با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن عصب روان‌شناسی
مقاله پژوهشی
اثر استرس بر تصمیم گیری پرخطر: شواهدی از یک آزمون عصب روان شناختی

محمدتقی خیرخواه؛ وحید نجاتی؛ مهران مکرمی؛ نورعلی فرخی

دوره 3، شماره 11 ، اسفند 1396، صفحه 9-22

چکیده
  مقدمه: مطالعات متعددی نشان داده­اند که قرار گرفتن در معرض استرس حاد   می­تواند بر کارکرد­های شناختی متعدد تاثیر گذار باشد. در این مطالعه، به بررسی فرایند تصمیم گیری تحت تاثیر عوامل استرس زای بیرونی پرداخته شده است.روش:پژوهش حاضر از منظر روششناسی در دسته پژوهش­های نیمه آزمایشی (پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل و آزمایش) ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی تأثیر بازخورد دامنه ای فضایی و زمانی بر کاهش خطای دقت زمانبندی و فضایی تکلیف مبادله سرعت - دقت فیتز

ملیحه نیک نام؛ محمدرضا دوستان

دوره 3، شماره 11 ، اسفند 1396، صفحه 23-38

چکیده
  مقدمه: هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر بازخورد دامنه­ای فضایی و زمانی بر کاهش خطای دقت زمانبندی و فضایی تکلیف مبادله سرعت- دقت فیتز بود. روش: شرکت­کنندگان تحقیق حاضر دختران جوان 17 تا 25 سال بودند (48=N) که همگی سالم و راست دست بوده و داوطلبانه در پژوهش شرکت و پس از پیش آزمون به طور مساوی در چهار گروه 12 نفری قرار گرفتند و چهار بلوک 10 کوششی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
آموزش انگلیسی به عنوان زبان دوم به کودکان اختلال طیف اوتیسم با عملکرد بالا

ندا خداوردی؛ حسن عشایری؛ پرویز مفتون

دوره 3، شماره 11 ، اسفند 1396، صفحه 39-54

چکیده
  مقدمه: با افزایش آمار افرادی که هر روزه پس از بررسی های لازم در طیف اوتیسم قرار میگیرند، لزوم فراهم آوردن شرایط آموزشی در زمینه های مختلف از جمله یادگیری زبان ها نیز بیشتر احساس میشود. هدف از پژوهش حاضر، آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم به کودکان اختلال طیف اوتیسم با عملکرد بالا میباشد. روش: این مطالعه کیفی و موردی به بررسی تاثیر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مقایسه دامنه مؤلفه P300 دانشجویان دارای دانش مفهومی و رویه ای سطح بالا با دانشجویان دارای دانش مفهومی و رویه ای سطح پایین در حل مسائل انتقال بین بازنمایی نموداری و جبری تابع

نجمه فرساد؛ سید حسن علم الهدائی؛ علی مقیمی؛ سحر مقیمی؛ مهدی جباری نوقابی

دوره 3، شماره 11 ، اسفند 1396، صفحه 55-70

چکیده
  مقدمه: در این مقاله به کمک پتانسیل‌های وابسته به رویداد (ERPs)، به بررسی تفاوت‌های الکتروفیزیولوژی دو گروه از دانشجویان، هنگام حل مسائل انتقال بین بازنمایی نموداری و جبری تابع، پرداخته می‌شود. روش: این پژوهش از نوع کمی و به روش نیمه آزمایشی می‌باشد. جامعه آماری شامل 177 نفر از دانشجویان سال اول رشته‌های مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد هستند ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثربخشی آموزش نوروفیدبک در بهبود کارکردهای اجرایی توجه و انعطاف‌پذیری شناختی دانشجویان ورزشکار

زهرا کرمانی مامازندی؛ محمدعلی محمدی فر؛ سیاوش طالع پسند؛ محمود نجفی

دوره 3، شماره 11 ، اسفند 1396، صفحه 71-90

چکیده
  مقدمه: هدف مطالعه حاضر اثربخشی آموزش نوروفیدبک در بهبود کارکردهای اجرایی توجه و انعطاف‌پذیری شناختی در دانشجویان ورزشکار بود. روش: بدین منظور 40 دانشجوی پسر رشته تربیت بدنی دانشگاه خوارزمی به صورت تصادفی در دو گروه 20 نفری جایگزین شدند. گروه اول به عنوان گروه آزمایش، 16 جلسه آموزش نوروفیدبک (2 جلسه در هفته) دریافت کردند و گروه دوم (گواه) ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تاثیر مداخله خودگویی مثبت بر پاسخ‌های روانی فیزیولویکی اضطراب رقابتی و اعتماد به نفس در ورزشکاران نخبه

