با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن عصب روان‌شناسی
ویژگی‌های روانسنجی پرسشنامه دست برتری آنت - نسخه ترکی آذری

مجمد ابهریان؛ حسن عشایری؛ ارسلان گلفام؛ علی جهان

دوره 6، شماره 20 ، خرداد 1399، ، صفحه 9-16

https://doi.org/10.30473/clpsy.2020.51708.1517

چکیده
  مقدمه: هدف از پژوهش حاضر ترجمه و تعیین روایی و پایایی آزمون دست برتری آنت مطابق زبان و فرهنگ مردم ترک زبان آذربایجان است. روش: ابتدا برای آیتم­ های دوازده­گانه آزمون، ترجمه و یا معادل­ هایی مطابق زبان و فرهنگ مردم ترکی زبان ساخته شد. برای تعیین روایی محتوایی گزینه­ های ترجمه و ساخته شده از دو شاخص کیفی CVR  و کمی CVI  استفاده ...  بیشتر

بررسی تأثیر تحریک سیستم نورون‌های آینه‌ای بر رشد مهارت‌ درک دستوری کودکان اوتیستیک 5 تا 8 ساله دختر فارسی‌زبان

هانیه یارمند؛ حسن عشایری؛ ارسلان گلفام؛ حیات عامری

دوره 2، شماره 5 ، شهریور 1395، ، صفحه 9-24

چکیده
  مقدمه: این پژوهش، از نوع نیمه تجربی، کاربردی و به­صورت انتخاب نمونه در دسترس، انجام شد. هدف از این پژوهش، بررسی رابطه تحریک سیستم نورون‌های آینه‌ای از طریق تقلید حرکات قصدمند تقلید کلامی با رشد مهارت‌ درک دستوری کودکان اوتیستیک است. روش: به همین منظور ابتدا یک مدل کاربردی برای توان‌بخشی آزمودنی‌ها بر مبنای تحریک سیستم نورون­های ...  بیشتر

آموزش تلفیقی مادر ـ محور و تأثیر آن بر نشانگان کمبود توجه و بیش‌فعالی کودکان

فاطمه سلامی؛ حسن عشایری؛ مهناز استکی؛ ولی اله فرزاد؛ رویا کوچک انتظار

دوره 2، شماره 4 ، خرداد 1395، ، صفحه 31-44

چکیده
  مقدمه: اهدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی آموزش تلفیقی مبتنی بر یکپارچگی حسی و کارکردهای اجرایی به مادران دارای کودک مبتلا به اختلال کمبود توجه/بیش‌فعال و تأثیر آن بر نشانگان اختلال کمبود توجه/بیش‌فعالی است. روش: طرح پژوهش شبه آزمایشی از نوع پیش‌آزمون پس‌آزمون با دو گروه آزمایش و کنترل بود. بدین منظور از بین مادران دانش‌آموزان مقطع ...  بیشتر