با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن عصب روان‌شناسی
عصب روانشناسی
اثربخشی درمان گروهی سایکودراما و بازی‌درمانی شناختی رفتاری بر روی کارکردهای اجرایی (حافظه فعال، بازداری پاسخ، انعطاف‌پذیری شناختی و خودتنظیمی هیجانی) در دانش آموزان پسر دارای اختلال اضطراب اجتماعی

محمدرضا نوروزی همایون؛ محمد حاتمی نژاد؛ اسماعیل صدری دمیرچی

دوره 9، شماره 35 ، بهمن 1402

https://doi.org/10.30473/clpsy.2024.68482.1710

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف اثربخشی درمان گروهی سایکودراما و بازی‌درمانی شناختی رفتاری بر روی کارکردهای اجرایی (حافظه فعال، بازداری پاسخ، انعطاف‌پذیری شناختی و خودتنظیمی هیجانی) در دانش آموزان دارای اختلال اضطراب اجتماعی انجام شد. روش: پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی با پیش‌آزمون - پس‌آزمون و گروه کنترل می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه‌ی ...  بیشتر

عصب روانشناسی
مقایسه اثربخشی آموزش توانبخشی شناختی با مداخله روان درمانی مثبت گرا بر کارکردهای اجرایی، در بیماران آسیب مغزی خفیف

حسین زارع؛ بیژن علی پور؛ نیلا علمی منش

دوره 9، شماره 33 ، مرداد 1402

https://doi.org/10.30473/clpsy.2024.64166.1665

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر تعیین تفاوت اثربخشی درمان توانبخشی شناختی با روان درمانی مثبت بر کارکردهای اجرایی در بیماران مبتلا به آسیب مغزی خفیف بود. روش پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با دوره پیگیری بود. جامعه آماری این پژوهش، شامل تمام افراد با آسیب مغزی خفیف مراجعه کننده به بیمارستان‌های شهدای هفتم تیر و بقیه اله ...  بیشتر

عصب روانشناسی
اثر خستگی شناختی بر حافظه کاری و کارکردهای اجرایی در دانش آموزان دختر

علی مصطفائی؛ محمد اورکی

دوره 9، شماره 33 ، مرداد 1402

https://doi.org/10.30473/clpsy.2024.69915.1731

چکیده
  مقدمه: پژوهش حاضر با هدف تأثیر خستگی شناختی بر حافظه کاری و کارکردهای اجرایی دانش‌آموزان دختر انجام گرفت. روش: این مطالعه از نوع نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه گواه است. جامعه آماری این پژوهش، شامل دانش‌آموزان دختر متوسطه اول شهر ارومیه در سال تحصیلی 401-1400 بود که با روش نمونه‌گیری تصادفی در دسترس 30 نفر از دانش‌آموزان ...  بیشتر

عصب روانشناسی
طراحی، ساخت و اعتبارسنجی بسته آموزشی توان‌بخشی شناختی نوشتارپریش "همراه"

سیما عیوضی؛ جهانگیر کرمی؛ کامران یزدانبخش

دوره 9، شماره 32 ، اردیبهشت 1402

https://doi.org/10.30473/clpsy.2023.68358.1709

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف طراحی، ساخت و اعتبارسنجی بسته آموزشی توان‌بخشی شناختی نوشتارپریش "همراه" صورت گرفت. روش پژوهش شامل 6 مرحله بود. در مرحله اول اطلاعات لازم جهت ساخت بسته از طریق کتاب‌ها و پیشینه پژوهشی بر پایه رویکرد شناختی جهت بهبود مهارت نوشتن و کارکردهای اجرای گردآوری شدند. در مرحله دوم بر اساس پیشینه پژوهش عمده مشکلات نوشتن در ...  بیشتر

عصب روانشناسی
تأثیر بازی‌های رایانه‌ای و بازی‌های حرکتی بر کارکردهای اجرایی دانش‌آموزان مقطع ابتدایی