محمد خبیری؛ رامین منصوری کلاش؛ علی مقدم زاده؛ ایوب اسدی؛ الهه حافظی؛ امیر حسین مهرصفر

دوره 3، شماره 11 ، اسفند 1396، صفحه 91-102

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر تعیین تأثیر یک دوره تمرین خودگویی مثبت بر پاسخ­های اضطراب رقابتی، مقادیر کورتیزول بزاقی و اعتماد به نفس در ووشوکاران نخبه بود.روش‌: برای این منظور، 26 ورزشکار نخبه مرد در این پژوهش شرکت کردند که در دو گروه تجربی و کنترل قرار گرفتند. در پیش­آزمون (مسابقه اول) اضطراب رقابتی و اعتماد به نفس هم­چنین، سطح کورتیزول ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثربخشی تحریک فراجمجمه‌ای مغز با استفاده از جریان مستقیم الکتریکی(TDCS)بر کارکردهای اجرایی بازماندگان جنگی مبتلا به اختلال استرس پس‌آسیبی(PTSD)

محمد اورکی؛ رضا فرجی؛ حسین زارع؛ وحید نجاتی

دوره 3، شماره 11 ، اسفند 1396، صفحه 103-114

چکیده
  مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی  تحریک فراجمجمه­ای مغز با استفاده از جریان مستقیم  الکتریکی(TDCS) بر کارکردهای اجرایی بازماندگان جنگی مبتلا به  اختلال استرس پس آسیبی(PTSD) انجام گرفت. روش: این پژوهش از منظر اجرا از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون و گروه آزمایش و شم/پلاسیبو بود. جامعه­ آماری این پژوهش شامل کلیه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تاثیر تمرکز توجه درونی و بیرونی بر تغییرات الکتروانسفالوگرافی در مهارت پرتاب دارت

فرزانه حاتمی؛ فرشید طهماسبی؛ حسن هادی چماچائی

دوره 3، شماره 11 ، اسفند 1396، صفحه 115-130

چکیده
  مقدمه: هدف از اجرای تحقیق حاضر تعیین تأثیر تمرکز درونی و بیرونی توجه بر تغییرات الکتروانسفالوگرافی در مهارت پرتاپ دارت بود. روش: 14 نفر (6 زن و 8 مرد؛ میانگین سنی: 15/23 سال) از دانشجویان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی به صورت داوطلبانه در این تحقیق شرکت کردند. شرکت­کنندگان به منظور حذف اثر ترتیب استفاده از راهبرد توجهی به روش موازنه متقابل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مقایسه تأثیر تبلیغات برند بر الگوی امواج مغزی مصرف کنندگان علاقمند و غیر علاقمند به برند

یزدان موحدی

دوره 3، شماره 11 ، اسفند 1396، صفحه 131-142

چکیده
  مقدمه: پژوهش حاضر با هدف مقایسه تاثیر تبلیغات برند بر الگوی امواج مغزی مصرف کنندگان علاقمند و غیرعلاقمند به برند نایک انجام شد. روش: مطالعه حاضر از نوع علّی - مقایسه ای بود. جامعه آماری پژوهش حاضر دانشجویان پسر دانشگاه تبریز در سال تحصیلی 96-95 بودند. ابتدا با استفاده از اعلام فراخوان و پرسشنامه محقق ساخته میزان علاقمندی به برند، دانشجویان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثربخشی تحریک الکتریکی فراقشری مغز بر بهبود سرعت پردازش شناختی توجه در افراد مبتلا به بیش‌فعالی و نقص توجه

عبدالواحد نرماشیری؛ حمیدرضا اشرفی؛ زینب رستمی؛ علی باقری فر؛ گیتی همتی راد

دوره 3، شماره 11 ، اسفند 1396، صفحه 143-158

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف اثربخشی تحریک الکتریکی مستقیم فراقشری مغز بر بهبودسرعت پردازش در توجه افراد مبتلا به بیش فعالی و نقص توجه شهر تهران صورت گرفته است. روش: این پژوهش شبه آزمایشی و به صورت پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل انجام شد. جامعه آماری پژوهش را کلیه افراد مبتلا به بیش فعالی و نقص توجه بین سنین 15 تا 18 سال شهر تهران در سال 1396 تشکیل ...  بیشتر