با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن عصب روان‌شناسی
عصب روانشناسی
اثربخشی آموزش نوروفیدبک بر توجه مداوم، حافظه کاری و ادراک دیداری - حرکتی در دانش‌آموزان مبتلا به اختلال یادگیری خاص

لیلا نوشاد؛ امیر عزیزی

دوره 9، شماره 33 ، مرداد 1402

https://doi.org/10.30473/clpsy.2024.68266.1708

چکیده
  مقدمه: هدف از انجام پژوهش حاضر تعیین اثربخشی نوروفیدبک بر توجه مداوم، حافظه کاری و ادراک دیداری - حرکتی در دانش‌آموزان مبتلا به اختلال یادگیری خاص بود. روش پژوهش: پژوهش حاضر از نوع آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان مقطع ابتدایی شهر تبریز بود که در این میان تعداد 30 نفر ...  بیشتر

عصب روانشناسی
اثر خستگی شناختی بر حافظه کاری و کارکردهای اجرایی در دانش آموزان دختر

علی مصطفائی؛ محمد اورکی

دوره 9، شماره 33 ، مرداد 1402

https://doi.org/10.30473/clpsy.2024.69915.1731

چکیده
  مقدمه: پژوهش حاضر با هدف تأثیر خستگی شناختی بر حافظه کاری و کارکردهای اجرایی دانش‌آموزان دختر انجام گرفت. روش: این مطالعه از نوع نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه گواه است. جامعه آماری این پژوهش، شامل دانش‌آموزان دختر متوسطه اول شهر ارومیه در سال تحصیلی 401-1400 بود که با روش نمونه‌گیری تصادفی در دسترس 30 نفر از دانش‌آموزان ...  بیشتر

عصب روانشناسی
اثربخشی آموزش خودتنظیمی رفتار توجهی بر حافظه کاری و اختلال نارسایی توجه/ بیش‌‌فعالی کودکان (ADHD)

فهیمه حمزه نژادی؛ فریبرز باقری؛ محمد حاتمی؛ فریبرز درتاج

دوره 9، شماره 32 ، اردیبهشت 1402

https://doi.org/10.30473/clpsy.2022.62836.1651

چکیده
  مقدمه: پژوهش حاضر با هدف اثربخشی خودتنظیمی رفتارتوجهی بر حافظه کاری، نارسایی توجه و بیش‌‌فعالی کودکان انجام شد. روش: این پژوهش به روش آزمایشی با طرح پیش‌‌آزمون– پس‌‌آزمون با گروه آزمایش و یک گروه کنترل انجام شد. جامعه آماری، شامل کلیه کودکان 7 تا 12 ساله مبتلا به نارسایی توجه و بیش‌‌فعالی بود که در سال تحصیلی 99-1398 به مراکز مشاوره ...  بیشتر

تاثیر تحریک فرا جمجمه ای مغز با استفاده از جریان مستقیم الکتریکی (tdcs) بر توانایی شناختی و حافظه کاری دانش آموزان دارای نارسایی توجه و بیش فعالی

فروغ آیت نیا؛ پروین میرزایی

دوره 7، شماره 27 ، اسفند 1400، ، صفحه 37-46

https://doi.org/10.30473/clpsy.2022.61224.1632

چکیده
  مقدمه: کودکان مبتلا به کم‌توجّهی- بیش‌فعالی در برخی از کارکردهای شناختی دچار مشکل هستند. همچنین این کودکان نسبت به کودکان عادی به میزان بیشتری دچار افت تحصیلی می شوند. این پژوهش به دنبال بررسی تأثیر تحریک فرا جمجمه ای مغز با استفاده از جریان مستقیم الکتریکی (tdcs) بر توانایی شناختی و حافظه کاری دانش آموزان دارای نارسایی توجه و بیش فعالی ...  بیشتر

مقایسه کارکردهای اجرایی بیماران اسکیزوفرنیا و وسواس فکری عملی با افراد عادی

سمانه جاسبی؛ علیرضا پیر خائفی

دوره 7، شماره 24 ، خرداد 1400، ، صفحه 71-84

https://doi.org/10.30473/clpsy.2020.54528.1560

چکیده
  هدف: هدف از مطالعه‌ی حاضر مقایسه‌ کارکردهای اجرایی بیماران اسکیزوفرنیا و وسواس با افراد عادی بود. روش: پژوهش در قالب یک مطالعه علی‌مقایسه‌ای اجرا گردید. نمونه پژوهش شامل 32 بیمار مبتلا به اسکیزوفرنی، 31 بیمار مبتلا به اختلال وسواس بود که به شکل هدفمند از بین بیماران بیمارستان شهید لواسانی و 30 فرد عادی برای مقایسه انتخاب شدند. از آزمون‌های ...  بیشتر