مرتضی همایون نیا فیروزجاه؛ مرتضی پورآذر؛ مونا رضایی؛ علی آبادیان

دوره 8، شماره 31 ، بهمن 1401، ، صفحه 39-49

https://doi.org/10.30473/clpsy.2023.66200.1689

چکیده
  زمینه: کارکردهای اجرایی در کودکان دبستانی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است زیرا می‌تواند دارای نقش تعیین‌کننده‌ای در بهبود عملکرد کودکان در مدرسه و حتی برای آینده آنها باشد. هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر بازی‌های رایانه‌ای و بازی‌های حرکتی بر کارکردهای اجرایی دانش‌آموزان مقطع ابتدایی بود. روش پژوهش: تحقیق حاضر از نوع نیمه ...  بیشتر

عصب روانشناسی
ارتقای کارکردهای اجرایی در کودکان پیش‌دبستانی؛ ساخت و روایی‌یابی یک برنامه مبتنی بر داربست مادری

روح الله شهابی؛ مسعود نصرت آبادی؛ فاطمه شیرین

دوره 8، شماره 31 ، بهمن 1401، ، صفحه 51-63

https://doi.org/10.30473/clpsy.2023.65864.1684

چکیده
  تحول سریع پیوندهای عصبی در کودکیِ اولیه، این دوره از زندگی را تبدیل به یک دورۀ طلایی برای آموزش شناختی کرده است. مادر از کانال داربست والدینی می‌تواند سهم مهمی در این آموزش شناختی داشته باشد. با چنین نگاهی، هدف از پژوهش حاضر ساخت و اعتباریابی یک بستۀ آموزشی مبتنی بر داربست مادری برای ارتقای توجه اجرایی در کودکان پیش‌دبستانی بوده ...  بیشتر

عصب روانشناسی
اثربخشی توانبخشی شناختی و بازی درمانی بر بهبود کارکردهای اجرایی کودکان دارای تومور مغزی

آیدا فرشام؛ سوگند قاسم زاده؛ احمد علیپور؛ غلامعلی افروز

دوره 8، شماره 31 ، بهمن 1401

https://doi.org/10.30473/clpsy.2023.67082.1695

چکیده
  هدف: این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی توانبخشی شناختی و بازی درمانی بر بهبود کارکردهای اجرایی کودکان دارای تومور مغزی انجام گرفته است. روش: پژوهش حاضر، یک مطالعــه کاربردی و نیمه آزمایشی با طرح سری های زمانی با چند گروه است. نمونه پژوهش، شامل 45 کودک 7 تا 10 ساله مبتلا به تومور مغزی بود که به صورت هدفمند و با در نظر گرفتن ملاک هایی برای ورود ...  بیشتر

اثربخشی توانبخشی شناختی با استفاده از نرم افزارکاپیتان لاگ بر کارکردهای اجرایی در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس

محدثه نیرومند؛ صدیقه رضایی دهنوی؛ مسعود اعتمادی فر

دوره 8، شماره 29 ، مرداد 1401، ، صفحه 73-82

https://doi.org/10.30473/clpsy.2021.60525.1618

چکیده
  هدف: این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی توانبخشی شناختی با استفاده از نرم افزارکاپیتان لاگ در بر کارکردهای اجرایی در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس انجام شد. روش بررسی: پژوهش حاضر یک پژوهش کاربردی و از نوع نیمه‌آزمایشی است که در آن از طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل استفاده شده است. جامعه آماری مورد مطالعه شامل کلیه‌ی بیماران ...  بیشتر

