با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن عصب روان‌شناسی
رابطه سمت شکایات جسمانی و علائم افسردگی با دست برتری

ندا حسینیان؛ احمد علی پور؛ علیرضا آقایوسفی؛ شهناز نوحی؛ مریم خلیلی نژاد؛ حکیمه آقایی

دوره 3، شماره 10 ، آذر 1396، ، صفحه 81-92

چکیده
  مقدمه: این تحقیق با هدف بررسی رابطه سمت شکایات جسمانی و علایم افسردگی در افراد راست دست و چپ دست انجام شده است. روش: دراین تحقیق علی ـ مقایسه ای 120 دانشجوی دختر با میانگین سنی 25 سال و 5 ماه انتخاب شدند که ازاین تعداد 60 نفرراست دست و 60 نفرچپ دست بوده­اند. افراد چپ دست به شیوه در دسترس وافراد راست دست به صورت تصادفی ازهمان کلاس‌هایی که نمونه‌های ...  بیشتر

تأثیر دست برتری و دشواری تکلیف هماهنگی دودستی بر امواج مغزی نواحی قشری افراد راست و چپ‌دست

حدیث غلامپور؛ محمدرضا دوستان

دوره 2، شماره 7 ، اسفند 1395، ، صفحه 47-62

چکیده
  مقدمه: با توجه بااینکه تکالیف هماهنگی دودستی امری روزمره و غالب است. این مطالعه با هدف بررسی تأثیر دست برتری و دشواری تکلیف هماهنگی دودستی بر امواج مغزی نواحی حرکتی اولیه و ناحیه حرکتی مکمل (نقاط C3 و C4) بود. روش­: پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی است؛ که در آن تعداد 10 زن راست‌دست و 10 زن چپ‌دست با میانگین سنی 8/42 به‌صورت هدفمند انتخاب شدند. ...  بیشتر

تأثیر آماده‌سازی زمانی و دست برتری بر کنش‌وری عصب ـ روان‌شناختی

سمیه رضایی منش؛ ناهید شتاب بوشهری؛ پروانه شفیع نیا؛ محمدرضا دوستان

دوره 2، شماره 6 ، آذر 1395، ، صفحه 107-122

چکیده
  مقدمه: ظرفیت آماده‌سازی در طول زمان به معنی عدم کاهش اطمینان در مورد وقایع مهمی که در آینده رخ خواهد داد، است. هدف این پژوهش بررسی تأثیر آماده­سازی زمانی و دست برتری برکنش عصب ـ روان‌شناختی (زمان واکنش) بود. روش­: روش اجرای این تحقیق نیمه تجربی بود که به‌وسیله نرم­افزار محقق ساخته انجام گرفت. شرکت­کنندگان این پژوهش 40 نفر از دانشجویان ...  بیشتر

اثر دست برتری و تفاوت‌های جنسیتی در عادت‌های شمارش اعداد با انگشتان دانش‌آموزان ابتدایی

احمد علیپور؛ سکینه جولائیها؛ رضا رنجبران؛ نازیلا ایوانی

دوره 2، شماره 5 ، شهریور 1395، ، صفحه 25-38

چکیده
  مقدمه: عادت‌های شمارش انگشتان در کودکان بر نحوه یادگیری ایشان در کلاس درس و زندگی روزمره تأثیرگذار است. هدف این پژوهش به‌منظور تعیین اثر دست برتری و تفاوت‌های جنسیتی در عادت‌های شمارش اعداد با انگشتان دانش‌آموزان ابتدایی صورت گرفت. روش: تعداد 74 نفر از دانش‌آموزان ابتدایی شهرستان پاکدشت (47 پسر و 27 دختر) به روش نمونه‌گیری تصادفی ...  بیشتر

مقایسه مؤلفه‌های خلاقیت بین دانش‌آموزان راست‌دست، چپ‌دست و دوسو توان

احمد علیپور؛ فاطمه امینی؛ حسن ذکاوت

دوره 1، شماره 2 ، آذر 1394، ، صفحه 88-102

چکیده
  مقدمه: جانبی شدن مغز با کارکردهای شناختی در ارتباط است. لذا انتظار می‌رود که دست برتری به‌عنوان یکی از نتایج جانبی شدن با عملکرد شناخت خلاق در ارتباط باشد. این پژوهش به‌منظور مقایسه مؤلفه‌های خلاقیت بین دانش‌آموزان راست‌دست، چپ‌دست و دوسو توان انجام شد. روش: در این مطالعه علی- مقایسه‌ای، جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان ...  بیشتر