با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن عصب روان‌شناسی
مقاله پژوهشی
بررسی تأثیر تحریک سیستم نورون‌های آینه‌ای بر رشد مهارت‌ درک دستوری کودکان اوتیستیک 5 تا 8 ساله دختر فارسی‌زبان

هانیه یارمند؛ حسن عشایری؛ ارسلان گلفام؛ حیات عامری

دوره 2، شماره 5 ، شهریور 1395، صفحه 9-24

چکیده
  مقدمه: این پژوهش، از نوع نیمه تجربی، کاربردی و به­صورت انتخاب نمونه در دسترس، انجام شد. هدف از این پژوهش، بررسی رابطه تحریک سیستم نورون‌های آینه‌ای از طریق تقلید حرکات قصدمند تقلید کلامی با رشد مهارت‌ درک دستوری کودکان اوتیستیک است. روش: به همین منظور ابتدا یک مدل کاربردی برای توان‌بخشی آزمودنی‌ها بر مبنای تحریک سیستم نورون­های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر دست برتری و تفاوت‌های جنسیتی در عادت‌های شمارش اعداد با انگشتان دانش‌آموزان ابتدایی

احمد علیپور؛ سکینه جولائیها؛ رضا رنجبران؛ نازیلا ایوانی

دوره 2، شماره 5 ، شهریور 1395، صفحه 25-38

چکیده
  مقدمه: عادت‌های شمارش انگشتان در کودکان بر نحوه یادگیری ایشان در کلاس درس و زندگی روزمره تأثیرگذار است. هدف این پژوهش به‌منظور تعیین اثر دست برتری و تفاوت‌های جنسیتی در عادت‌های شمارش اعداد با انگشتان دانش‌آموزان ابتدایی صورت گرفت. روش: تعداد 74 نفر از دانش‌آموزان ابتدایی شهرستان پاکدشت (47 پسر و 27 دختر) به روش نمونه‌گیری تصادفی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی مقایسه‌ای کارکردهای اجرایی در زنان مبتلا به ام‌اس دارای اختلال افسردگی، فاقد اختلال افسردگی و زنان بهنجار

الهه بداقی؛ علیرضا مرادی؛ جعفر حسنی؛ فرشید علی پور؛ طیبه شاهسوند بغدادی

دوره 2، شماره 5 ، شهریور 1395، صفحه 39-56

چکیده
  مقدمه: هدف پژوهش حاضر بررسی مقایسه‌ای کارکردهای اجرایی در سه گروه از زنان مبتلا به ام­اس دارای اختلال افسردگی، فاقد اختلال افسردگی و زنان بهنجار بود. روش: روش تحقیق در این پژوهش علی مقایسه‌ای بود، از میان زنان مراجعه‌کننده به انجمن ام­اس استان مرکزی، گروه مبتلا به ام­اس مبتلا به افسردگی با غربالگری اولیه توسط آزمون افسردگی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر تمرین بر تناوب تکلیف دوگانه دیداری - شنیداری و شنیداری - دیداری در دوره بی‌پاسخی روان‌شناختی

رها رستمی فر؛ محمد جلیلوند

دوره 2، شماره 5 ، شهریور 1395، صفحه 57-70

چکیده
  مقدمه: هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر تمرین بر تناوب تکلیف دوگانه دیداری ـ شنیداری و شنیداری ـ دیداری در دوره بی‌پاسخی روان‌شناختی بود. روش: بدین منظور از میان کلیه دانشجویان 18 تا 28 سال شهرستان خرمشهر تعداد 45 نفر به‌صورت هدفمند انتخاب و به‌صورت تصادفی در سه گروه 15 نفری، تمرین با تکلیف شنیداری ـ دیداری، تمرین با تکلیف دیداری ـ شنیداری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی اثر نوروفیدبک بر میزان اضطراب و جرئت ورزی در افراد مبتلا به اختلال وحشت‌زدگی

سید یونس محمدی؛ طیبه مالمیر؛ میترا گلزاری

دوره 2، شماره 5 ، شهریور 1395، صفحه 71-82

چکیده
  مقدمه: هدف ازآنجام این پژوهش بررسی درمان نوروفیدبک بر میزان جرئت ورزی و اضطراب افراد مبتلا به حمله هراس بود. روش: طرح کلی این پژوهش با توجه به اهداف و فرضیه‌های آن از نوع نیمه آزمایشی و اجرای پیش‌آزمون ـ پس‌آزمون با گروه گواه بوده که بر روی 20 نفر از افرادی که به مراکز مشاوره و درمانی و کلینیک‌های روان‌پزشکی شهر تهران در سال 1395 مراجعه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر بازخورد هنجاری بر اجرا و یادگیری تکلیف پرتابی: نقش شایستگی ادراک‌شده

رسول عابدان زاده؛ منصور هیلاوی نیسی؛ سعید اشرف پور نوایی

دوره 2، شماره 5 ، شهریور 1395، صفحه 83-96

چکیده
  مقدمه: هدف از پژوهش حاضر تعیین تأثیر بازخورد هنجاری با توجه به سطح شایستگی ادراک‌شده بر اجرا و یادگیری تکلیف پرتابی در دانش آموزان پسر شهر اهواز بود. روش: به این منظور، 60 نفر به‌صورت در دسترس و هدفمند انتخاب و در دو گروه شایستگی ادراک‌شده بالا (15 نفر بازخورد هنجاری و 15 نفر کنترل) و پایین (15 نفر بازخورد هنجاری و 15 نفر کنترل) قرار گرفتند. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر بازخورد هنجاری بر زمان واکنش و خود کارآمدی دانش‌آموزان دختر کم‌توان ذهنی

آمنه اورکی؛ ناهید شتاب بوشهری؛ رسول عابدان زاده

دوره 2، شماره 5 ، شهریور 1395، صفحه 97-110

چکیده
  مقدمه: بازخورد هنجاری شامل اطلاعاتی است که می­تواند یادگیری و اجرای مهارت را تحت تأثیر قرار دهد. هدف از تحقیق حاضر، بررسی تأثیر بازخورد هنجاری بر زمان واکنش و خود کارآمدی دانش­آموزان دختر کم­توان ذهنی است. روش: در این مطالعه نیمه تجربی، به‌صورت نمونه­گیری در دسترس 42 دانش­آموز که ازلحاظ بهرۀ هوشی در یک سطح قرار داشتند انتخاب ...  بیشتر