چرخه های جنسی زنان و کارکردهای اجرایی و بازشناسی هیجانی

مریم جهاندار؛ حسین زارع؛ سوسن علیزاده فرد؛ طاهره افتخار

دوره 8، شماره 28 ، اردیبهشت 1401، ، صفحه 73-87

https://doi.org/10.30473/clpsy.2021.61429.1630

چکیده
  هدف: هدف این مطالعه، تعیین تاثیر چرخه‌های جنسی زنان بر کارکردهای اجرایی و بازشناسی هیجانی بود.روش:پژوهش حاضر، یک مطالعه توصیفی از نوع علی-مقایسه‌ای است که یک گروه از زنان را در سه مرحله جنسی (خونریزی، فولیکولار، و لوتئال) مورد مطالعه قرار داده است. نمونه پژوهش، شامل 30 زن داوطلبِ سالم 20 الی 40 ساله از شهر اصفهان بودند که بصورت در دسترس، ...  بیشتر

اثربخشی درمان فراشناختی و تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمه‌ای بر کارکردهای اجرایی استروپ و برج لندن در جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه

ابتسام جاسمی؛ نعمت ستوده اصل؛ آمنه معاضدیان؛ فائزه جهان

دوره 7، شماره 25 ، مرداد 1400، ، صفحه 29-42

https://doi.org/10.30473/clpsy.2020.55099.1569

چکیده
  مقدمه: پژوهش حاضر باهدف اثربخشی درمان فراشناختی و تحریک الکتریکی مستقیم فرا جمجمه‌ای بر کارکردهای اجرایی جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه انجام گرفت. روش: پژوهش حاضر یک پژوهش نیمه آزمایشی است و طرح تحقیق آن از نوع پیش‌آزمون و پس‌آزمون همراه با گروه کنترل است. 60 نفر از جانبازان PTSD بیمارستان روان‌پزشکی بوستان شهر اهواز به‌عنوان ...  بیشتر

اثربخشی توانبخشی شناختی کارکردهای اجرایی بر ارتقا عملکرد تحصیلی دانشجویان مشروطی دانشگاه رازی

امیر سنجابی؛ جهانگیر کرمی؛ سیما عیوضی

دوره 7، شماره 24 ، خرداد 1400، ، صفحه 23-36

https://doi.org/10.30473/clpsy.2020.46459.1445

چکیده
  مقدمه: کارکردهای اجرایی، کارکردهای عالی شناختی هستند که سایر فعالیت‌های شناختی مغز را هدایت می‌کنند. کارکردهای اجرایی به فرد در انجام تکالیف یادگیری و کنش‌های هوشی کمک می‌کند. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی توانبخشی شناختی کارکردهای اجرایی بر ارتقا عملکرد تحصیلی دانشجویان مشروطی بود. روش: پژوهش حاضر نیمه آزمایشی و از نوع پیش آزمون- ...  بیشتر

مقایسه کارکردهای اجرایی بیماران اسکیزوفرنیا و وسواس فکری عملی با افراد عادی

سمانه جاسبی؛ علیرضا پیر خائفی

دوره 7، شماره 24 ، خرداد 1400، ، صفحه 71-84

https://doi.org/10.30473/clpsy.2020.54528.1560

چکیده
  هدف: هدف از مطالعه‌ی حاضر مقایسه‌ کارکردهای اجرایی بیماران اسکیزوفرنیا و وسواس با افراد عادی بود. روش: پژوهش در قالب یک مطالعه علی‌مقایسه‌ای اجرا گردید. نمونه پژوهش شامل 32 بیمار مبتلا به اسکیزوفرنی، 31 بیمار مبتلا به اختلال وسواس بود که به شکل هدفمند از بین بیماران بیمارستان شهید لواسانی و 30 فرد عادی برای مقایسه انتخاب شدند. از آزمون‌های ...  بیشتر

بررسی تاثیر تکالیف توانبخشی شناختی مبتنی بر رایانه (رحا) بر فرآیندهای شناختی کودکان با اختلال کارکردهای اجرایی