مقایسه تاثیر درمان فراشناختی و تحریک مغناطیسی فراجمجمهای(tms)بر کارکردهای اجرایی، حافظه کاری در مبتلایان به افسردگی

محمد اورکی؛ مهین فکرتی؛ حسین زارع؛ احمد علیپور

دوره 6، شماره 22 ، آذر 1399، ، صفحه 41-56

https://doi.org/10.30473/clpsy.2021.56003.1574

چکیده
  مقدمه: این پژوهش با هدف بررسی مقایسه تاثیر درمان فراشناختی و تحریک مغناطیسی فراجمجمه­ ای(TMS) بر کارکردهای اجرایی و حافظه کاری در مبتلایان به افسردگی اساسی انجام گرفت، روش: این پژوهش به روش نیمه ­تجربی با طرح پیش ­آزمون و پس ­آزمون با دوره سه ماهه بود.  آزمودنی ­ها به سه گروه آزمایشی تقسیم شدند، متغیرهای مستقل در گروه آزمایشی ...  بیشتر

تعیین اثر ترکیبی توانبخشی شناختی رایانه‌یار و tDCS قشر پره فرونتال بر کارکردهای اجرایی و حافظه کاری در نوجوانان مبتلا به دیابت نوع 1

غلامحسین جوانمرد

دوره 6، شماره 22 ، آذر 1399، ، صفحه 71-92

https://doi.org/10.30473/clpsy.2020.51910.1528

چکیده
  مقدمه: مطالعه حاضر، به­ صورت نیمه­ آزمایشی با طرح پیش­ آزمون- پس­ آزمون با گروه کنترل- شم، با هدف بررسی تاثیر توانبخشی شناختی رایانه­ یار، همزمان با تحریک قشر پره فرونتال بر کارکردهای اجرایی و حافظه کاری در نوجوانان مبتلا به دیابت، انجام گرفت. روش: 20 نوجوان 15 تا 18 ساله مبتلا به دیابت از انجمن دیابت شهرستان بناب انتخاب و به­ ...  بیشتر

روابط ساختاری کارکرد اجرایی مغز با نشانه‌های نقص توجه و بیش‌فعالی دانشجویان

نسرین گنجه ای؛ تورج هاشمی

دوره 6، شماره 21 ، شهریور 1399، ، صفحه 99-110

https://doi.org/10.30473/clpsy.2020.51485.1514

چکیده
  مقدمه: این پژوهش در جهت تعیین رابطه کارکردهای اجرایی مغز با     نشانه­ های نقص توجه و بیش­ فعالی انجام شد. روش: در راستای این هدف و در قالب طرح همبستگی ازجامعه دانشجویان دانشگاه تبریز در سال تحصیلی 99-98 تعداد ۸۰ نفر به شیوه تصادفی خوشه­ ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از سیاهه نشانه­ های مرضی کانرز ، آزمون استروپ، ...  بیشتر

تعامل حافظه کاری و بازه زمانی در ادراک زمان

علی شهابی فر؛ سید مهدی حسینی فرد؛ عطاالله موحدی نیا

دوره 5، شماره 19 ، بهمن 1398، ، صفحه 99-114

https://doi.org/10.30473/clpsy.2020.50209.1491

چکیده
  مقدمه: هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر تعاملی حافظه کاری و بازه زمانی بر ادراک زمان بود. روش: روش پژوهش از نوع شبه ­آزمایشی بود. جامعه آماری این پژوهش، دانش ­آموزان، دانشجویان و کارکنان سازمان­های شهر کرمان در سال 1397 بود که از میان آن ­ها 300 نفر به صورت در دسترس انتخاب شدند. جهت جمع ­آوری داده ­ها از تکلیف بازتولید زمان شهابی ­فر ...  بیشتر

هیجانات اجتماعی و شناخت: تأثیر هیجانات شرم و گناه بر حلقه واج شناختی و لوح دیداری فضایی حافظه کاری

مجید صفاری نیا؛ فاطمه بزاز منصف؛ راهب جعفری

دوره 5، شماره 18 ، آذر 1398، ، صفحه 43-56

https://doi.org/10.30473/clpsy.2020.48938.1469

چکیده
  مقدمه: ارتباط بین شناخت و هیجان همواره برای محققان جالب و مورد توجه بوده است. علیرغم اینکه هریک حوزه­ای جداگانه محسوب     می­ شوند؛ ولی با یکدیگر در تعامل­اند. هدف پژوهش حاضر تاثیر هیجانات شرم و گناه بر حلقه واج­ شناختی و لوح دیداری _ فضایی حافظه کاری بود. روش: طرح پژوهش نیمه­ آزمایشی از نوع پیش­ آزمون _ پس­ آزمون ...  بیشتر

