با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن عصب روان‌شناسی
مقاله پژوهشی
بررسی تأثیر القای تجارب هیجانی بر کارکردهای اجرایی توجه و حافظه فعال با نگاه به طیف افسردگی

الیاس اکبری؛ جعفر حسنی؛ علیرضا مرادی

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1394، صفحه 7-25

چکیده
  مقدمه: هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر القای تجارب هیجانی بر کارکردهای اجرایی توجه و حافظه کاری با نگاه به طیف افسردگی بود. روش: در مرحله‌ی اول 449 نفر از دانشجویان دانشگاه خوارزمی تهران به‌صورت تصادفی از طریق نسخه‌ دوم پرسشنامه‌ افسردگی بک (BDI-II) مورد غربال قرار گرفتند و سپس 34 نفر از افرادی که نمرات z استاندارد برابر یا بالاتر از 5/1+ و یا ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثربخشی الگوی توان‌بخشی عصب روان‌شناختی یکپارچه‌سازی حسی بر بهبود کارکردهای اجرایی مغز کودکان دارای اختلال کمبود توجه بیش‌فعالی

علیرضا پیرخائفی؛ توحید اکبروند

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1394، صفحه 26-40

چکیده
  مقدمه: پژوهش حاضر به‌منظور تعیین اثربخشی الگوی توان‌بخشی عصب روان‌شناختی یکپارچه‌سازی حسی بر بهبود کارکردهای اجرایی مغز کودکان با اختلال نارسایی توجه ـ بیش فعالی انجام شد. روش: طرح پژوهش شبه­آزمایشی از نوع پیش‌آزمون ـ پس‌آزمون با دو گروه آزمایش و کنترل بود. نمونه پژوهش شامل 30 کودک دختر و پسر با نارسایی توجه/بیش فعالی بود که به ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر آموزش نوروفیدبک بر بهبود حافظه فعال کودکان مبتلا به اختلال بیش‌فعالی نقص‌توجه

محمد اورکی؛ مهدیه رحمانیان؛ نپتون تهرانی؛ شیما حیدری

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1394، صفحه 41-51

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر باهدف بررسی تأثیر آموزش نوروفیدبک با باند فرکانس آلفا بر بهبود عملکرد حافظه فعال در کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی ـ نقص توجه انجام گرفت. روش: جهت اجرای این تحقیق 8 کودک مبتلا به بیش فعالی ـ نقص توجه با روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند؛ این کودکان در 10 جلسه آموزش نوروفیدبک با پروتکل تقویت آلفا شرکت کردند. برای سنجش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر توان‌بخشی شناختی حافظه کاری بر بهبود نشانگان رفتاری (کم‌توجهی و تکانشگری) کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه بیش‌فعالی

مریم نجارزادگان؛ وحید نجاتی؛ نسرین امیری

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1394، صفحه 52-45

چکیده
  مقدمه: اختلال نقص توجه/ بیش­فعالی با ناکارآمدی عملکردهای اجرایی ازجمله حافظه کاری همراه است. حافظه کاری می‌تواند با استفاده از تمرینات توان‌بخشی شناختی موردترمیم قرار گیرد. مطالعه حاضر باهدف نشان دادن تأثیر توان‌بخشی شناختی حافظه کاری بر بهبود نشانگان رفتاری کودکان مبتلا به اختلال نقص­توجه / بیش­فعالی صورت گرفته است. روش­: ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مقایسه ویژگی‌های عصب ‌روان‌شناختی کودکان فراگیر موسیقی و عادی دوره دبستان

مریم اکبری مطلق

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1394، صفحه 66-74

چکیده
  مقدمه: تجارب اولیه زندگی بر ساختار، کارکرد مغز و کارکردهای شناختی انسان تأثیر می­گذارد. یادگیری موسیقی می‌تواند منجر به تغییرات چشمگیر در کارکردهای ذهنی (هیجانی، شناختی و رفتاری) در فعالیت‌های مختلف روزمره شود. هدف از پژوهش حاضر بررسی و مقایسه‌ ویژگی‌های عصب روان‌شناختی کودکان فراگیر موسیقی و عادی دوره دبستان بود. روش: روش پژوهش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مقایسه اثربخشی تحریک مکرر مغناطیسی فراقشری با تحریک مغز از روی جمجمه با جریان مستقیم الکتریکی در کاهش علائم افسردگی

الهام اسبقی؛ سیاوش طالع پسند؛ علی محمد رضایی

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1394، صفحه 75-85

چکیده
  مقدمه: از آنجایی که افسردگی یک اختلال شایع است، شناسایی روش درمان مفید و مداوم بسیار مهم است. هدف این پژوهش مقایسه دو مورد از درمان‌های غیرتهاجمی جدید یعنی درمان تحریک مغز از روی جمجمه با جریان مستقیم الکتریکی و تحریک مکرر مغناطیسی فراقشری در کاهش علائم افسردگی بوده است. روش: برای بررسی هدف تحقیق 20 نفر از مبتلایان به افسردگی انتخاب ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مقایسه تأثیر تمرینات نوروفیدبک و تصویرسازی ذهنی بر اکتساب و یاد‌داری مهارت پرتاب دارت

مریم صالحی؛ حجت الله امینی؛ حسن محمد زاده

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1394، صفحه 86-103

چکیده
  مقدمه: هدف پژوهش حاضر بررسی مقایسه تأثیر تمرینات نوروفیدبک و تصویرسازی ذهنی بر اکتساب و یاد­داری مهارت پرتاب دارت بود. روش: از میان دانشجویان دختر رشته تربیت‌بدنی در دانشگاه ارومیه که همگی راست‌دست بودند و هیچ‌گونه سابقه آموزش نوروفیدبک، تصویرسازی ذهنی و پرتاب دارت نداشتند، 24 نفر به‌صورت نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به‌صورت ...  بیشتر