مریم رنجبر؛ سعید حسن زاده؛ علی اکبر ارجمندنیا

دوره 6، شماره 23 ، اسفند 1399، ، صفحه 27-42

https://doi.org/10.30473/clpsy.2020.54973.1568

چکیده
  مقدمه: پژوهش حاضر با هدف تدوین برنامه توانبخشی مبتنی بر رایانه و بررسی اثربخشی آن بر حافظه فعال، توجه و بازداری پاسخ در کودکان با ضعف کارکردهای اجرایی انجام شده است. روش: روش پژوهش حاضر از نوع نیمه­آزمایشی با طرح پیش­آزمون ـ پس­آزمون با گروه انتظار بوده است. جامعه آماری شامل۲۳ کودک واجد شرایط، به شیوه تصادفی در دو گروه آزمایش و ...  بیشتر

اثربخشی تمرین‌های عملی عصب روانشناختی بر بهبود کارکردهای اجرایی و دامنه توجه دانش‌آموزان با اختلال یادگیری خواندن

محمدرضا مرادی؛ محبوبه کیانی

دوره 6، شماره 23 ، اسفند 1399، ، صفحه 43-58

https://doi.org/10.30473/clpsy.2020.54750.1567

چکیده
  مقدمه: اختلال خواندن یکی از انواع رایج اختلال یادگیری است که به نقص در اکتساب مهارت­های خواندن اشاره دارد. هدف این تحقیق بررسی اثربخشی تمرین­های عملی عصب روانشناختی بر بهبود کارکردهای اجرایی و دامنه توجه دانش­آموزان با اختلال یادگیری خواندن بود. روش: طرح پژوهش از نوع نیمه ­تجربی با پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل و پیگیری ...  بیشتر

بررسی اثربخشی برنامه درسی مبتنی بر علوم اعصاب شناختی بر بهبود کارکردهای اجرایی و حافظه فعال دانش آموزان ابتدایی دارای اختلال یادگیری ریاضی شهر شیراز

اسکندر فتحی آذر؛ آرش مانی؛ یوسف ادیب؛ زهرا شریفی

دوره 6، شماره 23 ، اسفند 1399، ، صفحه 123-142

https://doi.org/10.30473/clpsy.2020.54064.1554

چکیده
  مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی برنامه درسی علوم عصبی شناختی در بهبود کارکردهای اجرایی و حافظه فعال دانش­آموزان مقطع ابتدایی با اختلال یادگیری ریاضی در شیراز صورت گرفت. روش: روش تحقیق نیمه تجربی است. جامعه آماری این مطالعه شامل کلیه دانش ­آموزان دارای ناتوانی در یادگیری ریاضی از کلاس دوم تا ششم ناحیه 2 و 4 شهر شیراز است. با ...  بیشتر

تعیین اثر ترکیبی توانبخشی شناختی رایانه‌یار و tDCS قشر پره فرونتال بر کارکردهای اجرایی و حافظه کاری در نوجوانان مبتلا به دیابت نوع 1

غلامحسین جوانمرد

دوره 6، شماره 22 ، آذر 1399، ، صفحه 71-92

https://doi.org/10.30473/clpsy.2020.51910.1528

چکیده
  مقدمه: مطالعه حاضر، به­ صورت نیمه­ آزمایشی با طرح پیش­ آزمون- پس­ آزمون با گروه کنترل- شم، با هدف بررسی تاثیر توانبخشی شناختی رایانه­ یار، همزمان با تحریک قشر پره فرونتال بر کارکردهای اجرایی و حافظه کاری در نوجوانان مبتلا به دیابت، انجام گرفت. روش: 20 نوجوان 15 تا 18 ساله مبتلا به دیابت از انجمن دیابت شهرستان بناب انتخاب و به­ ...  بیشتر

مقایسه کارکرهای اجرایی و توانش نظریه ذهن در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی، اختلال شخصیت مرزی و افراد بهنجار

