با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن عصب روان‌شناسی
مقاله پژوهشی
مطالعه کارکردهای اجرایی در بیماران اسکیزوفرنیک دارای علائم منفی و مثبت و افراد سالم با استفاده از آزمون نوروسایکولوژیک دسته‌بندی کارت ویسکانسین (WCST)

غلامحسین جوانمرد

دوره 1، شماره 2 ، آذر 1394، صفحه 7-16

چکیده
  مقدمه: این پژوهش با هدف مطالعه کارکردهای اجرایی در بیماران اسکیزوفرنیک دارای علائم مثبت و منفی و یک گروه سالم در آزمون دسته‌بندی کارت ویسکانسین (WCST)، به‌عنوان شاخصی از کارکرد لوب فرونتال، انجام گرفت. روش: برای این منظور یک گروه 32 نفری از افراد سالم و یک گروه 32 نفری از بیماران اسکیزوفرن که بر اساس مقیاس‌های اندازه‌گیری علائم منفی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
رابطه سیستم‌های مغزی بازداری و فعال‌سازی رفتاری (BIS/BAS) با سبک‌های تصمیم‌گیری: نقش تعدیل‌کننده دست‌برتری

علیرضا اقایوسفی؛ محمد اورکی؛ رقیه محمدی قره قوزلو

دوره 1، شماره 2 ، آذر 1394، صفحه 17-31

چکیده
  مقدمه: طبق مطالعات، عوامل زیستی و درون‌زاد می‌توانند فرآیندهای شناختی را تحت تأثیر قرار دهند. هدف این پژوهش بررسی ارتباط سبک‌های تصمیم‌گیری با سیستم‌های بازداری و فعال‌سازی رفتاری و دست‌برتری بود. روش: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی ـ همبستگی به شیوه رگرسیون است. شرکت‌کنندگان پژوهش، 269 دانشجو بودند که به روش تصادفی چندمرحله‌ای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تفاوت‌های فردی در توانایی‌های شناختی و سبک‌های عاطفی با توجه به گرایش‌های شخصیتی صبحگاهی و شامگاهی

سهراب امیری؛ علی عیسی زادگان

دوره 1، شماره 2 ، آذر 1394، صفحه 32-50

چکیده
  مقدمه: هدف پژوهش حاضر بررسی ابعاد توانایی­های شناختی و سبک­های عاطفی سازگاری، پنهان­کاری و تحمل بر اساس تفاوت­های فردی در گرایش­های صبحگاهی و شامگاهی بود. روش­: به همین منظور 304 نفر از دانشجویان دانشگاه ارومیه به‌صورت نمونه­گیری خوشه­ای چندمرحله‌ای انتخاب گردیدند، سپس پرسش­نامه تیپ­های صبحگاهی و شامگاهی به‌منظور ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
نقش واسطه‌ای نظم‌جویی شناختی هیجان در رابطه بین سیستم‌های مغزی رفتاری و تکانش‌گری با ولع مصرف در اعتیاد به مواد محرک

مسیب یارمحمدی واصل؛ فرشید علی پور؛ مالک بسطامی؛ منیره ذوالفقاری نیا؛ نیلوفر بزاززاده

دوره 1، شماره 2 ، آذر 1394، صفحه 51-67

چکیده
  مقدمه: با توجه به نقش محافظتی و تشدیدکننده راهبردهای نظم­جویی شناختی هیجان در آسیب‌شناسی، هدف پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه‌ای نظم­جویی شناختی هیجان در رابطه بین سیستم‌های مغزی رفتاری و تکانش­گری با ولع مصرف در افراد مصرف‌کننده مواد محرک بود. روش: در طرح پژوهشی حاضر که از نوع توصیفی و همبستگی بود، تعداد ۲۴۹ نفر مصرف‌کننده مواد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مقایسه سرعت یادگیری و انتقال اطلاعات در نیمکره‌های مغز بین دو جنس

حسین ابراهیمی مقدم؛ میترا گلزاری

دوره 1، شماره 2 ، آذر 1394، صفحه 68-76

چکیده
  مقدمه: هدف اصلی پژوهش حاضر مقایسه سرعت یادگیری و انتقال اطلاعات در نیمکره‌های مغز دختران و پسران دانشجو است. روش: در این پژوهش تعداد 60 نفر (30 دختر و 30 پسر) از دانشجویان روان‏شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن که در نیمسال اول تحصیلی 1394-1393درس روان‏شناسی تجربی داشتند انتخاب شدند و حجم نمونه را تشکیل دادند. برای سنجش عملکرد نیمکره‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر نوروفیدبک و درمان ترکیبی نوروبیوفیدبک بر کاهش علائم وسواس فکری ـ عملی: مطالعه تطبیقی

محمد اورکی؛ سپیده شاهمرادی؛ مهدیه رحمانیان

دوره 1، شماره 2 ، آذر 1394، صفحه 77-87

چکیده
  مقدمه: این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی نوروفیدبک و درمان ترکیبی نوروبیوفیدبک بر کاهش علائم اختلال وسواس فکری ـ عملی صورت گرفته است. روش: پژوهش حاضر از نوع نیمه‏آزمایشی با طرح پیش‌آزمون ـ پس‌آزمون بود و با حجم نمونه 12 نفر که در 3 گروه به شیوه تصادفی جایگزین شدند، صورت گرفت. ابزار پژوهش حاضر شامل پرسشنامه 30 سؤالی مادزلی بود. ابتدا از آزمودنی‌ها ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مقایسه مؤلفه‌های خلاقیت بین دانش‌آموزان راست‌دست، چپ‌دست و دوسو توان

احمد علیپور؛ فاطمه امینی؛ حسن ذکاوت

دوره 1، شماره 2 ، آذر 1394، صفحه 88-102

چکیده
  مقدمه: جانبی شدن مغز با کارکردهای شناختی در ارتباط است. لذا انتظار می‌رود که دست برتری به‌عنوان یکی از نتایج جانبی شدن با عملکرد شناخت خلاق در ارتباط باشد. این پژوهش به‌منظور مقایسه مؤلفه‌های خلاقیت بین دانش‌آموزان راست‌دست، چپ‌دست و دوسو توان انجام شد. روش: در این مطالعه علی- مقایسه‌ای، جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان ...  بیشتر