اثربخشی توانبخشی شناختی بر بهبود حافظه‌کاری در کودکان مبتلا به نارسایی توجه/بیش فعالی

سیما عیوضی؛ کامران یزدانبخش؛ آسیه مرادی

دوره 5، شماره 16 ، خرداد 1398، ، صفحه 117-130

https://doi.org/10.30473/clpsy.2019.42568.1372

چکیده
  مقدمه:در کودکان دارای اختلال نارسایی توجه/بیش­ فعالی، نقص­هایی در کارکردهای اجرایی بخصوص حافظه­ کاری دیده می­شود. با توجه به اهمیت اثربخشی توانبخشی شناختی بر بهبود کارکردهای اجرایی در این کودکان، پژوهش حاضر با هدف سنجش اثربخشی توانبخشی شناختی در بهبود حافظه­ کاری در کودکان دارای اختلال نارسایی توجه/بیش­ فعالی انجام شد.روش­:پژوهش ...  بیشتر

اثربخشی مداخله بازی‌های فعال بر حافظه کاری دانش‌آموزان با اختلال خواندن

حسین اکبری فر؛ پرویز شریفی درآمدی؛ حسین رحیم زاده؛ شهلا پزشک

دوره 5، شماره 16 ، خرداد 1398، ، صفحه 149-162

https://doi.org/10.30473/clpsy.2019.43859.1390

چکیده
  مقدمه: اختلال خواندن یکی از انواع رایج اختلال یادگیری است که به نقص در اکتساب مهارت خواندن اشاره دارد. هدف این تحقیق بررسی اثربخشی مداخله بازی­های فعال برحافظه کاری دانش­آموزان با اختلال خواندن بود. روش:این پژوهش نیمه تجربی با طرح پیش­آزمون-پس­آزمون همراه با گروه کنترل انجام شد. 30 کودک 7 تا 9 ساله با اختلال خواندن در شهرستان اهواز ...  بیشتر

تاثیر تحریک فراجمجمه‌ای مغز با استفاده از جریان مستقیم الکتریکی(TDCS) بر حافظه کاری و شدت نشانه‌های افسردگی

محمد اورکی؛ سپیده شاهمرادی

دوره 4، شماره 15 ، اسفند 1397، ، صفحه 75-88

https://doi.org/10.30473/clpsy.2019.5568

چکیده
  مقدمه: هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر تحریک فراجمجمه­ای مغز با استفاده از جریان مستقیم الکتریکی(tDCS) بر حافظه کاری و شدت نشانه­های  افسردگی بود.روش: پژوهش حاضر در قالب  یک طرح نیمه­آزمایشی پیش آزمون _پس آزمون با گروه گواه اجرا شد.نمونه پژوهش شامل ۳۲ نفر از افرادی که به یکی از کلینیک­های شهر تهران برای درمان افسردگی مراجعه کرده ...  بیشتر

اثربخشی آموزش حرکات ریتمیک ملودیک و بازی بر عملکرد نورون های آینه‌ای و حافظه کاری کودکان بیش فعال 4-7 ساله

زهرا خلوصی؛ حسن عشایری؛ سیما قدرتی

دوره 4، شماره 14 ، آذر 1397، ، صفحه 129-144

https://doi.org/10.30473/clpsy.2019.42194.1362

چکیده
  مقدمه: هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر ریتمیک ملودیک و بازی با قاعده بر عملکرد نورون­های آینه­ای و حافظه­کاری کودکان بیش فعال 4-7 سال است.  روش: این پژوهش مطالعه نیمه ­آزمایشی با طرح پیش­آزمون و پس­آزمون در دو گروه آموزشی است.جامعه آماری پژوهش شامل همه کودکان بیش­فعال 4-7 سال مهد کودک­های منطقه 8 تهران است.روش نمونه­گیری ...  بیشتر

تأثیر تحریک الکتریکی فراجمجه ای مغز بر حافظه کاری و زمان واکنش دختران ورزشکار

گل اندام زمانی؛ محمدرضا دوستان

دوره 3، شماره 10 ، آذر 1396، ، صفحه 51-62

چکیده
  مقدمه: تکنیـک­هـایی که مستقیماً فعالیت قشر مغز را مورد بررسی و تنظیم قرار می­دهند قابلیت خوبی برای بهبـود حافظه­ی کاری و زمان واکنش دارند. هدف از انجام این تحقیق بررسی تأثیر تحریک مغناطیسی فراجمجه­ای مغز بر حافظه کاری و زمان واکنش در دختران ورزشکار است. روش: روش اجرای این تحقیق از نوع نیمه تجربی است که با استفاده از دو گروه و ...  بیشتر