راضیه زاهدی؛ امین رفیعی پور؛ صفیه بهزادی؛ ناهید خانبابائی

دوره 6، شماره 22 ، آذر 1399، ، صفحه 105-122

https://doi.org/10.30473/clpsy.2020.52636.1540

چکیده
  هدف: از آن­ جایی که مشکلات بین­فردی و نقایص شناختی تاثیر قابل توجهی بر زندگی مبتلایان به اختلال اسکیزوفرنی و اختلال شخصیت مرزی ایفا می­ کند، هدف پژوهش حاضر مقایسه کارکردهای اجرایی و توانش نظریه ذهن در این بیماران با افراد بهنجاراست. روش: این مطالعه یک پژوهش توصیفی- مقایسه­ ای است که طی آن عملکرد اجرایی و توانش نظریه ذهن در بین ...  بیشتر

بررسی اثربخشی توانبخشی شناختی پاول بر بهبود کارکرد های اجرایی، حافظه و توجه جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه

مهدی صحراگرد؛ احمد علی پور؛ حسین زارع؛ رسول روشن

دوره 6، شماره 21 ، شهریور 1399، ، صفحه 9-26

https://doi.org/10.30473/clpsy.2020.31762.1145

چکیده
  هدف: هدف از این مطالعه اثربخشی توانبخشی شناختی به شیوه پاول بر بهبود کارکردهای اجرایی، حافظه و توجه جانبازان مبتلاء به اختلال PTSD است. روش: این مطالعه بر روی 24 جانباز مبتلا به اختلال PTSD در قالب دو گروه آزمایش و کنترل انجام شد. جهت اجرای این پژوهش از آزمون­های PSSI، آزمون کارت­ های ویسکانسین، آزمون استروپ و آزمون حافظه فعال استفاده گردید. ...  بیشتر

اثربخشی آموزش شناختی جبران و ترمیم بر مبنای ارزیابی عصب روانشناختی کارکردهای اجرایی در نوجوانان

نصرت اسکندری اصل؛ صالحه پیریایی

دوره 5، شماره 19 ، بهمن 1398، ، صفحه 73-88

https://doi.org/10.30473/clpsy.2020.51104.1507

چکیده
  مقدمه: مطالعه حاضر با هدف نشان دادن تأثیر آموزش شناختی جبران و ترمیم بر مبنای ارزیابی عصب روانشناختی کارکردهای اجرایی نوجوانان صورت گرفته است. روش: پژوهش حاضر از نوع نیمه­ آزمایشی است که در آن از طرح پیش ­آموزن ­ پس ­آزمون با گروه کنترل استفاده شده است. نمونه مورد بررسی در مطالعه حاضر 31 نوجوان دانش ­آموز بوده است که به طور تصادفی ...  بیشتر

اثربخشی مداخلات توانبخشی شناختی مغز بر کارکردهای اجرایی در کودکان مبتلا به نقص توجه و بیش‌فعالی

امیر دانا؛ امیر شمس

دوره 5، شماره 18 ، آذر 1398، ، صفحه 131-140

https://doi.org/10.30473/clpsy.2020.46249.1440

چکیده
  مقدمه: اختلال نقص توجه و بیش­فعالی به عنوان یکی از شایع­ترین اختلالات رشدی-عصب­شناختی در کودکان است. هدف از انجام این تحقیق بررسی تأثیر مداخلات شناختی مغز بر کارکردهای اجرایی در کودکان مبتلا به نقص توجه و بیش­فعالی است. روش: روش اجرای این تحقیق از نوع نیمه­تجربی و از لحاظ هدف کاربردی است که با استفاده از طرح پیش­آزمون-پس­آزمون ...  بیشتر

مقایسه نیمرخ عصب‌-‌روان‌شناختی دانش‌آموزان تیزهوش و بااستعداد کم‌آموز و موفق در درس ریاضی

رومینا منانی؛ احمد عابدی؛ فریبرز درتاج؛ نورعلی فرخی

دوره 5، شماره 17 ، شهریور 1398، ، صفحه 59-88

https://doi.org/10.30473/clpsy.2019.45098.1414

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی پدیده کم‌آموزی دانش‌آموزان تیزهوش در حیطه ریاضی و مقایسه نیمرخ مهارت‌های عصب روان‌شناختی این دانش‌آموزان در گروه‌هایی با سطوح مختلف پیشرفت انجام شد. روش: روش این پژوهش علی - مقایسه‌ای بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان مدارس استعدادهای درخشان مقطع متوسطه اول شهر تهران در سال تحصیلی 97-1396 بود. بدین ...  بیشتر

