با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن عصب روان‌شناسی
مقاله پژوهشی
مقایسه مولفه N170 در شناسایی هیجان چهره در بزرگسالان مبتلا به اختلال بیش‌فعالی/ نقص توجه (ADHD) و بزرگسالان بدون اختلال بیش‌فعالی/ نقص توجه (ADHD) با استفاده از روش ثبت پتانسیل‌های وابسته به رخداد (ERP)

حدیث غفاری خلیق؛ احمد علیپور؛ امین رفیعی پور؛ محمد اورکی

دوره 8، شماره 29 ، مرداد 1401، صفحه 9-20

https://doi.org/10.30473/clpsy.2022.61957.1644

چکیده
  مقدمه: افراد مبتلا به اختلال نقص توجه/بیش فعالی (ADHD) دارای اختلالاتی در روابط عاطفی هستند که می تواند ناشی از مشکلات در پردازش هیجانی باشد. مطالعه حاضر به بررسی همبستگی های عصبی مراحل اولیه پردازش چهره عاطفی در بزرگسالان مبتلا به اختلال بیش فعالی/ نقص توجه با بزرگسالان بدون اختلال بیش فعالی/ نقص توجه با استفاده از روش پتانسیل وابسته ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بهبود مهارت های عصب روان شناختی دانش آموزان دارای اختلال در بیان نوشتاری با استفاده از برنامه راهنمای جمله فلپس

مهدیه کشمیرشکن؛ سالار فرامرزی؛ احمد عابدی

دوره 8، شماره 29 ، مرداد 1401، صفحه 21-32

https://doi.org/10.30473/clpsy.2022.61820.1643

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف بهبود مهارت‌های عصب روان‌شناختی دانش‌آموزان با اختلال در بیان نوشتاری به روش راهنمای جمله فلپس انجام گرفت. روش پژوهش شبه‌آزمایشی و از طرح پیش‌آزمون - پس‌آزمون با گروه کنترل بود. بدین منظور باتوجه‌به ملاک‌های ورود به پژوهش و با استفاده از روش نمونه‌گیری چندمرحله‌ای از بین دانش‌آموزان با اختلال یادگیری خاص در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مقایسه اثربخشی نوروفیدبک و شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر سازگاری اجتماعی، سازگاری هیجانی و سازگاری تحصیلی دانش آموزان

امیر صالح وثوق؛ جعفر شعبانی؛ جوانشیر اسدی

دوره 8، شماره 29 ، مرداد 1401، صفحه 33-48

https://doi.org/10.30473/clpsy.2022.62683.1650

چکیده
  مقدمه: این پژوهش با هدف مقایسه اثربخشی نوروفیدبک و شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر سازگاری اجتماعی، هیجانی، تحصیلی دانش آموزان انجام پذیرفت. روش بررسی: در این پژوهش جامعه آماری دربرگیرنده 108 نفر از دانش آموزان دختر پیش دانشگاهی شهر مشهد که در سال تحصیلی 1399-1400در شهر مشهد مشغول به تحصیل بودند. با توجه به جامعه آماری و با توجه به محدودیت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثربخشی تحریک مستقیم فراجمجه ای مغز(tDCS) بر شدت نشانگان افسردگی در بهبودیافتگان کووید-19

لیدا اسماعیلی؛ علیرضا رمضانپور

دوره 8، شماره 29 ، مرداد 1401، صفحه 49-58

https://doi.org/10.30473/clpsy.2021.60609.1620

چکیده
  مقدمه: ابتلا به ویروس کووید-19، بغیر از عوارض جسمانی، اختلالات روانشناختی متعددی را در پی دارد. افسردگی یکی از عوارض شایع روانی در نتیجه ابتلا به این ویروس است که با دورههای طولانیمدت و تنوع علایم همراه است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر تحریک فراجمجمهای مغز با استفاده از جریان مستقیم(tDCS) بر شدت علایم افسردگی در بهبودیافتگان کووید-19بود. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر ‏تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمهای (‏tDCS‏) قشر بینایی بر اکتساب و ماندگاری عملکرد حرکتی و حافظه کاری کودکان دارای اختلال هماهنگی رشدی

فریبا جزینی؛ محمود شیخ

دوره 8، شماره 29 ، مرداد 1401، صفحه 59-72

https://doi.org/10.30473/clpsy.2022.62493.1648

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف اثر ‏تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمهای (‏tDCS‏) قشر بینایی بر اکتساب و ماندگاری عملکرد حرکتی و حافظه کاری کودکان دارای اختلال هماهنگی رشدی انجام گرفت. در این مطالعه نیمه‌تجربی، با طرح تحقیق پیش‌آزمون- پس‌آزمون و دوره پیگیری 1 و 42 روزه، 24 کودک دارای اختلال هماهنگی رشدی به‌صورت در دسترس انتخاب و به‌صورت تصادفی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثربخشی توانبخشی شناختی با استفاده از نرم افزارکاپیتان لاگ بر کارکردهای اجرایی در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس

محدثه نیرومند؛ صدیقه رضایی دهنوی؛ مسعود اعتمادی فر

دوره 8، شماره 29 ، مرداد 1401، صفحه 73-82

https://doi.org/10.30473/clpsy.2021.60525.1618

چکیده
  هدف: این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی توانبخشی شناختی با استفاده از نرم افزارکاپیتان لاگ در بر کارکردهای اجرایی در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس انجام شد. روش بررسی: پژوهش حاضر یک پژوهش کاربردی و از نوع نیمه‌آزمایشی است که در آن از طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل استفاده شده است. جامعه آماری مورد مطالعه شامل کلیه‌ی بیماران ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مقایسه اثربخشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن‌آگاهی و تن‌آرامی بر کارکردهای اجرایی در افراد مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (ام ‌اس)

محبوبه اسکندری؛ فاطمه رئیسیان زاده؛ ملیحه مهدیخانی

دوره 8، شماره 29 ، مرداد 1401، صفحه 83-92

https://doi.org/10.30473/clpsy.2021.57814.1594

چکیده
  مقدمه: پژوهش حاضر باهدف مقایسه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی و تن‌آرامی بر کارکردهای اجرایی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (ام‌اس)، انجام شده است. روش: روش پژوهش نیمه‌آزمایشی از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل بیماران مبتلا به ام‌اس در بین سال‌های 98-1397 بود که در انجمن ام‌اس مازندران دارای پرونده ...  بیشتر