون-پس­آزمون و پیگیری با گروه گواه استفاده شد. جامعه آماری شامل کل سالمندان مبتلا به آلزایمر خفیف مقیم آسایشگاه­های سالمندان ...  بیشتر