مقایسه کارکردهای اجرایی بیماران دوقطبی نوع I و افراد بهنجار با استفاده از آزمون های ویسکانسین و برج لندن

مسعود باقری؛ فرزانه پولادی؛ فهیمه سعادت

دوره 5، شماره 16 ، خرداد 1398، ، صفحه 75-88

https://doi.org/10.30473/clpsy.2019.36678.1266

چکیده
  مقدمه:عملکرد اجرایی،یک سیستم چند بعدی همراه با پردازش­های چندگانه است که در بیماران دوقطبی،صدمه دیده است، لذا هدف از مطالعه حاضر مقایسه کارکردهای اجرایی بیماران دوقطبی نوع I که به مدت 5 سال تحت درمان توانبخشی قرار داشتند و افراد بهنجار است.روش:پژوهش حاضر از نوع علی مقایسه­ ای است که روی دو گروه 30 نفره از بیماران مبتلا به اختلال ...  بیشتر

تاثیر توانبخشی شناختی رایانه‌یار بر کارکردهای اجرایی و توانایی‌های شناختی دانش‌آموزان مبتلا به دیابت

احمد علیپور؛ رقیه محمدی

دوره 4، شماره 15 ، اسفند 1397، ، صفحه 55-74

https://doi.org/10.30473/clpsy.2019.32731.1172

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر، تحقیقی شبه آزمایشی با طرح پیش­آزمون- پس­آزمون با گروه کنترل است که با هدف بررسی تاثیر توانبخشی شناختی رایانه­یار بر کارکردهای اجرایی و توانایی­های شناختی دانش­آموزان مبتلا به دیابت، انجام یافت. روش: 18   دانش­آموز مبتلا به دیابت از انجمن دیابت شهرستان بناب انتخاب شدند و به­طور تصادفی در دو گروه 9 نفری ...  بیشتر

اثربخشی تحریک فراجمجمه‌ای مغز با استفاده از جریان مستقیم الکتریکی(TDCS)بر کارکردهای اجرایی بازماندگان جنگی مبتلا به اختلال استرس پس‌آسیبی(PTSD)

محمد اورکی؛ رضا فرجی؛ حسین زارع؛ وحید نجاتی

دوره 3، شماره 11 ، اسفند 1396، ، صفحه 103-114

چکیده
  مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی  تحریک فراجمجمه­ای مغز با استفاده از جریان مستقیم  الکتریکی(TDCS) بر کارکردهای اجرایی بازماندگان جنگی مبتلا به  اختلال استرس پس آسیبی(PTSD) انجام گرفت. روش: این پژوهش از منظر اجرا از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون و گروه آزمایش و شم/پلاسیبو بود. جامعه­ آماری این پژوهش شامل کلیه ...  بیشتر

مقایسه کارکردهای اجرایی کودکان مبتلاء به ناتوانی یادگیری ریاضیات با کودکان دارای ناتوانی خواندن، نوشتن و عادی

غلامحسین جوانمرد؛ شعله اسدالهی فام

دوره 3، شماره 10 ، آذر 1396، ، صفحه 39-50

چکیده
  مقدمه: مشکلات تحصیلی و به­ویژه مشکلات ویژه یادگیری در کودکان توجه زیادی به خود جلب کرده است. یکی ازابعاد مورد توجه بررسی ویژگی­های نوروسایکولوژیک در این کودکان است. هدف این پژوهش مطالعه کارکردهای نوروسایکولوژیک مورد سنجش آزمون دسته بندی کارت ویسکانسین (WCST) (انعطاف پذیری شناختی، درجامانی، زمان، کوشش الگوی اول) در کودکان دارای دارای ...  بیشتر