بررسی اثربخشی درمان تحریک مکرر مغناطیسی فرا جمجمه‌ای بر حافظه کاری و علائم اختلال دوقطبی

الهام اسبقی؛ پروین رفیعی نیا؛ شاهرخ مکوند؛ پرویز صباحی

دوره 3، شماره 8 ، خرداد 1396، ، صفحه 29-50

چکیده
  مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر درمانی تحریک مکرر مغناطیسی فرا جمجمه‌ای (rTMS) مغز از روی جمجمه بر حافظه کاری افراد مبتلا به اختلال دوقطبی انجام گرفته است. روش: بدین منظور در این طرح پژوهشی 30 نفر از مبتلایان به اختلال دوقطبی با روش نمونه­گیری هدفمند از مراجعه­کنندگان به یکی از کلینیک‌های شهر تهران انتخاب شدند. همه آزمودنی­ها ...  بیشتر

تأثیر تحریک مستقیم الکتریکی مغز از روی جمجمه (tDCS) و آموزش آگاهی واج‌شناختی بر بهبود عملکرد بعد دیداری حافظه کاری کودکان نارساخوان

لیلا بیات مختاری؛ علیرضا آقا یوسفی؛ حسین زارع؛ وحید نجاتی

دوره 3، شماره 8 ، خرداد 1396، ، صفحه 51-68

چکیده
  مقدمه: این پژوهش به‌منظور بررسی تأثیر تحریک مستقیم الکتریکی مغز از روی جمجمه و آموزش آگاهی واج‌شناختی بر روی بعد دیداری/فضایی حافظه کاری کودکان نارساخوان انجام شد. روش: طرح این پژوهش، آزمایشی از نوع پیش­آزمون/ پس­آزمون با گروه پلاسیبو و جایگزینی تصادفی بود. نمونه پژوهش شامل 20 دانش­آموز پسر نارساخوان 8 تا 10 ساله که معیارهای ورود ...  بیشتر

نقش توجه انتخابی، اضطراب امتحان و عملکرد شناختی در حافظه کاری دانش‌آموزان

رامین حبیبی کلیبر؛ جعفر بهادری خسروشاهی

دوره 2، شماره 6 ، آذر 1395، ، صفحه 27-44

چکیده
  مقدمه: مطالعه حاضر با هدف نقش توجه انتخابی، اضطراب امتحان و عملکرد شناختی در حافظه کاری دانش­آموزان انجام شد. روش: جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه­ی دانش­آموزان پسر دوره متوسطه شهر تبریز در سال تحصیلی 96-1395 تشکیل می­دادند که از این جامعه با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی خوشه­ای، نمونه­ای به حجم 353 نفر انتخاب شده و موردبررسی ...  بیشتر

تأثیر سطح تحصیلات بر عملکرد حافظه کاری

علی بزرگمهر؛ مهدی بزرگمهر

دوره 1، شماره 3 ، اسفند 1394، ، صفحه 68-79

چکیده
  مقدمه: با توجه به اهمیت تحصیلات و تأثیر آن در جوانب مختلف جسمی و ذهنی و نیز عدم وجود شواهد کافی مبنی بر تأثیر سطح تحصیلات بر عملکرد حافظه کاری، در این مطالعه قصد داریم سطح تحصیلات بر عملکرد حافظه کاری را موردبررسی قرار گرفته است. روش: در تحقیق حاضر که از نوع تحقیقات همبستگی است، یک نمونه 202 نفری از هر دو جنس با محدوده سنی 30-41 سال و دارای ...  بیشتر

اثر توان‌بخشی شناختی حافظه کاری بر بهبود نشانگان رفتاری (کم‌توجهی و تکانشگری) کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه بیش‌فعالی

مریم نجارزادگان؛ وحید نجاتی؛ نسرین امیری

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1394، ، صفحه 52-45

چکیده
  مقدمه: اختلال نقص توجه/ بیش­فعالی با ناکارآمدی عملکردهای اجرایی ازجمله حافظه کاری همراه است. حافظه کاری می‌تواند با استفاده از تمرینات توان‌بخشی شناختی موردترمیم قرار گیرد. مطالعه حاضر باهدف نشان دادن تأثیر توان‌بخشی شناختی حافظه کاری بر بهبود نشانگان رفتاری کودکان مبتلا به اختلال نقص­توجه / بیش­فعالی صورت گرفته است. روش­: ...  بیشتر