با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن عصب روان‌شناسی
مقاله پژوهشی
اثربخشی تحریک مستقیم فراجمجمه‌ای بر تاب‌آوری، توجه انتخابی، تمرکز و تلاشمندی در مبتلایان به بی‌خوابی

محسن جرجانی؛ پرویز صباحی؛ محمود نجفی

دوره 7، شماره 27 ، اسفند 1400، صفحه 9-19

https://doi.org/10.30473/clpsy.2021.61630.1636

چکیده
  مقدمه: بی‌خوابی یک نگرانی عمده بهداشت عمومی و رایج‎ترین اختلال خواب محسوب می‎شود که درمان آن در راستای ارتقای بهزیستی و عملکرد فرد جایگاه ویژه‌ای دارد. یکی از روش‌های درمانی نوین در مداخلات خواب استفاده از تحریک مستقیم فراجمجمه‌ای است. پژوهش حاضر به منظور تعیین اثربخشی تحریک مستقیم فراجمجمه‌ای بر تاب‌آوری، توجه انتخابی، تمرکز ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثربخشی یک دوره تمرینات ادراکی ـ حرکتی بر مهارتهای عصب ـ روانشناختی کودکان کم توان هوشی

جلال دهقانی زاده؛ مسعود رحمتی آرانی

دوره 7، شماره 27 ، اسفند 1400، صفحه 21-35

https://doi.org/10.30473/clpsy.2021.57951.1593

چکیده
  مقدمه: کودکان دارای ‌کم‌توانی هوشی، به شدت در معرض خطر اختلالات هوشی هستند اما اختلالات رفتاری مخرب شایع‌تر بنظر می‌رسد. هدف از مطالعه حاضر، بررسی تأثیر یک دوره تمرینات منتخب ادراکی ـ حرکتی بر مهارت‌های عصب ـ روانشناختی کودکان کم-توان ‌هوشی بود. روش: در این مطالعه از طرح تحقیق تجربی پیش‌آزمون ـ پس‌آزمون با گروه کنترل استفاده شد. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تاثیر تحریک فرا جمجمه ای مغز با استفاده از جریان مستقیم الکتریکی (tdcs) بر توانایی شناختی و حافظه کاری دانش آموزان دارای نارسایی توجه و بیش فعالی

فروغ آیت نیا؛ پروین میرزایی

دوره 7، شماره 27 ، اسفند 1400، صفحه 37-46

https://doi.org/10.30473/clpsy.2022.61224.1632

چکیده
  مقدمه: کودکان مبتلا به کم‌توجّهی- بیش‌فعالی در برخی از کارکردهای شناختی دچار مشکل هستند. همچنین این کودکان نسبت به کودکان عادی به میزان بیشتری دچار افت تحصیلی می شوند. این پژوهش به دنبال بررسی تأثیر تحریک فرا جمجمه ای مغز با استفاده از جریان مستقیم الکتریکی (tdcs) بر توانایی شناختی و حافظه کاری دانش آموزان دارای نارسایی توجه و بیش فعالی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مقایسه نواقص عصب روان‌شناختی افراد با نشانگان اختلال شخصیت مرزی، خودشیفته و افراد عادی

علی پروندی؛ حسن یعقوبی؛ عزت اله احمدی

دوره 7، شماره 27 ، اسفند 1400، صفحه 47-58

https://doi.org/10.30473/clpsy.2022.61628.1637

چکیده
  مقدمه: هدف پژوهش، مقایسه نواقص عصب روان شناختی افراد با نشانگان اختلال شخصیت مرزی، خودشیفته و افراد عادی است. روش. طرح پژوهش، علی‌مقایسه‌ای بود. نمونه پژوهش شامل 24 نفر با نشانگان اختلال شخصیت مرزی و 22 نفر با نشانگان اختلال شخصیت خودشیفته بود که به روش هدفمند از بین بیماران مراجعه کننده به بخش روانپزشکی بیمارستان امام خمینی سنقر و ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مقایسه اثربخشی تلفیق درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی با نوروفیدبک بر حساسیت اضطرابی و استرس ادراک شده در افراد مبتلا به دیابت تیپ 2

محمد اورکی؛ احمد علیپور؛ سهیلا دهخدایی

دوره 7، شماره 27 ، اسفند 1400، صفحه 59-78

https://doi.org/10.30473/clpsy.2021.61693.1638

چکیده
  مقدمه: پژوهش حاضر، یک مطالعه نیمه‌آزمایشی با طرح بین- درون آزمودنی‌های آمیخته است که با هدف تعیین اثربخشی تلفیق درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی با نوروفیدبک، بر حساسیت اضطرابی و استرس ادراک شده در افراد مبتلا به دیابت تیپ II انجام گرفت. روش: نمونه پژوهش، شامل 45 بیمار مبتلا به دیابت تیپ II بود که به صورت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مقایسه اثربخشی درمان ذهن‌آگاهی مبتنی بر کاهش استرس و تحریک الکتریکی مستقیم قشر مغز (TDCS) در بهبود علائم اضطراب در دانش‌آموزان مبتلا به اضطراب امتحان

پروین حسینی اشکذری؛ شکوفه متقی؛ محسن سعیدمنش؛ افسانه مرادی

دوره 7، شماره 27 ، اسفند 1400، صفحه 79-93

https://doi.org/10.30473/clpsy.2022.61906.1642

چکیده
  مقدمه: اضطراب امتحان از جمله مشکلات روان‌شناختی رایج در دوره تحصیل است و پیامدهای روان‌شناختی مهمی در پی دارد. پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی درمان ذهن‌آگاهی مبتنی برکاهش استرس و تحریک الکتریکی مستقیم قشر مغز در بهبود علائم اضطراب در دانش‌آموزان مبتلا به اضطراب امتحان انجام شد. روش: این پژوهش مطالعه‌ای نیمه آزمایشی با گروه گواه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مقایسه تاثیر تحریک الکتریکی مستقیم مغز و درمان نگهدارنده متادون بر تنظیم هیجان، تحمل پریشانی وکاهش ولع در افراد با اختلال مصرف مواد

محمدرضا ذوقی پایدار؛ زهرا حسنی خوش؛ مسیب یارمحمدی واصل؛ حسین محققی

دوره 7، شماره 27 ، اسفند 1400، صفحه 95-109

https://doi.org/10.30473/clpsy.2021.59493.1606

چکیده
  مقدمه: مشکلات هیجانی، پریشانی روان­شناختی و  ولع مصرف از عوارض ناشی از مصرف مواد است. هدف این پژوهش مقایسه تاثیر تحریک الکتریکی مستقیم مغز  و درمان نگهدارنده متادون بر کاهش ولع، تنظیم هیجان و تحمل پریشانی در افراد با اختلال مصرف مواد افیونی بود. روش: روش پژوهش نیمه آزمایشی بود. جامعه آماری شامل کلیه افراد پذیرش شده در مراکز درمانی ...  بیشتر

مطالعه موردی
پژوهش تک آزمودنی بهبود مهارت‌های ارتباطی و عزت نفس بیماران مبتلا به اختلال ارثی سیستم عصبی، حسی و خودمختار نوع ۲ (HSAN2) با روش درمان غیرفعال‌سازی ذهنیت (MDT)

آرش جلوداری؛ فاطمه سادات مرعشیان

دوره 7، شماره 27 ، اسفند 1400، صفحه 111-122

https://doi.org/10.30473/clpsy.2021.60613.1621

چکیده
  مقدمه: هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی درمان غیرفعال‌سازی ذهنیت (MDT) در بهبود مهارت‌های ارتباطی و عزت نفس بیماران مبتلا به اختلال ارثی سیستم عصبی، حسی و خود مختار نوع ۲ (HSAN2) بود. روش: طرح پژوهش حاضر، طرح شبه آزمایشی تک موردی با طرح خط پایه ی چندگانه بود. جامعه‌ی آماری این پژوهش شامل 50 بیمار دچار اختلال ارثی سیستم عصبی، حسی و خودمختار نوع ...  بیشتر